Monika Ryżka

Monika Ryżka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior w People Advisory Services

Monika jest seniorką w zespole People Advisory Services specjalizującą się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Biuro Katowice, PL

Monika specjalizuje się doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach związanych z mobilnością globalną, transgranicznym doradztwie podatkowym oraz szeroko rozumianych sprawach pracowniczych. Wraz z zespołem bezpiecznie wdrażała efektywne struktury wynagradzania, w szczególności model wynagradzania oparty na prawie autorskim i B2B.  

Kontakt