Zdjęcie Piotr Wrzecionkowski EY Polska, Menedżer w Dziale Doradztwa dla Dyrektorów Finansowych

Piotr Wrzecionkowski

EY Polska, Dział Doradztwa dla Dyrektorów Finansowych, Menedżer

Piotr jest Menedżerem w Dziale Doradztwa dla Dyrektorów Finansowych w warszawskim biurze EY

Biuro Warszawa, PL

Ekspert w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarówno według Polskich Zasad Rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie wspierając Zespoły Finansowe w tematach związanych z Agendą CFO.

Specjalizuje się w tematach związanych ze sprawozdawczością finansową zakładów ubezpieczeń.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Jest w trakcie zdobywania kwalifikacji the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Kontakt