Certyfikat MDR

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy zobowiązani są identyfikować i przekazywać organom podatkowym informacje o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules). W odpowiedzi na te wymogi, przedstawiamy Certyfikację MDR będącą częścią Programu Certyfikacji Podatkowej EY, który zwiększa bezpieczeństwo podatkowe.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Co EY może dla Ciebie zrobić

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy zobowiązani są identyfikować i przekazywać organom podatkowym informacje o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules). Co istotne, raportowanie dotyczy nie tylko promotorów (podmiotów doradczych), ale także spółek korzystających ze schematów podatkowych oraz wspomagających, czyli osoby lub podmioty uczestniczące w procesie wdrażania. Nowe regulacje zwiększają ryzyko osobiste członków zarządu i pracowników szczebla kierowniczego i mogą skutkować karami finansowymi za nieprawidłowe wdrożenie i funkcjonowanie procesu identyfikacji i raportowania schematów podatkowych MDR w spółce.

W odpowiedzi na te wymogi, przedstawiamy Certyfikację MDR będącą częścią Programu Certyfikacji Podatkowej EY, który zwiększa bezpieczeństwo podatkowe. Certyfikacja MDR to: audyt procesu i kompletności raportowania, którego celem wyższy poziom należytej staranności oraz przede wszystkim zapewnienia większego komfortu zarówno Zarządom odpowiedzialnym za podpisanie informacji MDR-3 jak i pracownikom pionu finansów i jednostek biznesowych.

Nowe ryzyka

 • Sankcje

  • Odpowiedzialność karna skarbowa za brak raportowania lub nieterminowe składanie informacji. Wysokie sankcje, nawet do 20 000 000 PLN.
  • Kara pieniężna, nakładana w drodze decyzji, w wysokości do 2 000 000 PLN za brak wewnętrznej procedury MDR.
  • Kara pieniężna za brak procedury i niedopełnienie obowiązku raportowania, do 10 000 000 PLN.
  • Odpowiedzialność karna członków zarządu oraz pracowników szczebla kierowniczego za składanie fałszywych zeznań.
 • Błędy

  • Brak identyfikacji schematów podatkowych pomimo ich występowania lub spóźnione raportowanie.
  • Błędna kwalifikacja roli spółki oraz osób w niej zatrudnionych w ramach obowiązków raportowych.
  • Zbyt wąskie wdrożenie procedury w spółce – pomijanie udziału jednostek operacyjnych i biznesowych.
  • Błędy techniczne w złożonych raportach MDR.

Jak możemy Ci pomóc

Certyfikacja zgodności z przepisami MDR na trzech poziomach :

 • 1

  Audyt procesu MDR: Analiza wykonywania obowiązków wskazanych w regulacjach MDR w oparciu o kwestionariusz diagnostyczny dla koordynatora MDR/ jednostek organizacyjnych oraz spotkanie warsztatowe.

 • 2

  Analiza obowiązków raportowych: Analiza zdarzeń występujących w Spółce po dacie granicznej jako potencjalnych schematów podatkowych (z uwzględnieniem dokumentacji źródłowej).

 • 3

  Certyfikacja kompletności procesu i raportowania: Po zakończeniu prac klient otrzymuje raport certyfikujący zgodność z przepisami MDR.

Korzyści

 • Wykorzystanie doświadczenia i praktyki rynkowej EY związanej z realizacją szeregu kompleksowych projektów MDR.
 • Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej wobec członków zarządu oraz pracowników szczebla kierowniczego poprzez zapewnienie obiektywnej zewnętrznej oceny procesu MDR.
 • Oszczędność czasu i zasobów w ramach organizacji.
 • Rzetelny, sekwencyjny proces analizy zgodności z przepisami MDR.
 • Rezultatem prac jest obiektywna ocena zgodności z przepisami MDR („Raport certyfikujący EY”) , który może stanowić dodatkowe potwierdzenie dochowania przez Spółkę oraz osoby zarządzające należytej staranności.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Program Certyfikacji Podatkowej EY

Dowiedz się więcej o naszym Programie 

Dowiedz się więcej

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.