Tomasz Szałach

Tomasz Szałach

EY Polska, Technology Consulting, OT/IoT Security, Senior Manager

Ekspert w dziedzinie zarządzania, modeli operacyjnych oraz ładu (governance) cyberbezpieczeństwa OT.

Specjalizacje Consulting Cybersecurity
Biuro Warszawa, PL

Przyszłość zarządzania bezpieczeństwa OT jest zwinna (agile), zautomatyzowana (automated) i zorientowana usługowo (service-oriented).

Wdrożenie procesów bezpieczeństwa OT powinno uwzględniać zmianę kultury organizacyjnej wspólnie z wprowadzeniem narzędzi które pozwolą na powtarzalność oraz trwałość zmiany organizacyjnej.   

Ekspert w dziedzinie zarządzania, modeli operacyjnych oraz ładu (governance) cyberbezpieczeństwa OT. Zarządzał dużymi programami bezpieczeństwa od fazy analizy przez projektowanie oraz wdrożenie architektury bezpieczeństwa oraz systemów zarzadzania bezpieczeństwem OT.

Odpowiada za strategię oraz rozwój usług związanych z organizacyjnymi i procesowymi aspektami programów bezpieczeństwa OT w EY OT/IoT Security Hub. Zaangażowany w lokalne oraz globalne projekty innowacyjne budowania rozwiązań technologicznych wspierających usługi EY w obszarze OT Cybersecurity. 

Kontakt