EY - Piotr Kuźniar
Postępująca globalizacja i digitalizacja procesów powoduje, że kluczem do sukcesu są kompetencje zespołów. Znajduje to odzwierciedlenie w naszym podejściu do audytu i rozwoju pracowników.

Piotr Kuźniar

EY Polska, Audyt, Partner

Partner w Dziale Audytu EY, Lider usług audytowych EY w Polsce dla sektora centrów usług wspólnych.

Specjalizacje Audyt
Biuro Kraków, PL

Piotr jest Partnerem w dziale Audytu EY. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, w tym spółek przygotowujących sprawozdania zgodnie z MSSF.

Piotr jest liderem działu audytu w Polsce zajmującego się badaniami w środowisku centrów usług wspólnych. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowości o specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. 

Jak Piotr wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Zainicjowałem stworzenie specjalnego zespołu audytowego współpracującego z sektorem centrów usług wspólnych w Polsce. Była to odpowiedź na rosnące znaczenie tego sektora w polskiej gospodarce jak i lokalnie w skali Krakowa.

Skupiam się na szybkim wprowadzaniu nowych rozwiązań analitycznych i technologicznych w naszych pracach w celu zapewnienia wysokiej jakości audytu ale również przedstawieniu dodatkowych obserwacji wynikających z kompleksowego podejścia do analizy danych.

Daje to dodatkową możliwość rozwoju zarówno naszym klientom jak również osobom pracującym przy tego typu projektach. 

Kontakt