Marek Błaszczak

Marek Błaszczak

EY Polska, Audyt, Starszy Menedżer

Marek jest Starszym Menedżerem w Dziale Audytu we wrocławskim biurze EY.

Specjalizacje Audyt MSSF
Biuro Wrocław, PL

Ekspert w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Odpowiada za wsparcie merytoryczne dla zespołów audytowych EY, w tym konsultacje, przeglądy eksperckie sprawozdań finansowych oraz szkolenia. Posiada również wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości – the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Kontakt