Piotr Ciepiela
Nowoczesne technologie, jako istotne elementy infrastruktury krytycznej, wymagają uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa z punktu widzenia ograniczenia ryzyka, jak i zgodności z przepisami.

Piotr Ciepiela

Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii, Partner EY,

Piotr jest Globalnym liderem dla bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii (Architecture Engineering & Emerging Technologies) obejmujący obszary takie jak OT/IoT, AI, RPA, Blockchain, Cloud oraz kwestie związane z bezpieczeństwem rozwiązań MicroSoft oraz systemów SAP.

Specjalizacje Consulting
Biuro Warszawa, PL

Światowy lider w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i systemów kontroli przemysłowej (ICS). Piotr jest współzałożycielem zespołów technologii operacyjnych (OT) i IoT w EY.

Uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów OT i bezpieczeństwa cybernetycznego, wspiera rządy w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Wnosi wkład w tworzenie obowiązujących przepisów, metod i standardów.

Przed objęciem tej roli Piotr pełnił rolę Lidera Zespołu ds Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej w EMEIA, Piotr Ciepiela, jest współtwórcą praktyki OT (Operational Technology) oraz IoT (internet of Things) w EY. Lider w dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i automatyki przemysłowej. Ponad 17 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w zakresie bezpieczeństwa OT i IoT na terenie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, Europy, Azji oraz obszaru Bliskiego Wschodu.

Jest współautorem książki o infrastrukturze krytycznej oraz licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa ICS i SCADA. Prowadzi wykłady na konferencjach związanych z regulacjami dotyczącymi infrastruktury krytycznej.

Piotr posiada tytuł magistra kryptografii i sieci komputerowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Jak Piotr wciela w życie misję EY: “building a better working world”?

„Chcemy korzystać z technologii i szybkiego przepływu informacji uwzględniając coraz istotniejsze problemy związane z bezpieczeństwem. W swojej pracy koncentruję się na wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej umożliwiającej wdrożenie i korzystanie z transformacji cyfrowej. Staram się połączyć trzy perspektywy: biznes w zakresie strategii bezpiecznej działalności oraz innowacji, wspieranie rządów w tworzeniu skutecznych przepisów w celu osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa oraz budowanie społeczności specjalistów IoT i Nowoczesnych Technologii na całym świecie w celu podnoszenia świadomości i tworzenia płaszczyzny współpracy".

Kontakt