ey-maja-ossowska-nowakowska

Maja Ossowska-Nowakowska

EY Polska, Technology Consulting, Manager

Certyfikowana ekspertka PC i BC. Doświadczona liderka zespołów wdrożeniowych GW Agile Coach i Scrum Master.

Biuro Warszawa, PL

Maja jest pasjonatką metodyk zwinnych, Agile Coachem i Scrum Masterką. Od 2014 roku kieruje zespołami przy skutecznych wdrożeniach systemów.

Doświadczona managerka, która posiada dogłębną wiedzę i zrozumienie procesów związanych z polisami oraz rozliczeniami, a także integracją PC/BC z zewnętrznymi systemami.

Kontakt