Maciej Stefański

Maciej Stefański

EY EMEIA Senior Economist

Makroekonomista z pasją i dużymi umiejętnościami analitycznymi. Zapalony kolarz i fan Liverpool FC.

Biuro Warszawa, PL

Maciej jest starszym ekonomistą w Zespole Analiz Ekonomicznych EY. Zajmuje się analizami makroekonomicznymi – śledzi i analizuje bieżące wydarzenia makroekonomiczne oraz opracowuje prognozy dla krajów europejskich i pozostałych głównych gospodarek świata. Bierze również udział w projektach klienckich obejmujących prognozowanie i analizy makroekonometryczne.

Kontakt