20 min. czytania 16 sty 2023
Reframe your future scooter bridge drone box

W jaki sposób spowolnienie zmian klimatycznych może wpłynąć na poprawę wyników finansowych?

Autor Steve Varley

EY UK&I Chairman

Passionate about UK business, diversity and entrepreneurship. Husband and father of two. Triathlete.

Kontakt lokalny

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

20 min. czytania 16 sty 2023
Powiązane tematy Sustainability i ESG

Z badania EY Sustainable Value Study wynika, że firmy działające na rzecz zmian klimatycznych osiągają ponadprzeciętne zyski w pięciu źródłach wartości.

W skrócie

 • Nowe badania podważają przekonanie o istnieniu kompromisu między finansowymi i niefinansowymi skutkami inwestycji w dziedzinie klimatu.
 • Kompleksowe transformacyjne podejście do zrównoważonego rozwoju przynosi większą wartość - finansową, dla klientów, pracowników, społeczeństwa i planety - niż firmy przewidują.
 • Wprowadzenie zrównoważonego rozwoju opartego na wartościach może pomóc firmom uwolnić większą wartość z ich działań na rzecz klimatu i przyspieszyć zrównoważoną transformację biznesową.

Zmiany klimatyczne to sprawa każdego z nas. Podczas gdy delegaci rządów z całego świata spotykają się na COP27, aby obradować nad tym, jak globalnie można spowolnić zmiany klimatyczne, sektor prywatny również ma tutaj do odegrania swoją rolę i firmy niemal powszechnie zaakceptowały ten fakt. Z naszego badania ponad 500 firm wiodących w dziedzinie zrównoważonego rozwoju wynika, że 93% z nich podjęło publiczne zobowiązania dotyczące klimatu. Pomimo tego, postępy są zbyt wolne, aby zapewnić ograniczenie emisji, którego potrzebuje świat.

Jednak firmy, które podejmują zdecydowane działania na rzecz klimatu, nie tylko tworzą większą wartość dla planety, ale również uzyskują większą wartość finansową w takich kategoriach jak wzrost przychodów i zysków. W EY nazywamy to zrównoważonym rozwojem opartym na wartości. Ponad dwie trzecie wszystkich respondentów - 69% - twierdzi, że dzięki swoim inicjatywom klimatycznym uzyskują wyższą niż oczekiwana wartość finansową.

Uzyskana wartość

69%

respondentów twierdzi, że zysk finansowy inicjatyw związanych ze zmianami klimatu przewyższa ich oczekiwania.

Podważa to przekonanie o istnieniu kompromisu między finansowymi i niefinansowymi skutkami. Wręcz przeciwnie, w przypadku podgrupy firm-liderów podejmujących najśmielsze kroki, kompleksowe działania na rzecz klimatu pomogły zwiększyć wartość dla klientów (np. postrzeganie marki i zachowania konsumenckie) oraz wartość dla pracowników (np. rekrutacja i retencja), co z kolei doprowadziło do poprawy wartości finansowej.

Jest 2,4 razy bardziej prawdopodobne, że firmy te będą wykazywać znacznie wyższą niż oczekiwana wartość finansową w wyniku ich inicjatyw na rzecz klimatu, w porównaniu do firm podejmujących niewiele działań klimatycznych (obserwatorzy). Dotychczas osiągnęły one również większą redukcję emisji.

Dzięki umieszczeniu działań na rzecz klimatu w centrum strategii biznesowej, wartość dla przedsiębiorstwa jest osiągana za pomocą wielu istotnych środków. Im szybciej firmy zaczną działać, tym więcej się nauczą i tym większą wartość uzyskają. Jak się okazuje, to, co jest dobre dla planety, jest również dobre dla biznesu.

 • O badaniu

  Od lipca do października 2022 r. zespoły EY prowadziły badania mające na celu zrozumienie, w jaki sposób firmy obecnie inwestują w działania na rzecz klimatu, jaką wartość osiągają z tych inwestycji (a także jakie są kompromisy) oraz jakie możliwości mają firmy w zakresie przyspieszenia i zwiększenia skali działań na rzecz klimatu, aby stworzyć wartość dla ludzi, planety i interesariuszy.

  Przebadaliśmy 506 liderów korporacyjnych zajmujących się zrównoważonym rozwojem w różnych branżach (finansowej, energetycznej, technologicznej/medialnej/telekomunikacyjnej, konsumenckiej, produkcyjnej, ochrony zdrowia, nieruchomości) oraz w 21 krajach obejmujących obie Ameryki, Azję i Pacyfik oraz EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka). Respondenci reprezentowali firmy o rocznych przychodach przekraczających 1 mld USD; 60% respondentów przewodziło programowi zmian klimatycznych w swojej organizacji, podczas gdy pozostali kierowali lub nadzorowali główną inicjatywę klimatyczną w swojej organizacji. Dodatkowo przeprowadziliśmy wywiady z dyrektorami ds. zrównoważonego rozwoju w siedmiu firmach, które są liderami zrównoważonego rozwoju w swoich dziedzinach.

  Należy zauważyć, że badane firmy nie były reprezentatywną próbą światowych przedsiębiorstw. Każda z nich posiada nadrzędną strategię zrównoważonego rozwoju lub ważną inicjatywę dotyczącą zmian klimatycznych, która stawia je na czele działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w biznesie w porównaniu z większością firm na całym świecie. I w takim kontekście należy odczytywać niniejszy raport.

 • Wyłanianie firm-liderów

  Aby wyodrębnić firmy, oceniliśmy status 32 działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu w pięciu obszarach: pomiar i raportowanie, zarządzanie i nadzór, operacje i łańcuch dostaw, klienci i oferta produktów oraz dostawcy i strony trzecie.

  Każdemu respondentowi przyznaliśmy punkty za poszczególne działania na podstawie poziomu postępu, jaki zgłosili respondenci (od "brak planów" do "ukończone"). Wykorzystując łączny wynik w każdym obszarze, jak również średnią z wszystkich pięciu obszarów, stworzyliśmy indeks, który dzielił respondentów na tych o wysokim stopniu zaawansowania działań (pacesetter – lider), o średnim stopniu (explorer - odkrywca) i o niskim stopniu zaawansowania działań (observer - obserwator).

  Liderzy ukończyli średnio 18 zadań, w porównaniu do dziewięciu w przypadku odkrywców i jednego w przypadku obserwatorów. Liderzy stanowili około jednej trzeciej (32%) badanych firm, podczas gdy odkrywcy stanowili 45% próby badawczej, a obserwatorzy 23%.

Przedsiębiorstwa zmniejszają emisję dwutlenku węgla, ale nie w takim tempie i na taką skalę, jak to konieczne
(Chapter breaker)
1

Rozdział 1

Przedsiębiorstwa zmniejszają emisję dwutlenku węgla, ale nie w takim tempie i na taką skalę, jak to konieczne

Poszerzone działania na rzecz klimatu są konieczne, aby osiągnąć globalne cele i uniknąć najbardziej niebezpiecznych skutków zmian klimatycznych

Dobrą wiadomością jest to, że firmy bardzo mocno angażują się w działania na rzecz klimatu. W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Climate Impact Partners, 63% firm z listy Fortune Global 500 poinformowało o wyznaczeniu istotnych kamieni milowych w dziedzinie klimatu.1  Nasze badanie skupiło uwagę na dużych firmach, które wyznaczyły liderów do budowania kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju lub kreują inicjatywy w zakresie zmian klimatycznych, co stawia je na czele działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w biznesie. Nasza próbka pokazała, że zdecydowana większość firm (93%) podjęła publiczne zobowiązania.

Zobowiązania te zazwyczaj mają określony cel w zakresie redukcji emisji, natomiast nieco mniejsza grupa respondentów (11%) ma bardziej ambitne cele, takie jak osiągnięcie zerowej emisji netto. Przeciętny respondent planuje ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 41% (nie licząc offsetu węglowego). Wiele ankietowanych firm jest już w połowie drogi do osiągnięcia tego celu - przeciętny respondent zgłosił redukcję emisji o 28% (bez uwzględnienia offsetu węglowego). Firmy rozpoczęły ograniczanie swoich emisji i będą inwestować dalej: 61% respondentów naszego badania planuje w przyszłym roku zwiększyć wydatki na przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Istnieje jednak możliwość zwiększenia skali i tempa tych redukcji. Łącznie zobowiązania respondentów są niewystarczające w stosunku do tego, czego potrzebuje światowa gospodarka, aby uchronić się przed najbardziej niebezpiecznymi skutkami zmiany klimatu.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ONZ  wzywa świat do ograniczenia emisji o 45% do 2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu przedprzemysłowego. Aby to osiągnąć, inicjatywa SBTi (Science Based Targets Initiative) wzywa do szybkiego, głębokiego ograniczenia emisji w całym łańcuchu wartości firmy, z celami zarówno krótko-, jak i długoterminowymi.

Jednak w badanej przez nas grupie wiodących firm, tylko 29% stosuje akredytowane, oparte na naukowych podstawach cele, a tylko około czterech na dziesięć planuje redukcję emisji o 45% lub więcej (bez uwzględnienia offsetu węglowego). Chociaż offsety będą potrzebne w przypadku emisji, których ograniczenie jest najtrudniejsze lub najdroższe, przedsiębiorstwa powinny traktować priorytetowo ograniczanie emisji na tyle, na ile jest to możliwe.

Jest również mało prawdopodobne, aby planowane redukcje nastąpiły wystarczająco szybko, aby osiągnąć globalne cele. Zaledwie 35% firm ma podjęte zobowiązania na rok 2030 lub wcześniej, a tylko 38% określiło cele pośrednie w stosunku do celów długoterminowych. Pomimo tej rozbieżności z celami ONZ na rok 2030, 70% respondentów jest przekonanych, że ich organizacja jest wystarczająco ambitna, aby wywrzeć znaczący wpływ na zmiany klimatyczne. Chociaż badane przez nas firmy są wyraźnie zaangażowane w redukcję swoich emisji, do osiągnięcia globalnych celów potrzebny jest znacznie szybszy postęp. Potrzeba ta jest jeszcze bardziej paląca, jeśli weźmiemy pod uwagę, że braki te występują wśród organizacji wiodących w działaniach na rzecz klimatu w stosunku do całego rynku.

Podejście do zrównoważonego rozwoju oparte na budowaniu wartości przynosi efekty finansowe
(Chapter breaker)
2

Rozdział 2

Podejście do zrównoważonego rozwoju oparte na budowaniu wartości przynosi efekty finansowe

Ponad dwie trzecie respondentów uzyskało wyższą niż oczekiwana wartość z inicjatyw związanych ze zmianami klimatu

Firmy potrzebują zmiany sposobu myślenia, aby rozważyć wiele rodzajów wartości – dla społeczeństwa, planety, klientów czy pracowników - aby zbudować wartość finansową ze swoich działań na rzecz klimatu. Oznacza to zrozumienie, że:

 • Źródła wartości są głęboko zintegrowane i mogą być raczej komplementarne niż konkurencyjne.
 • Zrównoważony rozwój może dostarczyć wartości klientom i pracownikom, a ci z kolei tworzą pozytywny efekt dla firmy i planety.
 • Firmy na każdym etapie swojej drogi mogą wykorzystać niewykorzystane dotąd możliwości, aby odkryć większą wartość. 
 • Pięć źródeł wartości dla firm adresujących kwestie zmian klimatu

  • Wartość finansowa, np. wzrost przychodów, zyski
  • Wartość dla pracowników, np. rekrutacja, retencja, ogólna satysfakcja
  • Wartość dla klienta, np. jakość, postrzeganie marki, zachowania konsumenckie
  • Wartość społeczna, np. społeczności, w których działamy, zdrowie publiczne, możliwości ekonomiczne
  • Wartość dla planety, np. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
Szukamy całościowych rozwiązań, które pozwolą nam sprostać jak największej liczbie wyzwań, aby osiągnąć efekt skali dla naszych klientów, społeczności, w których działamy i naszej planety.
Greg Downing
Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w zakresie klimatu, Cargill

W rzeczywistości firmy, które podejmują inicjatywy przeciwdziałające zmianom klimatu, zwykle stwierdzają, że zwracają one znacznie większą wartość finansową niż oczekiwano. Jednym z powodów jest to, że zwracają one inne formy wartości, takie jak wartość dla klientów i pracowników, które z kolei przyczyniają się do realizacji celów finansowych. Jak wyraził to Greg Downing, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w zakresie klimatu w firmie Cargill: " Szukamy całościowych rozwiązań, które pozwolą nam sprostać jak największej liczbie wyzwań, aby osiągnąć efekt skali dla naszych klientów, społeczności, w których działamy i naszej planety ".

W naszym badaniu 45% firm liderów bierze pod uwagę co najmniej cztery z pięciu typów wartości przy ocenie inwestycji klimatycznych. W praktyce firmy poszukują inwestycji, które mogą wnieść wartość w wielu obszarach. Na przykład firma piwowarska AB InBev kupuje jęczmień i chmiel od rolników, którzy stosują rolnictwo odporne na zmiany klimatu. Jednocześnie zapewnia rolnikom narzędzia techniczne i finansowe do poprawy wydajności, łącząc cele klimatyczne z celami społecznymi

Trzy na cztery firmy (75%) biorą pod uwagę wartość dla klienta przy ocenie inwestycji w klimat. W przypadku firmy Unilever umieszczanie na etykiecie informacji o emisji dwutlenku węgla przez produkt pomaga budować zaufanie konsumentów, którzy są skłonni kupować zrównoważone produkty pomimo obecnych obaw związanych z kosztami życia.

W międzyczasie firma Cisco odpowiedziała na potrzeby klientów pragnących realizować cele klimatyczne oraz inne cele środowiskowe i społeczne, opracowując energooszczędne produkty, dostarczając zarówno wartość dla klientów, jak i dla całej planety. "Mamy możliwość pomóc [klientom] zrozumieć, że dokonywanie zrównoważonych wyborów może również przynieść dobry zwrot z inwestycji" - powiedziała Mary de Wysocki, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Cisco.

These multiple types of value — societal, planetary, customer, employee — need to be considered together, and can be a means to build financial value. As Pilar Cruz, Chief Sustainability Officer at Cargill, put it, “Social and environmental issues are interconnected. By looking at sustainability solutions that provide stacked benefits beyond climate, we can deliver greater collective impact. That means expanding biodiversity, protecting our water resources, improving farmer livelihoods, uplifting local communities, helping farmers to be more productive and efficient, and empowering women.” 

Te wielorakie rodzaje wartości – dla społeczeństwa, planety, klientów czy pracowników - muszą być rozpatrywane łącznie i mogą być środkiem do budowania wartości finansowej. Jak mówi Pilar Cruz, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Cargill: "Kwestie społeczne i środowiskowe są ze sobą powiązane. Analizując rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zapewniają korzyści wykraczające poza klimat, możemy osiągnąć większy efekt zbiorowy. Oznacza to zwiększenie bioróżnorodności, ochronę naszych zasobów wodnych, poprawę warunków życia rolników, podniesienie na duchu lokalnych społeczności, pomoc rolnikom w uzyskaniu większej produktywności i wydajności oraz wzmocnienie pozycji kobiet."

Motywacje finansowe, efekty dla planety

Obecnie firmy prawie dwa razy częściej uznają wartość finansową niż tę dla planety za najważniejszy czynnik przy ocenie inwestycji w klimat (28% w porównaniu z 15%).

Niektóre firmy zaczęły jednak dostrzegać związek między inwestycjami w inicjatywy klimatyczne a dostarczaniem długoterminowej wartości dla firmy.

Producent cementu CEMEX stwierdził, że nie tylko ograniczenie emisji poprzez zastosowanie paliw alternatywnych z dużą zawartością biomasy szybko przyniesie oszczędności, ale w dłuższej perspektywie inwestorzy będą preferować liderów działań na rzecz klimatu. Według Vicente Saiso, dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju w CEMEX, "inwestorzy już teraz różnicują firmy, w które inwestują, a w przyszłości sytuacja ta będzie jeszcze bardziej dynamiczna. Liderzy zrównoważonego rozwoju w każdym sektorze przemysłu będą mieli większą szansę na bycie bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów. Z drugiej strony stanowi to swoiste zagrożenie, bo jeśli Twoja firma nie działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, inwestorzy będą woleli zainwestować swoje pieniądze w inne firmy."

Inwestorzy są obecnie bardziej niż kiedyś skłonni do podejmowania działań w oparciu o wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Na przykład badania EY pokazują, że 74% inwestorów instytucjonalnych jest obecnie bardziej skłonnych do wycofania z udziału w przedsięwzięciach w przypadku słabych wyników w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) niż przed pandemią COVID-19.

Ponieważ często są one wybierane z myślą o wartości finansowej, inicjatywy klimatyczne cześciej wpływają pozytywnie niż negatywnie na wynik finansowy. Niespodziewana jest natomiast wielkość tego zwrotu. Prawie siedem na dziesięć firm zgłasza uzyskanie nieco lub znacznie wyższej niż oczekiwana wartości finansowej z inicjatyw klimatycznych.

Jest więcej badań, które potwierdzają to ustalenie. W 2019 roku Globalna Analiza Zmian Klimatycznych CDP (Global Climate Change Analysis) pokazała, że potencjalna wartość możliwych działań biznesowych w obszarze  zrównoważonego rozwoju (2,1t USD) jest prawie siedmiokrotnie wyższa od kosztów ich realizacji (311b USD kosztów).

Wartość dla planety i wartość finansowa wzajemnie się nie wykluczają

Kluczowa debata zarządu oraz wśród wyższej kadry kierowniczej dotyczy zrównoważenia finansowych i niefinansowych kompromisów związanych z podejmowaniem działań na rzecz klimatu - dwie na trzy firmy (64%) przyznają, że jest to wyzwanie. Ale choć kompromisów nie zawsze da się uniknąć, skutki finansowe i wpływ na planetę nie wykluczają się wzajemnie. W przypadku wystąpienia globalnych zakłóceń, długoterminowe planowanie zrównoważonego rozwoju ułatwia firmom utrzymanie kursu w zakresie ich planów klimatycznych lub znalezienie nowych możliwości tworzenia wartości ze zrównoważonego rozwoju. Pomaga to uchronić inicjatywy klimatyczne przed przekształceniem ich w projekty poboczne lub marginalne działania filantropijne, które mogą zostać przerwane przy pierwszych oznakach problemów.

Przedsiębiorstwa powinny również przyjrzeć się inicjatywom klimatycznym jako sposobom ograniczania ryzyka. Ryzyko klimatyczne zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ często jest mierzone nieadekwatnie. Najnowszy Globalny Barometr Ryzyka Klimatycznego EY wykazał, że zbyt wiele firm nadal nie przeprowadza analizy scenariuszy lub nie ujawnia jej wyników. Mniej niż jedna trzecia respondentów w tym badaniu odnosi się do kwestii związanych z klimatem w swoich sprawozdaniach finansowych, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

Analiza scenariuszy, taka jak ta zalecana przez Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), jest potężnym narzędziem do przewidywania ryzyka i możliwości związanych z klimatem. Około 95% "liderów" w naszym badaniu przeprowadza analizę scenariuszową co roku lub jest na dobrej drodze do jej przeprowadzenia, w porównaniu do zaledwie 35% "obserwatorów".

Oprócz ograniczania ryzyka, wielu respondentów odkrywa możliwości rozwoju nowych produktów i usług, a nawet zdobycia nowych rynków. Na przykład Unilever zamierza do 2027 roku sprzedawać alternatywne produkty mięsne i mleczne na bazie roślin o wartości 1 mld euro. Z kolei firma Cargill stworzyła Cargill RegenConnect, program rolnictwa regeneracyjnego, który łączy rolników z nowymi i wschodzącymi rynkami, takimi jak rynek węgla.

Wreszcie świadome powiązanie wartości finansowej z innymi formami wartości może ułatwić firmom podjęcie holistycznych, ambitnych strategii klimatycznych.

Chociaż scenariusze korzystne zarówno pod kątem finansowym, jak i niefinansowym, takie jak przykład firmy Cargill, zapewniają łatwiejszą drogę do uzyskania poparcia zarządu, firmy nie mogą realistycznie oczekiwać, że każda inicjatywa będzie miała pozytywny wpływ finansowy. Rządy i społeczeństwo nie powinny też realistycznie oczekiwać, że firmy będą bezinteresownie inwestować w inicjatywy klimatyczne niezależnie od ich zysków finansowych.

Kluczem jest stworzenie zrównoważonego portfela - inicjatywy, które tworzą wartość finansową, dotują te, które mają pozytywny wpływ globalny, ale minimalny lub ujemny zwrot z inwestycji. Widzimy, że średnio 37% inicjatyw będzie miało pozytywny zwrot w swoim cyklu życia, a tylko 19% będzie miało wynik negatywny. Powinno to zmotywować podmioty znajdujące się na wczesnym etapie działań na rzecz klimatu do zwiększenia inwestycji w zrównoważony portfel inicjatyw klimatycznych.

Jednak nawet gdy firmy przyjmują podejście oparte na wartościach, nie zawsze wiedzą w jaki sposób nadać priorytet działaniom. Pomocne może być uczenie się od tych firm, które poczyniły największe postępy w realizacji celów klimatycznych.

Im więcej firmy podejmują działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, tym większe są ich zyski
(Chapter breaker)
3

Rozdział 3

Im więcej firmy podejmują działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, tym większe są ich zyski

Działania na rzecz klimatu to długotrwały proces. Mogą one mieć charakter od przyrostowego do transformacyjnego. A im wcześniej firmy zaczynają je wdrażać, tym lepiej się rozwijają.

Z naszego badania jasno wynika, że firmom opłaca się stosowanie szerokiego podejścia opartego na budowaniu wartości. Firmy-liderzy 2,4 razy częściej zgłaszają znacznie wyższą wartość finansową niż oczekiwana (52% w porównaniu z 21% firm obserwatorów) i dotychczas osiągnęły większą redukcję emisji (32% w porównaniu z 27%).

Kolejnym wnioskiem jest to, że dla wszystkich firm działania proklimatyczne są długotrwałym procesem, a najbardziej odpowiednie działania na rzecz klimatu dla danej firmy zależą od tego, w jakim miejscu się ona znajduje.

Szeroko zakrojone podejście oparte na budowaniu wartości jest najskuteczniejsze. Zgodnie z naszym badaniem jest 2,4 razy bardziej prawdopodobne, że firmy-liderzy będą wykazywać znacznie wyższą niż oczekiwana wartość finansową, w porównaniu do obserwatorów.

Liderzy osiągają wyniki 

Liderzy - firmy, które są stosunkowo dojrzałe w zakresie swoich działań na rzecz klimatu - podejmują działania we wszystkich pięciu kategoriach, od ładu korporacyjnego i pomiarów po operacje, dostawców i klientów.

W przypadku najbardziej dojrzałych przedsiębiorstw proces ten często obejmuje zarówno inwestycje przyrostowe, jak i transformacyjne w wielu kategoriach działań, w odniesieniu do strategicznych celów krótko-, średnio- i długoterminowych. Na przykład w przypadku firm będących liderami w naszej próbie, prawdopodobieństwo utworzenia nowych linii biznesowych w celu wykorzystania możliwości rynkowych związanych z klimatem jest trzykrotnie wyższe: 94% firm liderów wdrożyło takie działania lub jest w trakcie ich realizacji, w porównaniu z 32% obserwatorów.

Warto zauważyć, że wielu naszych rozmówców z różnych sektorów zdecydowało się na szerokie zastosowanie działań na rzecz klimatu w całej firmie, nawet jeśli konkretne uwarunkowania regulacyjne i presje różniły się w zależności od kraju. Wiele z nich wyznaczyło cele lub wprowadziło produkty na poziomie globalnym lub regionalnym. Może to przynieść zaskakujące rezultaty. Na przykład CEMEX stwierdził, że popyt na jego niskoemisyjny beton na rynkach wschodzących jest większy niż oczekiwano.

Pierwsze kroki w podróży klimatycznej

Ścieżka działań na rzecz klimatu w firmie nie jest prosta. Wymaga ona, aby działania i strategie były poddawane przeglądowi i rewizji. Wymaga również podejmowania tymczasowych zobowiązań w celu uzyskania długoterminowego wpływu w perspektywie czasowej dłuższej niż ta, którą zazwyczaj rozważają liderzy biznesowi. Aby osiągnąć postęp, firmy nie muszą doprowadzić do perfekcji swoich działań w żadnym z obszarów. Jednak aby zbudować wartość, wszystkie firmy muszą zacząć wyznaczać ambitne, osiągalne cele i podejmować działania w celu ich realizacji.

W naszym badaniu określiliśmy 32 działania na rzecz klimatu, począwszy od tych przyrostowych - takich jak identyfikacja głównych źródeł emisji - po strategiczne i transformacyjne - takie jak realizowanie strategii fuzji i przejęć zgodnie z ambicjami klimatycznymi lub tworzenie nowych linii biznesowych w celu wykorzystania możliwości rynkowych związanych z klimatem. Firmy zrealizowały średnio 10 z 32 działań, co oznacza, że większość firm jest już na pewnym etapie przekształcania swoich zobowiązań w działania.

Działania te można podzielić na pięć szerokich kategorii: pomiar, ład korporacyjny, operacje, klient i dostawca oraz strona trzecia. Wspólnym punktem wyjścia są działania skoncentrowane na pomiarze i ładzie korporacyjnym, a zadania w tych obszarach stanowią pięć najczęściej realizowanych działań. Na początkowych etapach swojej drogi firmy zazwyczaj skupiają się na działaniach wymagających mniejszych nakładów finansowych, takich jak identyfikacja głównych źródeł emisji lub przypisanie zarządowi odpowiedzialności za klimat.

Z wywiadów wynika jednak, że wiele firm stale rozwija swoje procesy w obszarze pomiaru i ładu korporacyjnego, a następnie ponownie analizuje swoje cele i wykorzystuje cele pośrednie, kamienie milowe i scenariusze w celu przyspieszenia działań. Jak wyjaśnia dyrektor de Wysocki z Cisco, możliwość przypisania wpływu biznesowego inwestycjom w zrównoważony rozwój pomaga wzmocnić wewnętrzne argumenty za dokonaniem dodatkowych inwestycji i podjęciem dodatkowych działań.

W jaki sposób firmy mogą osiągnąć postęp w działaniach na rzecz klimatu
(Chapter breaker)
4

Rozdział 4

W jaki sposób firmy mogą osiągnąć postęp w działaniach na rzecz klimatu

Firmy liderzy tworzą partnerstwa i przyjmują transformacyjne podejście do działań na rzecz klimatu, zwłaszcza w stosunku do dostawców.

Reakcja łańcuchowa: obietnica przekształcenia łańcucha dostaw

Dla wielu firm transformacja łańcucha dostaw jest również skutecznym narzędziem oddziaływania: 72% firm, które osiągnęły sukces, podjęło działania mające na celu identyfikację głównych źródeł emisji, a 68% wymaga od dostawców ograniczenia emisji.

Z bardziej szczegółowych badań wynika, że łańcuchy dostaw odpowiadają średnio za 75% emisji przedsiębiorstw, a w niektórych sektorach nawet za 100%.3 Firmy zaczynają również dostrzegać potrzebę zwiększenia odporności w tym zakresie: 52% firm liderów nawiązało współpracę z dostawcą, aby pomóc w redukcji emisji. Rozmówcy podkreślali, że decyzja ta wynikała ze zrozumienia, że zdecydowana większość emisji leży w zakresie 3, który obejmuje emisje w górnej i dolnej części łańcucha dostaw. Mars Inc. na przykład odkrył, że jego działalność operacyjna stanowiła zaledwie 5% jego emisji, a ślad węglowy pełnego łańcucha wartości był znacznie większy, w przybliżeniu odpowiadał wielkości śladu węglowego małego kraju. Od 2019 roku firma współpracuje z dostawcami w celu ustalenia celów opartych na nauce (SBT), wykorzystania w 100% energii odnawialnej lub ograniczenia emisji na różne sposoby, aby obniżyć emisje w swoim łańcuchu wartości.

Wyzwania w procesie

Poza ogólnymi przeszkodami i możliwościami, z którymi borykają się wszystkie firmy, pojawiają się różne wyzwania w miarę pokonywania kolejnych etapów podróży w kierunku działań na rzecz klimatu.

Z naszego badania wynika, że firmy będące liderami w tej dziedzinie nadal muszą poprawić koordynację inicjatyw i współpracę między zespołami - 67% twierdzi, że tak wiele grup jest zaangażowanych w działania, że trudno jest osiągnąć postęp, a prawie połowa - 44% - twierdzi, że współpraca między zespołami wymaga znacznej poprawy. Aby wdrożyć transformacyjne inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju, dyrektorzy ds. zrównoważonego rozwoju muszą współpracować z wieloma liderami, zarządami, jednostkami biznesowymi i funkcjami, takimi jak finanse i compliance, mówi Mary de Wysocki z firmy Cisco. "Uważam, że wiele firm nie rozumie, jak znaczące i jak transformacyjne będzie dla biznesu zintegrowanie zrównoważonego rozwoju środowiskowego ". W miarę mnożenia się i postępu działań klimatycznych, należy również zarządzać nimi i koordynować je tak, aby tworzyły spójną strategię.

Tymczasem firmy obserwatorzy starają się lepiej zrozumieć kompromisy związane z inwestycjami w zrównoważony rozwój. Większa niż oczekiwana wartość finansowa, jaką firmy czerpią z działań na rzecz klimatu, powinna stanowić motywację do realizacji inwestycji w zrównoważony rozwój.

Przypisują one również realizacji inicjatyw klimatycznych wyższy priorytet, plasując ją na drugim miejscu wśród najważniejszych obszarów do poprawy. Rzadziej też twierdzą, że łatwo jest zmierzyć wartość i stworzyć odpowiedzialność za postępy.

Uważam, że wiele firm nie rozumie, jak znaczące i jak transformacyjne będzie dla biznesu zintegrowanie zrównoważonego rozwoju środowiskowego.
Mary de Wysocki
Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Cisco

Inwestowanie w talenty: powszechnie niewykorzystana szansa

Firmy na wszystkich etapach swojej drogi w stronę ochrony klimatu powinny zastanowić się, jak wesprzeć realizację inicjatyw zrównoważonego rozwoju wykorzystując wartość jaką wnoszą pracownicy . Kluczowym obszarem w tym zakresie jest talent: 35% wszystkich badanych firm twierdzi, że trudności w utrzymaniu lub podnoszeniu kwalifikacji talentów w obszarze zmian klimatycznych są główną wewnętrzną barierą dla podejmowania szerszych działań w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a 28% twierdzi, że trudności w zatrudnieniu talentów z umiejętnościami w zakresie zmian klimatycznych są kluczową barierą zewnętrzną.

Nie wydaje się jednak, aby był to priorytetowy obszar inwestycji. Tylko 23% respondentów badania wymienia zasoby ludzkie i talenty jako jedną z trzech najważniejszych inwestycji związanych z ochroną klimatu. Ponadto zaledwie 27% zrealizowało plany zatrudnienia lub podniesienia kwalifikacji talentów w celu zdobycia wiedzy na temat zmian klimatu.

Może to stanowić dla firm ważną okazję do przyspieszenia transformacji od wewnątrz. W miarę jak firmy starają się włączyć zrównoważony rozwój do wszystkich funkcji, będą potrzebowały edukacji, budowania potencjału i dzielenia się wiedzą oraz dostosowanej strategii rozwijania potrzebnych umiejętności. Na przykład AB InBev rozpoczęła budowanie zdolności w zakresie analizy klimatu i nauki o danych w celu wsparcia swoich działań proklimatycznych i postrzega zdolności w zakresie nauk społecznych i behawioralnych jako następny obszar działań: głębsze zaangażowanie dostawców, konsumentów i społeczności w kwestie klimatu w przyszłości. Równolegle firma kontynuuje budowę "zespołu zespołów" szkolących się w zakresie podstaw nauki o klimacie i zrównoważonym rozwoju.

Im szybciej zaczniesz, tym więcej się nauczysz

Firmy-liderzy nauczyły się wyciągać wnioski z poprzednich lub równoległych projektów, a także z różnych rynków. Firmy działające globalnie mogą wykorzystać doświadczenia zdobyte w jednym miejscu i zastosować je w innych. Jedną z prostych korzyści płynących z działań na rzecz klimatu jest zebranie pierwszych doświadczeń, na których można budować kolejne.

Wiodące firmy wciąż się uczą, dokonują przeglądu swoich długoterminowych strategii i rewidują swoje cele. Skuteczne strategie są zakorzenione w mentalności, która stawia na pierwszym miejscu długoterminową wartość, elastyczność i chęć ciągłego doskonalenia.

Podczas gdy każda firma jest na etapie wdrażania, raport EY Net Zero Center z 2022 roku, "Essential, expensive and evolving: The outlook for carbon credits and offsets (via ey.com Australia)", stwierdza, że firmy, które działają teraz, będą miały największe szanse na osiągnięcie ambitnych celów w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju. W miarę rozwoju technologii, zaostrzania się przepisów, wzrostu presji ze strony interesariuszy i nasilania się konkurencji, firmy, które już rozpoczęły kompleksowe działania transformacyjne, będą bardziej odporne i lepiej przygotowane do uchwycenia wartości swoich inicjatyw klimatycznych.

Przed nami wciąż długa droga

Konieczność podjęcia działań w sprawie zmian klimatu jest pilna. Najbliższe lata to krótka perspektywa, w której wciąż możliwe jest ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi do 1,5 stopnia Celsjusza.

Firmy mają tu do odegrania kluczową rolę, ale muszą inaczej myśleć o tym wyzwaniu. Nie powinny już zakładać, że istnieje kompromis między wartością finansową a inicjatywami klimatycznymi. Powinny raczej postrzegać inicjatywy klimatyczne jako sposób ochrony i tworzenia większej wartości dla biznesu, społeczeństwa i planety jednocześnie.

Inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju przynoszą wartość finansową na wiele sposobów. Z naszego badania wynika, że zdecydowana większość - 69% - firm już teraz stwierdza, że finansowe zwroty z inwestycji przekraczają ich oczekiwania. Osiągają one równie wysoki poziom wartości dla swoich klientów, pracowników i społeczeństwa.

Nasze badania pokazują również, że działania na rzecz klimatu to swoista podróż. Gdy firmy podejmują działania adresujące zmiany klimatu, budują swój własny potencjał, co z kolei ułatwia dalszy postęp.

Kluczowe przesłanie płynące z tych wyników to: Zacznij działać. Firmy, które od jakiegoś czasu wyznaczają cele, wdrażają inicjatywy, zwiększają swój potencjał i budują odporność, tworzą większą wartość i mają mniejsze problemy z wdrażaniem niż te, które dopiero zaczynają.

Pięć niezbędnych działań

Patrząc na wnioski płynące od tych, którzy są liderami, jak również dostrzegając obszary, w których tak liderzy, jak i pozostali muszą się jeszcze uczyć, widzimy szereg działań, które firmy powinny podjąć, aby uzyskać większą wartość dla swoich interesariuszy i dla planety ze swoich działań proklimatycznych.

 1. Zakwestionuj swój poziom ambicji - Nawet w przypadku firm objętych tym badaniem, które wykazały się zaangażowaniem w zmiany, nie widzimy wystarczająco ambitnych celów, aby osiągnąć cele określone w Porozumieniu Paryskim.
 2. Dostrzeż kompleksowość procesu - Osiągnięcie prawdziwego wpływu na redukcję emisji jest procesem złożonym i wymaga pomiarów w celu śledzenia postępów i oceny zwrotu z inwestycji od samego początku.
 3. Współpracuj – Współpracuj zarówno w ramach swojego sektora, jak i między sektorami. Jest to wyzwanie zbiorowe, a współpraca z grupami branżowymi i międzysektorowymi przyspieszy zmiany.
 4. Oddziałuj na swój łańcuch dostaw - Wiele organizacji będzie miało największe możliwości wpływania na redukcję emisji poprzez swoje łańcuchy dostaw dzięki angażowaniu i wspieraniu dostawców.
 5. Inwestuj w talenty - Zbyt wiele firm zdaje sobie sprawę, że nie ma wystarczającej liczby talentów w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby sprostać wyzwaniu, ale nie traktuje tego jako priorytetu. Podnoszenie kwalifikacji we wszystkich istotnych funkcjach w organizacji oraz pozyskiwanie specjalistów może stać się źródłem przewagi.

Jak powiedziała CSO Cisco Mary de Wysocki, „możemy pomóc klientom zrozumieć, że dokonywanie zrównoważonych wyborów może przynosić również dobry zwrot z inwestycji." To samo dotyczy firm na całym świecie. Możliwość stworzenia wartości dla pracowników, klientów i społeczeństwa jest ogromna. Firmy, które uwzględniają w swoich strategicznych wyborach działania na rzecz klimatu , napędzają innowacje i maksymalizują swoją wartość finansową, staną się liderami w nadchodzących latach.

Podsumowanie

Inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju przynoszą finansowe korzyści: 69% badanych firm stwierdziło, że działania na rzecz klimatu przyczyniły się do wzrostu ich przychodów. Przedsiębiorstwa powinny podejmować działania na rzecz klimatu we wszystkich obszarach: ładu korporacyjnego, produktów i oferty dla klientów, operacji i łańcucha dostaw oraz dostawców, i w ten sposób budować doświadczenie.

Kontakt

Informacje

Autor Steve Varley

EY UK&I Chairman

Passionate about UK business, diversity and entrepreneurship. Husband and father of two. Triathlete.

Kontakt lokalny

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

Powiązane tematy Sustainability i ESG
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter