2 min. czytania 14 lis 2023
Jakie importy objęte są CBAMem i jak sprawdzić, czy się kwalifikujemy?

Jakie importy objęte są CBAMem i jak sprawdzić, czy się kwalifikujemy?

Autor Wojciech Zalewski

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager

Ekspert w dziedzinie międzynarodowej konkurencyjności, środków ochrony handlu. Manager w Zespole Doradztwa Regulacyjnego EY.

2 min. czytania 14 lis 2023

CBAM dotyczy importu towarów do Unii z krajów trzecich, ale z pewnymi wyjątkami. W chwili obecnej z obowiązków wyłączone są dostawy ze Szwajcarii, z Liechtensteinu, Islandii oraz Norwegii. Natomiast, jeżeli chodzi o zakres produktowy, Rozporządzenie CBAM zawiera zamknięty katalog towarów objętych mechanizmem. 

Towary te są sklasyfikowane według kodów nomenklatury scalonej (CN). Lista jest rozbudowana, natomiast dotyczy wyrobów z sektorów żelaza i stali, aluminium, nawozów, cementu, wodoru i energii elektrycznej. Na przestrzeni lat katalog produktów będzie rozszerzany. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dwa aspekty, tj. prawidłową klasyfikację towarów wg kodów CN oraz właściwe określenie pochodzenia towarów aby, przykładowo, uniknąć sytuacji w której produkt pochodzący z Chin ma nadane pochodzenie Szwajcarskie, które – niewłaściwie – wyłączałoby z obowiązków wynikających z CBAM.

Sprawdzenie czy się kwalifikujemy można przeprowadzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest weryfikacja wewnętrznych systemów pod kątem historycznych importów towarów. Innym sposobem jest zwrócenie się do Krajowej Administracji Skarbowej o wygenerowanie takiej listy historycznych importów. KAS opracowuje taką listę odpłatnie, na wniosek zainteresowanego. Ponadto, w okresie przejściowym czyli od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. organy celne będą informować importerów o nowych obowiązkach, jeżeli przywiozą oni towary objęte mechanizmem.

Newsletter EY

Wszystkie niezbędne informacje z zakresu Sustainability i ESG w zasięgu ręki.

Zapisz się

Podsumowanie

CBAM dotyczy importu towarów do Unii z krajów trzecich, ale z pewnymi wyjątkami. Rozporządzenie CBAM zawiera zamknięty katalog towarów objętych mechanizmem. Na przestrzeni lat katalog produktów będzie rozszerzany. Sprawdzenie czy się kwalifikujemy można przeprowadzić na kilka sposobów.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Wojciech Zalewski

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager

Ekspert w dziedzinie międzynarodowej konkurencyjności, środków ochrony handlu. Manager w Zespole Doradztwa Regulacyjnego EY.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)