EY - Marcin

Marcin Kaleta

Starszy menedżer, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych, Dział Doradztwa Podatkowego

Marcin Kaleta jest starszym menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY (w EY od 2012 r.).

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Marcin od początku swojej kariery zawodowej w 2007 r. koncentruje się na wspieraniu podatników w trakcie kontrolowania ich rozliczeń podatkowych. Dzięki temu posiada bardzo bogate doświadczenie na wszystkich etapach sporów z władzami podatkowymi. Reprezentuje podatników w czasie kontroli celno-skarbowych, przed organami podatkowymi, jak również przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Marcin posiada także bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych przed organami administracji i sądami powszechnymi. Zajmuje się również bieżącym doradztwem podatkowym oraz kwestiami odpowiedzialności karnej skarbowej.

Marcin jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest autorem publikacji prasowych z zakresu postępowania podatkowego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

Kontakt