Certyfikat WHT

Obszar: Doradztwo podatkowe

Certyfikat należytej staranności WHT, część Programu Certyfikacji Podatkowej EY, odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe i stanowi audyt podatkowy, który został również wymieniony przez MF w opublikowanej wersji wstępnej objaśnień do wdrożonych zmian WHT jako możliwy dowód dochowania należytej staranności.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Co EY może dla Ciebie zrobić

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, już od 1 stycznia 2020 roku płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności z tytułu odsetek, dywidend, licencji lub innych usług niematerialnych na rzecz kontrahentów zagranicznych w kwocie ponad 2 mln zł, muszą decydować czy pobierać podatek według ustawowej stawki, a następnie występować o jego zwrot, czy też skorzystać ze zwolnienia lub preferencyjnych stawek podatku. Odstępując od poboru podatku u źródła, spółka obowiązana jest dochować szeregu procedur weryfikujących kontrahenta oraz złożyć oświadczenie podpisane przez wszystkich członków zarządu. Uwaga: Obowiązek weryfikacji obowiązuje dla wszystkich transakcji, także poniżej progu 2 mln zł i dotyczy każdego kontrahenta.

Certyfikat WHT to niezależne potwierdzenie dochowania należytej staranności weryfikacji kontrahenta oraz transakcji i podstawa do decyzji o zwolnieniu z poboru podatku u źródła. Certyfikat należytej staranności WHT, część Programu Certyfikacji Podatkowej EY, odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe i stanowi audyt podatkowy, który został również wymieniony przez MF w opublikowanej wersji wstępnej objaśnień do wdrożonych zmian WHT jako możliwy dowód dochowania należytej staranności.

Certyfikacja WHT dostępna jest w dwóch wariantach:
 • Certyfikacja wybranych transakcji

  Analiza możliwości skorzystania z dotychczasowych reguł (czyli zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki WHT już przy wypłacie zobowiązania), w tym przeprowadzenie testów rzeczywistego właściciela należności (nowa definicja), testu głównego celu transakcji, rzeczywistej działalności gospodarczej oraz testu dokumentacyjnego.

  Efekt:

  Certyfikacja Transakcji w zakresie stosowania zwolnienia / obniżonej stawki na potrzeby ustawowego obowiązku oświadczenia zarządu

  Korzyści

  • Jednoznaczna informacja w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki
  • Dokument stanowiący podstawę do podpisania oświadczenia zarządu
  • Dochowanie należytej staranności
  • Przeniesienie ciężaru weryfikacji na EY
 • Certyfikacja polityki WHT wdrożonej w spółce

  Analiza wdrożonej polityki i stosowanych procedur w zakresie rozliczeń z tytułu podatku u źródła (WHT), obejmująca weryfikację procesową i merytoryczną zasad identyfikacji i kwalifikacji transakcji podlegających WHT oraz zasad weryfikacji statusu transakcyjnego kontrahentów pod kątem stosowania zwolnień i obniżonych stawek podatku. Program obejmuje w szczególności sprawdzenie kompletności przyjętego procesu oraz gromadzonej dokumentacji na poszczególnych etapach procesu analizy WHT oraz ocenę zarządzania procesem rozliczeń WHT w organizacji.

  Efekt:

  Opinia Certyfikująca poprawność wdrożonej polityki podatku u źródła (WHT) oraz kwalifikowania transakcji na gruncie nowych reguł WHT

  Korzyści

  • Weryfikacja merytoryczna oraz procesowa stosowanej polityki i procedur rozliczeń podatku u źródła (WHT)
  • Potwierdzenie prawidłowości w zakresie metodologii rozliczeń podatku u źródła (WHT)
  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia sankcji osobistych i finansowych z tytułu niewłaściwych procedur weryfikacji

   

Zmiany w otoczeniu prawno-podatkowym – podsumowanie
 • 2015

  Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

 • 2016

  • Mała klauzula dywidendowa
  • GAAR (klauzula przeciw unikaniu opodatkowania)
  • Raportowanie w JPK przez dużych przedsiębiorców
  • Country by Country reporting (CbCR)
 • 2017

  • Rozszerzenie zakresu raportowania dla celów cen transferowych - CIT-TP / oświadczenie o kompletności dokumentacji
  • JPK_VAT dla MŚP
  • Brak ochrony interpretacyjnej przed Klauzulą GAAR
  • Sankcja VAT
  • Wykreślenia podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych
  • Klauzula „beneficial owner” dla odsetek
  • Odpowiedzialność karna za nieprawidłowe faktury
 • 2018

  • Szeroki zakres przygotowania raportów JPK dla wszystkich (nie tylko VAT, ale także inne struktury)
  • e-Sprawozdanie Finansowe
  • STIR – możliwość blokowania rachunków bankowych
  • Katalog czynności dla zachowania należytej staranności VAT
  • Raportowanie VAT w imporcie usług
  • Pozyskanie APA jako warunek odliczalności kosztów ponad ustawowy limit
 • 2019

  • Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
  • CIT-TPR (z określeniem sposobu wyceny)
  • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
  • Stawki sankcyjne: CIT / WHT / TP
  • Oświadczenia wszystkich Członków Zarządu dotyczące WHT / MDR
  • Brak korekt do korekt pokontrolnych
  • Zaostrzenie klauzuli GAAR
  • Możliwość odmowy wydania interpretacji w zakresie obejścia prawa
  • Konwencja MLI

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

EY Tax Certification Program

Learn more abour our Program 

Learn more

Program Certyfikacji Podatkowej EY

Dowiedz się więcej o naszym Programie 

Dowiedz się więcej

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.