EY - Marek Musia
W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie wyjątkowych możliwości, zaufanie, które budujemy dostarczając klientom usługi najwyższej jakości, stanowi dodatkowy czynnik wzrostu.

Marek Musiał

EY Polska, Audyt, Partner

Lider zespołu audytu EY we Wrocławiu. Ekspert z dziedziny rachunkowości. Interesuje go dobra książka oraz podróże.

Marek jest Partnerem w Dziale Audytu EY we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi standardami badania polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Brał udział w licznych projektach związanych z pierwszą ofertą publiczną. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu wymogów raportowania finansowego na potrzeby przygotowania prospektu emisyjnego. Na potrzeby IPO prowadził prace atestacyjne związane z historycznymi informacjami finansowymi, informacjami finansowymi pro-forma oraz prognozami wyników i wynikami szacunkowymi.

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Jest biegłym rewidentem i posiada ACCA.

Jak Marek wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Uważam, że „budowanie lepszego świata” w sensie ogólnym oznacza pomaganie ludziom w tym, aby ich życie stawało się lepsze. W szczególności dotyczy to na przykład budowania lepszej kariery zawodowej dzięki cennym doświadczeniom zawodowym. Dlatego też wspieram rozwój naszych zespołów i poszczególnych osób w ich dążeniu do tego, aby mogły stać się ekspertami w swoich dziedzinach, a także staram się wspierać ich w ich osobistym rozwoju.  W szerszym kontekście, również przyłączam się do inicjatyw charytatywnych, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc ludziom w potrzebie i podzielić się z szerszymi społecznościami.

Kontakt