EY - Piotr

Piotr Kołodziejczyk

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Piotr Kołodziejczyk jest starszym menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego i adwokata.

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Piotr dołączył do EY w 2010 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America Columbus School of Law i Wydział Prawa i Administracji UJ. Piotr specjalizuje się we wspieraniu Klientów EY w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych, jak również postępowaniach sądowo-administracyjnych. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z indywidualną odpowiedzialnością kluczowych decydentów klientów EY.

Piotr posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Uczestniczył ponadto w szeregu projektów dotyczących restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych. Doradza również klientom w zakresie ich bieżących wątpliwości podatkowych.

Kontakt