EY - Marcelina

Marcelina Cieślak

EY Polska, Fundacja EY, Koordynator projektów

Projekty społeczne, praca z ludźmi i dla ludzi.

Biuro Warszawa, PL

Marcela jest koordynatorem projektów w Fundacji EY. Zajmuje się głównie projektami edukacyjnymi oraz współpracą z wolontariuszami – prowadzi największy projekt wolontariatu kompetencyjnego oraz jest współtwórczynią pierwszego w EY Polska cyklicznego projektu wolontariatu pracowniczego.

Marcela z wykształcenia jest socjologiem. Zanim zaczęła pracę w EY w 2015 roku, przez kilka lat zajmowała się wsparciem firm we wdrażaniu projektów i inicjatyw z zakresu CSR. 

Kontakt