Wojciech Dańczyszyn, EY Polska, Technology Consulting, Senior Manager

Wojciech Dańczyszyn

EY Polska, Technology Consulting, Senior Manager

Lider Zespołu Cybersecurity Compliance w EY Polska

Wojciech posiada 11-letnie doświadczenie w zakresie audytów informatycznych, w tym audytów atestacyjnych SOCR. Specjalizuje się w realizacji projektów doradczych z obszaru cyberbezpieczeństwa, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa i zapewnieniu zgodności rozwiązań IT z przepisami prawa. Doradza klientom w zakresie budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ryzykiem stron trzecich, zapewnienia ciągłości działania.

Wykładowca na Studiach Podyplomowych Uczelni Łazarskiego - Prawo w biznesie nowych technologii. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Informatyka Gospodarcza oraz Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Certyfikowany Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001 oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO22301.

Posiada certyfikaty CISA, CISM, M_o_R, CBCI, COBIT 5 Implementation.

Kontakt