EY - malgorzata

Małgorzata Sękul

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Małgorzata jest senior managerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Małgorzata ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku prawo. Była uczestniczką programu Finanse i Zarządzanie w Biznesie organizowanego przez Szkołę Główna Handlową we współpracy z EY. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz członkiem ACCA. Od 2013 r. jest związana z EY. Posiada bogate doświadczenie w różnorodnych formach wsparcia i reprezentacji Klientów – przede wszystkim w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. Uczestniczy w projektach związanych z reprezentacją podatników przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Małgorzata zajmuje się również bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT oraz obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych. Prelegentka na licznych szkoleniach związanych z tematyką podatkową.

Kontakt