Analiza due diligence w fuzjach i przejęciach

Przeprowadzamy analizy finansowe, podatkowe, komercyjne, operacyjne, informatyczne i cybernetyczne , aby pomóc zidentyfikować czynniki wpływające na wartość transakcji oraz pomóc w określeniu struktury transakcji i ograniczyć ryzyko. Zapewniamy również krytyczne spojrzenie na przyjęte założenia dotyczące przyszłych wyników, które pomaga przygotować prawidłową wycenę.

Jak EY może pomóc?

Przeprowadzamy analizy w następujących obszarach, aby pomóc Ci odpowiedzieć na pytania dotyczące czynników wpływających na wartość Twojej transakcji.

 • Due diligence komercyjne

  • Jakie jest strategiczne uzasadnienie transakcji i co czyni ją atrakcyjną?
  • Jakie nowe rynki, klienci lub kanały sprzedaży będą dostępne w wyniku przejęcia?
  • Jak ta transakcja wzmocni naszą markę lub pozycję rynkową?
 • Due diligence finansowe

  • Czy raportowane wyniki historyczne dobrze odzwierciedlają powtarzalny poziom rentowności? Czy istnieją historyczne dane wspierające prognozy zarządu?
  • Jakie czynniki finansowe mają wpływ na cenę zakupu?
  • Jakie pozycje bilansowe i pozabilansowe mają wpływ na wycenę?
  • W jaki sposób kwestie księgowe mogą istotnie wpłynąć na raportowane wyniki lub inne informacje ujawniane po zamknięciu?
 • Due-diligence zasobów ludzkich

  • W jaki sposób zmiany ról, obowiązków i hierarchii wpłyną na kształt całej organizacji?
  • W jaki sposób zostaną opracowane, wdrożone i rozpowszechnione wśród pracowników programy wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, które są zgodne z wizją stanu przyszłego?
  • Jakie ukierunkowane działania musimy podjąć, aby ujednolicić hierarchię wśród liderów, biznesu i pracowników, aby proces ich przyjęcia przebiegał bez zakłóceń?
 • Due diligence IT

  • Jak planujemy i przygotowujemy się do "Day One", aby zminimalizować zakłócenia w działalności i umożliwić łączność informatyczną pomiędzy kupującym a przejmowaną firmą?
  • Jak możemy wykorzystać połączenie jako katalizator transformacji IT?
  • Jak możemy ocenić istniejące możliwości informatyczne w zakresie dostępu do nowych rynków i usprawnień operacyjnych?
 • Operacje i synergie

  • Jakie jest źródło synergii i w jaki sposób są one zmierzone?
  • Jakie są kluczowe ryzyka i priorytety operacyjne na pierwszy i kolejny dzień?
  • Jakie są dostępne synergie (przychody, koszty, podatki, bilans, itp.)?
  • Czy istnieją odpowiednie plany wdrożenia i wykorzystania synergii?
 • Regulacyjne due diligence

  • Jakie kwestie regulacyjne mogą zagrażać zachowaniu zgodności z obowiązującymi wymogami lub obniżać wartość transakcji?
  • W jaki sposób potencjalne zmiany regulacyjne mogą wpłynąć na zdolność do osiągnięcia prognozowanego wzrostu?
 • Cyberbezpieczeństwo

  • Jak możemy chronić informacje i zasoby firmy przy jednoczesnej integracji infrastruktury i krytycznych aplikacji?
  • Jakie są luki w bezpieczeństwie informatycznym procesu przejęcia?

  Dowiedz się więcej

 • Wycena, modelowanie i doradztwo ekonomiczne

  • Czy struktura ceny transakcyjnej jest złożona?
  • Czy zarząd jest chroniony przez zewnętrzną opinię o wartości?
  • Czy skutki korekt wyceny bilansu otwarcia są zrozumiałe?
  • Czy strukturyzacja podatkowa będzie wymagała dokładnego zrozumienia wyceny, aby osiągnąć maksymalną efektywność?

  Dowiedz się więcej

 • Podatek aspekty transakcji

  • Czy dysponujemy efektywną strukturą podatkową umożliwiającą realizację celów transakcyjnych?
  • Czy istnieje globalnie skoordynowane podejście do ryzyka podatkowego?
  • Czy rozważyliśmy implikacje podatkowe zmian jakie niesie technologia cyfrowa w zakresie strategii biznesowych, modeli i łańcuchów dostaw?

  Dowiedz się więcej

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.