EY - Łukasz Wilk

Łukasz Wilk

EY Polska, Tax, Manager, Grants and Incentives

Wspieram Klientów w rozwoju ich biznesu z wykorzystaniem publicznych źródeł finansowania.

Łukasz jest menedżerem w zespole podatków korporacyjnych EY. Od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w doradztwie w obszarze pozyskiwania pomocy publicznej ze środków krajowych oraz UE na realizację projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. W ostatnich latach realizuje także projekty obejmujące wdrażanie rozwiązań pozwalających na korzystanie z ulg podatkowych związanych z działalnością B+R.

Absolwent Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Kontakt