Maja Szymczewska

Maja Szymczewska

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Maja to licencjonowany doradca podatkowy z doświadczeniem w obszarze podatków osobistych oraz globalnej mobilności pracowników.

Biuro Katowice, PL

Maja wspiera klientów w sprawach związanych z międzynarodowymi oddelegowaniami pracowników głównie w zakresie PIT, ZUS oraz obowiązków wobec Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto Maja posiada doświadczenie w projektach dotyczących opiniowania i wdrażania elastycznych oraz efektywnych kosztowo form wynagradzania (m.in. copyrights, B2B). Doradza również w zakresie analizy oraz rozliczania programów motywacyjnych.

Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomiczny w Katowicach.

Kontakt