Przemysław Szewczyk

Przemysław Szewczyk

EY Polska, People Advisory Services, Senior Consultant

Przemysław specjalizuje się w projektach optymalizacji kosztów związanych z regulacjami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczeń wypadkowych.

Specjalizacje Ludzie w firmie
Biuro Warszawa, PL

Przemysław Szewczyk jest Starszym Konsultantem w EY w zespole People Advisory Service w Warszawie, do którego dołączył na początku 2019 roku.

Od ponad dwóch lat zajmuje się realizacją projektów doradczych, mających na celu wsparcie dużych przedsiębiorstw w efektywnym zarządzaniu kosztami m.in. w obszarze ubezpieczeń społecznych. Ponadto, w pracy doradczej brał udział w projektach z zakresu: global mobility, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, opracowywania systemów wynagrodzeń, w szczególności dla kadry kierowniczej, HR Due Diligence oraz optymalizacji procesów zatrudnienia, kadr i płac oraz funduszy emerytalnych. Współpracuje z przedsiębiorstwami i jednostkami z różnych branży, m.in. produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz finansowej.

Przemysław jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawskiego na kierunku administracja oraz absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kontakt