EY - Paweł Niśkiewicz
Ciągłe zmiany regulacyjne oraz nowe wymogi sprawozdawcze stanowią istotne wyzwania przed wieloma przedsiębiorstwami. Z kolei analiza danych i automatyzacja stanowić mogą narzędzia do odnalezienia się w nowej rzeczywistości i sprostanie tym wyzwaniom.

Paweł Niśkiewicz

EY Polska, Audyt, Partner, Biegły Rewident, ACCA

Ekspert w zakresie instytucji rachunkowości i rewizji finansowej, szczególnie zainteresowany sektorami Technologii, Telekomunikacji oraz Retail.

W EY odpowiedzialny za badania i usługi świadczone dla klientów publicznych oraz grup kapitałowych, w szczególności stosujących MSSF.

Partner z kilkunastoletnim doświadczeniem w świadczeniu usług rewizji finansowej. Specjalizuje się w sprawozdawczości podmiotów notowanych sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Przeprowadzał badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wielu podmiotów znajdujących się wśród indeksu WIG-20, a także grup kapitałowych prowadzących działalność poza granicami Polski.

Posiada również doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej, doradztwa księgowego oraz implementacji automatyzacji procesów.

Magister Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta, certyfikat międzynarodowej organizacji Biegłych Księgowych ACCA, a także odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Jak Paweł wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Paweł kieruje pracą specjalistów świadczących wysokiej jakości usługi dla Polskich i międzynarodowych firm.

Dzięki ścisłej współpracy w ramach zespołu ze specjalistami z innych dziedzin, Paweł dzieli się najlepszymi praktykami rynkowymi z klientami. 

Ponadto, koordynuje inicjatywy wewnętrzne związane z ciągłym rozwojem finansowych profesjonalistów przyszłości, a także w odpowiedzi na rosnące wyzwania regulacyjne stawiane firmom audytorskim, zajmuje się wsparciem procesu świadczenia usług przy zachowaniu ich najwyższej jakości.

Kontakt