Róża Kraśnicka

Róża Kraśnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Roża jest adwokatem, absolwentką Uniwersytetu Opolskiego na wydziale Prawa i Administracji, jak również Szkoły Głównej Handlowej, podyplomowych studiów podatkowych.

Specjalizacje Doradztwo prawne Innowacje
Biuro Katowice, PL

Specjalizuje się w sprawach związanych z pomocą publiczną, szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy z Funduszy Strukturalnych UE i źródeł krajowych w obszarze badań i rozwoju, innowacji oraz inwestycji jak również ulg podatkowych w przedsiębiorstwach.

Doświadczenie w zakresie doradztwa w ramach pomocy publicznej obejmuje m.in.: pozyskiwanie dotacji z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł, rozliczanie otrzymanych dotacji, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, pozyskiwanie ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz zwolnień podatkowych na działalność inwestycyjną, bieżące doradztwo z zakresu ulg i dotacji.

Kontakt