EY - Marta Pieczyńska
Jestem przekonana, że największą wartością EY są nasi ludzie, dlatego moim celem jest zapewnienie im jak najlepszych warunków do rozwoju, zarówno profesjonalnego jak i osobistego.

Marta Pieczyńska

EY Polska, Audyt, Partner

Ekspert sprawozdawczości finansowej, rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej.

Marta jest Partnerką w Dziale Audytu EY w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań przygotowywanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości w takich branżach jak handel detaliczny, produkcja, telekomunikacja, w tym również wśród spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nadzorowała również badania grupowe międzynarodowych Grup Kapitałowych współpracując z Centrami Usług Wspólnych (SSC) zlokalizowanymi w Polsce.

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Marta jest w końcowej fazie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.

Jak Marta wciela w życie misję EY: "building a better working world"

Jestem przekonana, że największą wartością EY są nasi ludzie, dlatego moim celem jest zapewnienie im jak najlepszych warunków do rozwoju, zarówno profesjonalnego jak i osobistego.

Staram się być prawdziwą liderką dla moich zespołów poprzez bycie obecną i otwartą na ich pomysły oraz obawy, bez tworzenia niepotrzebnych barier. Wierzę, że posiadanie w zespole osoby z którą otwarcie można dzielić myśli zmienia nasze codzienne życie profesjonalne na lepsze. 

Kontakt