Marcin Maciaszczyk

Marcin Maciaszczyk

EY Polska, Risk Consulting, Manager

Ekspert w dziedzinie modelowania oraz zarządzania ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym kontrahenta

Biuro Warszawa, PL

Marcin wspiera klientów z sektora bankowego w obszarze zarządzania ryzykiem portfela handlowego, specjalizując się w wykorzystaniu metod ilościowych i zaawansowanego modelowania finansowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących budowy, walidacji i wdrożeń modeli ryzyka rynkowego i kredytowego kontrahenta dla lokalnych i globalnych banków inwestycyjnych

Kontakt