Paulina Gorzewska

Paulina Gorzewska

EY Polska, Audyt, Menedżer

W EY jest członkiem Zespołu ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), który specjalizuje się w interpretacji zarówno MSSF, jak i Polskich Zasad Rachunkowości.

Biuro Warszawa, PL

Paulina posiada uprawnienia międzynarodowej organizacji Biegłych Księgowych w Londynie – ACCA (Association of Chartered  Certified  Accountants) oraz jest w trakcie aplikacji na kwalifikacje Biegłego Rewidenta. 

Paulina wspiera obecnie zespoły audytowe w zakresie zastosowania i interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w tym wspiera zespoły audytowe w procesie formalnych konsultacji merytorycznych, opracowuje ekspertyzy oraz dokonuje eksperckich przeglądów sprawozdań finansowych

Paulina posiada kilkuletnie doświadczenie w projektach audytowych oraz w projektach doradztwa w zakresie rachunkowości dla sektora finansowego, w szczególności w obszarze bankowości oraz asset management.

Jej doświadczenie obejmuje także projekty typu due diligence instytucji finansowych (min. wiodących banków uniwersalnych oraz wiodących instytucji ubezpieczeniowych w Polsce), jak również w prace związane z ofertami publicznymi (w tym IPO spółki leasingowej oraz comfort letter dla banku).

Kontakt