Sektor OZE - wyceny i modelowanie

W ostatnich latach Odnawialne Źródła Energii (OZE) rozwijają się niezwykle szybko a sektor OZE staje się kluczowym elementem polskiej energetyki i gospodarki. EY oferuje szereg usług wspierających zrozumienie branżowego potencjału i efektywne zarządzanie energią oraz aktywami energetycznymi. 

Transformacja energetyczna to złożony proces, który powinien być przeprowadzony świadomie. Zespół EY doskonale rozumie charakterystykę zmieniającego się rynku i oferuje kompleksowe usługi, które pomogą zrozumieć potencjał, jaki kryje się w branży energetycznej. Nasi eksperci ułatwią przyśpieszone przejście do świata OZE oraz zoptymalizują finansowe aspekty Państwa projektów.

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Nasze kluczowe usługi

W EY rozumiemy złożoność i dynamikę branży OZE. Jako doświadczony doradca wspieramy projekty wykorzystujące całe spektrum technologii OZE - od lądowych i morskich farm wiatrowych, poprzez rozwiązania fotowoltaiczne, aż do zaawansowanych instalacji magazynowania energii, systemów wytwarzania zielonego wodoru, biogazowni oraz biometanowni. Zapewniając wsparcie na wielu obszarach, nasze usługi są precyzyjnie dostosowane do potrzeb każdego unikalnego projektu, umożliwiając maksymalizację zwrotu z inwestycji i promowanie efektywności energetycznej.

 • Modelowanie finansowe OZE dla celów transakcyjnych

  W obliczu dynamicznie rosnącego polskiego sektora OZE, nasze usługi obejmują przygotowanie zaawansowanych modeli finansowych na potrzeby transakcyjne. Rozległe kompetencje i wiedza branżowa umożliwiają nam rzetelne odwzorowywanie i zaprognozowanie warunków dotyczących aukcji energii czy umów PPA. Oferujemy również doradztwo w zakresie optymalnej struktury off-take, kosztów operacyjnych oraz finansowania. Nasze wsparcie przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe danego projektu, co prowadzi do optymalizacji zwrotu dla inwestora. 

 • Modelowanie finansowe OZE dla potrzeb pozyskania finansowania

  Specjalizujemy się w złożonych strukturach finansowania charakterystycznych dla projektów OZE. Nasza głęboka wiedza umożliwia nam stworzenie precyzyjnych modeli finansowych, które wspierają proces pozyskiwania niezbędnych środków na realizację tych projektów.

 • Modelowanie finansowe i analiza korzyści zastosowania linii bezpośredniej

  Na rozwijającym się polskim rynku energetycznym, linie bezpośrednie stanowią innowacyjny sposób połączenia instalacji wytwórczych z odbiorcami energii, pomijając publiczną sieć dystrybucyjną. Rozwiązanie to jest atrakcyjne dla lokalizacji z ograniczonymi możliwościami przyłączenia do sieci publicznej, a dla odbiorcy oznacza dostęp do tańszej i czystszej energii. Nasz zespół specjalistów modeluje finansowe korzyści związane z wykorzystaniem różnych struktur wytwórczych (w tym autoproducji), przy uwzględnieniu indywidualnego profilu zużycia energii i możliwości oddania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci oraz analizuje oszczędności z zastosowanego rozwiązania w porównaniu do standardowych taryf energetycznych.

 • Analizy finansowe magazynów energii

  Biorąc pod uwagę pogodozależny charakter wytwarzania energii elektrycznej przez OZE, magazyny energii będą coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez inwestorów. W EY rozumiemy jak ważne jest uzasadnienie ekonomiczne każdej inwestycji, dlatego oferujemy usługi mające na celu analizę finansową głównych źródeł przychodów magazynu, tj. arbitrażu cenowego, rynku mocy oraz usług pomocniczych świadczonych dla operatora sieci. Dzięki wiedzy branżowej oraz zaawansowanym technologiom jesteśmy w stanie przygotować modele godzinowe, które zbadają działanie magazynu w małych interwałach czasowych, tak aby zagwarantować najwyższy możliwy zwrot z zainwestowanego kapitału.

 • Audyt modeli finansowych

  Jako specjaliści w dziedzinie OZE, nie tylko tworzymy modele finansowe, ale także przeprowadzamy ich szczegółowy audyt. Ten proces obejmuje sprawdzenie poprawności kalkulacji, ocenę funkcjonalności modelu, weryfikację założeń z dokumentacją źródłową lub finansową oraz wskazanie ewentualnych obszarów do poprawy. Nasze raporty z audytu modeli finansowych mogą wspomóc Państwa procesy transakcyjne lub pozyskanie finansowania.

 • Wyceny projektów OZE

  Projektowanie i wdrażanie OZE to proces, który przechodzi przez wiele etapów rozwoju. Nasze bogate doświadczenie pozwala na skuteczną wycenę projektów OZE w każdym z tych etapów, wykorzystując metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych lub mnożniki transakcyjne.

 • Wycena kontraktów vPPA

  Ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej coraz więcej przedsiębiorstw zawiera wirtualne kontrakty na zakup energii elektrycznej (umowy vPPA) w celu długoterminowego zabezpieczenia cen. Specjaliści EY są w stanie wesprzeć Państwa w wycenie kontraktu na potrzeby sprawozdawczości finansowej z uwzględnieniem wpływu ryzyka kredytowego stron kontraktu (CVA/DVA) oraz przeanalizować jego wpływ na sprawozdanie finansowe.

Co nas wyróżnia

Bogata wiedza branżowa i systematyczne zwiększanie naszych kompetencji

Jesteśmy w czołówce ekspertów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, stale podnosząc nasze kwalifikacje i wiedzę o aktualnym otoczeniu legislacyjnym, najnowszych trendach oraz praktykach w branży.

Aktywny udział w kluczowych transakcjach na polskim rynku OZE

Posiadane doświadczenie i zaangażowanie w ważne projekty oraz inicjatywy w sektorze wskazują na naszą kluczową rolę w kształtowaniu krajowego sektora OZE.

Zaawansowane technologie i innowacyjne narzędzia do modelowania

Już na etapie projektowania wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i unikalne narzędzia do modelowania, co pozwala nam na dostosowanie wizji i kalkulacji do rzeczywistych warunków i oczekiwań.

Profesjonaliści EY dla Zrównoważonej Przyszłości

Ze względu na złożoność projektów energetycznych, dział wycen i modelowania stworzył zespół specjalizujący się w projektach odnawialnych źródeł energii. Składa się on z doświadczonych managerów i konsultantów, którzy brali udział w wycenach, modelowaniu finansowym oraz innego rodzaju doradztwie na potrzeby kluczowych transakcji OZE w Polsce. Ponadto nasz zespół posiada dostęp do unikalnej sieci kompetencji specjalistów EY z całej Europy, a także regularnie realizuje wspólne inicjatywy z zespołami podatkowymi, prawnymi czy komercyjnymi.