EY - Pawel

Paweł Tynel

EY Polska, Partner, COO

Doświadczony lider w zakresie pomocy publicznej i zachęt inwestycyjnych na inwestycje oraz prace B+R. Entuzjasta wdrażania nowych technologii. Człowiek rodzinny z historią sportową.

Paweł jest Partnerem Zarządzającym zespołem wsparcia w ramach całej organizacji EY w Polsce. Jest aktywnie zaangażowany w negocjowanie i pozyskiwanie inwestorów planujących nowe przedsięwzięcia.

Koncentruje się na ciągłych usprawnieniach i kwestionowaniu status-quo w organizacji w celu kreowania wartości dodanej i wdrażaniu nowych rozwiązań oraz usług.

W przeszłości przez 15 lat pełnił funkcję lidera Zespołu Doradztwa w zakresie Ulg i Dotacji Inwestycyjnych. Pełnił też rolę szefa zespołu podatkowego w biurach w Krakowie i Katowicach.

Był odpowiedzialny za realizację projektów, w ramach których pozyskano dotacje na kwotę ponad 1,5 miliarda złotych z funduszy strukturalnych UE oraz środków krajowych i które zaowocowały utworzeniem ponad 45 tysięcy miejsc pracy.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.

Kontakt