4 min. czytania 13 kwi 2023
WHT

Badanie EY: Kongres Teraz Podatki. Wyzwania podatkowe dla firm w 2023 roku

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

4 min. czytania 13 kwi 2023
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Prowadzenie biznesu w obecnych czasach nie jest łatwe i nierzadko skutkuje licznymi trudnościami i wyzwaniami dla firm.

Wysoka inflacja, rosnące koszty prowadzenia działalności oraz często zmieniające się przepisy prawne sprawiają, że firmy muszą działać w dynamicznym środowisku, które wymaga szybkiej reakcji i ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Firma EY Polska w marcu bieżącego roku przeprowadziła badanie skierowane do przedstawicieli firm uczestniczących w Kongresie EY - Teraz Podatki, które miało na celu poznanie percepcji największych wyzwań w obszarze podatków, z jakimi na co dzień mierzą się firmy działające w Polsce.

Kluczowe wyzwania dla dużych organizacji

Wyniki badania pokazują, że dla dużych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników największym wyzwaniem jest wdrożenie obowiązkowych e-Faktur. Uznało tak 67% ankietowanych. Proces digitalizacji i wdrożenia obowiązkowego KSeF nie stanowi aż tak dużego wyzwania dla firm średniej wielkości zatrudniających do 249 pracowników.

 

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Największe wyzwania podatkowe w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników 

Wyniki badania wskazują, że 67% uczestników ankiety oceniło wdrożenie obowiązkowych e-Faktur jako zadanie o wysokim poziomie skomplikowania (poziom trudności: 4 lub 5 w skali od 1 do 5). Wynik ten potwierdza, że zwłaszcza dla dużych podmiotów wdrożenie KSeF stanowi rewolucję i wymaga bardzo poważnych zmian w procesach i procedurach wewnątrz organizacji.

Badanie EY pokazuje również, że dla tej grupy ankietowanych innym istotnym wyzwaniem w bieżącym roku jest znalezienie realnych oszczędności podatkowych w firmie. Uznało tak 53% respondentów, a na podobnym poziomie (52%) respondenci wskazali przygotowanie do kontroli podatkowych oraz sprawne prowadzenie funkcji podatkowo-księgowej w przedsiębiorstwie (44%).

 

Proces wdrożenia obowiązkowych e-Faktur u dużych podmiotów będzie bardziej skomplikowany. Wynika to przede wszystkim z uwagi na fakt, że sam proces przygotowania faktury jest procesem złożonym w dużych organizacjach. Podkreślić należy również, że wystawienie faktury to nie tylko informacja, która jest wprowadzona przez zespół księgowy czy zespół podatkowy do systemu. Na dane na fakturze składają się informacje gromadzone przez kilka różnych zespołów, na przykład odpowiedzialnych za zamówienia czy gospodarkę magazynową, a co za tym idzie za wiele obszarów i wiele zespołów w ramach jednej organizacji. Proces elektronicznego fakturowania będzie obejmował nie tylko przygotowanie dokumentu w odpowiedniej formie, czyli zmianę formatu papieru, PDF czy innego formatu na sam plik XML. Z procesem tym będą wiązały się również dodatkowe wymogi, w tym dotyczące odpowiedniej archiwizacji wystawionych faktur i konieczności utrzymania obecnego sposobu przekazywania i odbierania faktur/ obrazów faktur/ od podmiotów zagranicznych.
Robert Łuszczyna
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Tax Technology & Transformation, Senior Manager

Największe wyzwania dla średnich firm

W odmienny sposób potencjalne wyzwania oceniają średnie firmy (zatrudniające do 249 pracowników). Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że najtrudniejszym wyzwaniem wśród tych organizacji jest poszukiwanie realnych oszczędności podatkowych w firmie. Uznało tak 44% respondentów (oznaczając poziom trudności tego wyzwania na poziomie 4 lub 5, czyli poziomie bardzo wysokim). 37% badanych wskazało na wyzwania związane ze sprawnym prowadzeniem funkcji podatkowo–księgowej w przedsiębiorstwie, a tylko 35% ankietowanych uznało, że wdrożenie obowiązkowych e-Faktur stanowić będzie dla średnich firm duże wyzwanie. Na dalszym miejscu respondenci wymienili również wyzwania związane z podatkiem u źródła (35%), najnowsze wyzwania związane z pracownikami/rynkiem pracy (w tym praca zdalna) oraz z efektywnością energetyczną – 33% respondentów.

 

Największe wyzwania podatkowe w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników

Okiem eksperta EY

W badaniu EY Polska poruszony został ważny dla średnich firm temat, czyli presja na koszty prowadzenia działalności w obliczu zawirowań gospodarczych. Obszar efektywności podatkowej i okołopodatkowej, który może przynieść wymierne korzyści finansowe, cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Jednocześnie obserwujemy, że firmom często towarzyszy niepewność w stosowaniu rozwiązań poprawiających tego typu efektywność. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują natomiast, że aktywne podejście w tym zakresie może przynieść korzyści finansowe, przekładające się na poprawę płynności oraz obniżenie kosztów realizacji inwestycji. Przedsiębiorcy powinni rozważyć przełamanie początkowej niepewności i przeanalizować potencjał na uzyskanie oszczędności. W poszukiwaniu i uzyskiwaniu realnych oszczędności może pomóc współpraca z doświadczonym doradcą, tak by firma mogła wdrożyć rozwiązania przynoszące maksymalne korzyści przy zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalizacji nakładów pracy. 

 

O badaniu

Badanie Kongres Teraz Podatki. Wyzwania podatkowe dla firm w 2023 roku zostało przeprowadzone przez firmę EY Polska. W badaniu ilościowym wzięli udział uczestnicy marcowego Kongresu Teraz Podatki o zatrudnieniu: mikro (do 9 pracowników), małym (od 10 do 49 pracowników), średnim (od 50 do 249 pracowników) oraz dużym (powyżej 250 pracowników). 

Metoda badania: sondaż online, w którym respondenci przypisywali poziom trudności od 1 do 5 dla każdego z wyzwań podatkowych omawianych na Kongresie Teraz Podatki.

Termin realizacji: marzec 2023.

Podsumowanie

Najnowsze badanie EY Polska przeprowadzone wśród uczestników Kongresu Teraz Podatki. Wyzwania podatkowe dla firm w 2023 roku przedstawia najważniejsze wyzwania, z jakimi mierzą się polskie firmy.  Respondenci badania uznali za najistotniejsze dla firm konieczność wdrożenia obowiązkowych e-Faktur oraz pozyskania realnych oszczędności.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter