3 min. czytania 23 gru 2022

Estoński CIT - szansą na efektywność podatkową w 2023 r.

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

3 min. czytania 23 gru 2022
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Transakcje
Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. regulacje wprowadziły bardzo ważne modyfikacje w systemie tzw. Estońskiego CIT, istotnie zwiększając atrakcyjność opodatkowania ryczałtem. Potwierdzają to najnowsze dane Ministerstwa Finansów.

Dane statystyczne resortu finansów wskazują, że w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. ten model opodatkowania wybrało blisko 7 tys. spółek. To o przeszło 15 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy zdecydowało się na to tylko 425 podmiotów.

W obecnym kształcie Estoński CIT to interesująca alternatywa dla tradycyjnych zasad opodatkowania podatkiem dochodowym, w szczególności w kontekście wprowadzonych od 2022 r. nowych obciążeń dla przedsiębiorców. W praktyce Estoński CIT to rozwiązanie, które w przypadku istotnej części podatników może pozwolić na całkowite wyeliminowanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego – w razie reinwestowania wypracowanych środków, a dla wielu może umożliwić uzyskanie atrakcyjnej efektywnej stawki opodatkowania przy zachowaniu bezpieczeństwa wynikającego z prowadzenia działalności w formie spółki posiadającej osobowość prawną.

 

Biznes w  czasach zmian

Częste nowelizacje przepisów podatkowych, skutki wojny w Ukrainie, rosnąca inflacja - to tylko część wyzwań, z jakimi obecnie mierzą się firmy. W ramach specjalnego serwisu EY przedstawiamy istotne informacje, które warto znać, prowadząc biznes w tych czasach. 

Więcej szczegółów

Estoński CIT. Na czym polega?

Estoński CIT to w rzeczywistości alternatywny system opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W praktyce oznacza on brak podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności aż do momentu, w którym następuje wypłata zysku na rzecz wspólników. W rezultacie nie ma potrzeby kalkulacji dochodu do celów podatkowych, a w przypadku niedokonywania transferu do wspólników - nie ma obowiązku płacenia CIT. Z kolei w przypadku realizacji wypłaty zysku - efektywna stopa opodatkowania również będzie niższa niż w przypadku standardowego podwójnego opodatkowania CIT oraz PIT.

Kto będzie mógł skorzystać z Estońskiego CIT?

Z Estońskiego CIT mogą skorzystać zarówno spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, prosta spółka akcyjna, jak i spółki osobowe: spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Podmioty te muszą spełnić określone warunki:

 • spółka nie posiada udziałów, akcji ani podobnych praw w innych spółkach (płaska struktura udziałowa),
 • jej udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne (zarówno w przypadku spółek kapitałowych, jak i osobowych),
 • mniej niż 50% jej przychodów pochodzi z tzw. źródeł pasywnych (m.in. wierzytelności, odsetki, prawa autorskie),
 • zatrudnia co najmniej 3 osoby fizyczne (w przypadku nowej działalności warunek ten został złagodzony),
 • nie jest przedsiębiorstwem finansowym, instytucją pożyczkową, firmą prowadzącą działalność w specjalnej strefie ekonomicznej,
 • prowadzi rachunkowość zgodnie z polskimi standardami (standardy MSR wykluczają wejście w system),
 • nie powstała w wyniku procesu przekształceń określonego przez przepisy.

Jednocześnie zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami zniesione zostało stosowane do tej pory kryterium maksymalnych przychodów (100 mln PLN) oraz zniechęcający wielu podatników obowiązek realizowania inwestycji na określonym poziomie w okresie korzystania z tej formy opodatkowania.

Estoński CIT. Jak kalkulowany będzie podatek w systemie?

Sposób kalkulacji podatku w systemie Estońskiego CIT oparty jest na kilku zasadach. Przed wejściem do systemu konieczne jest rozliczenie różnic przejściowych pomiędzy wynikiem podatkowym a wynikiem rachunkowym i odprowadzenie ewentualnego podatku z tego tytułu (w przypadku konieczności odprowadzenia istotnej kwoty podatku, istnieje możliwość rozłożenia go na raty).

Z kolei w trakcie funkcjonowania w systemie opodatkowaniu podlega jedynie dystrybucja zysk. Opodatkownay jest on, co do zasady według stawki: 10% lub 20% w zależności od skali działalności podatnika (stawki te zostały obniżone o 5% w stosunku do obowiązujących w 2021 r.).

Wspólnik otrzymujący zysk ma dodatkowo prawo do ulgi – obniżenia 19% stawki PIT do poziomu 10%. w przypadku małego podatnika oraz 5% w przypadku pozostałych spółek. W konsekwencji, nawet w przypadku dystrybucji prowadzącej w systemie Estońskiego CIT do powstania obowiązku opodatkowania, efektywna stawka podatkowa (suma opodatkowania CIT oraz PIT) wynosić będzie ok. 20% w przypadku małego podatnika oraz ok. 25% w przypadku pozostałych podatników, wobec odpowiednio ok. 26% i ok. 34% w klasycznym systemie opodatkowania CIT oraz PIT.

Estoński CIT. Jakie korzyści oferuje?

Podatnicy, którzy zdecydują się na wybór tej formy opodatkowania będą mogli skorzystać z interesujących preferencji.

Wśrod korzyści można wymienić:

 • przesunięcie momentu opodatkowania podatkiem dochodowym do momentu wypłaty zysku,
 • korzystniejsza efektywna stawka podatkowa nawet w przypadku dystrybucji zysku,
 • brak konieczności prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla potrzeb ustalenia wyniku podatkowego,
 • wprowadzenie mechanizmów przeciwdziałających podwójnemu opodatkowaniu (na poziomie spółki i udziałowców) pozwalających, w określonych przypadkach, na korzystniejsze opodatkowanie zysków dystrybuowanych do udziałowców,
 • możliwość rozliczenia straty wygenerowanej przed wejściem do systemu z dochodami z 2 poprzednich lat podatkowych – pod warunkiem korzystania z systemu przez okres co najmniej 4 lat podatkowych,
 • na moment zakończenia opodatkowania Estońskim CIT nie będzie obowiązku opodatkowania zysków, które nie były wcześniej dystrybuowane - nastąpi to dopiero w momencie ich ewentualnej wypłaty.
W odróżnieniu od modelu estońskiego CIT zaproponowanego w pierwotnym kształcie, jego obecna wersja zasługuje na pozytywną ocenę, a podatnicy spełniający kryteria modelu mogą rozważyć jego implementację. W tym celu warto przeprowadzić analizę możliwości skorzystania z estońskiego CIT i kalkulację korzyści w tym zakresie oraz przygotować plan działań niezbędnych do wejścia w system.
Jarosław Łukasik
Manager, Doradztwo Podatkowe, EY Polska

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Zmiana systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych może przynieść organizacji znaczące korzyści. W artykule przybliżony został Estoński CIT, którego wybór może okazać się szansą dla wielu firm na poprawę efektywności podatkowej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. w zakresie tej formy opodatkowania znacząco wpłynęły na jej atrakcyjność.

 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Transakcje
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter