4 min. czytania 21 lut 2023
Konferencja uzgodnieniowa w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Podsumowanie najważniejszych wniosków.

Konferencja uzgodnieniowa w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Podsumowanie najważniejszych wniosków.

Autor Katarzyna Wróblewska

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Ekspert w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implementacji rozwiązań podatkowych i technologicznych.

4 min. czytania 21 lut 2023
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe e-Faktura

Ministerstwo Finansów poinformowało w czwartek 16 lutego 2023 r. o zmienionym po konsultacjach publicznych projekcie ustawy wdrażającej model Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Data wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązkowy KSeF i e-Faktury będzie przesunięta na  1 lipca 2024 r.

Podatnicy mogą korzystać z KSeF fakultatywnie już od początku 2022 r., a od 1 stycznia 2024 r. system ten miał być stosowany obowiązkowo w odniesieniu do wszystkich faktur wystawianych zgodnie z polskimi przepisami. Do zmian przygotowała się realnie  niewielka część firm. Zaawansowane prace wdrożeniowe głównie dotyczą dużych i średnich przedsiębiorstw i wiążą się ze znacznymi kosztami. 

Najważniejsze zmiany w projekcie KSeF:

 • przesunięcie wejścia w życie obowiązkowego KSeF na dzień 1 lipca 2024 r.;
 • wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF (oprócz podmiotów z siedzibą na terytorium kraju) również podmiotów posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w odniesieniu do transakcji, w których to stałe miejsce uczestniczy;
 • tzw. faktury konsumenckie (występujące w relacji B2C) będą zwolnione z obowiązku ich wystawiania w KSeF, nadal faktury te mają być uwzględnianie w plikach JPK_FA (wśród uczestników spotkania podnoszone były wątpliwości co do sposobu egzekwowania takich regulacji oraz negatywnych konsekwencji w przypadku omyłkowego wystawienia w KSeF faktury B2C);
 • podatnicy zwolnieni z VAT (podmiotowo i przedmiotowo) zostaną zobowiązani do wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2025 r. (zwolnienie z korzystania z KSeF dla małych podatników będzie dotyczyć jedynie strony sprzedażowej, podmioty te mają być jednak nadal zobowiązane do odbierania faktur z KSeF);
 • doprecyzowaniem kursu, po którym będzie przeliczana kwota podatku VAT wyrażona na fakturze w walucie obcej (kurs będzie mógł być określony względem pola P_1 – również, jeśli faktura zostanie wystawiona formalnie w KSeF dopiero kolejnego dnia);
 • od 1 lipca 2024 r. nastąpi likwidacja not korygujących do faktur w KSeF oraz poza KSeF (jednocześnie zrezygnowano również z propozycji faktury korygującej – w konsekwencji, jedynym sposobem zmiany danych na fakturze będzie wystawienie faktury korygującej);
 • projekt będzie regulował również procedurę postępowania w sytuacjach awaryjnych w przypadku problemów technicznych po stronie podatnika (w tzw. trybie offline);
 • wprowadzenie obowiązku wskazywania numeru referencyjnego faktury z KSeF przy zlecaniu płatności za fakturę.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami opublikowanymi na stronie MF, potwierdzono również m.in., że:

 • z KSeF wyłączone zostaną bilety komunikacyjne (tj. bilety kolejowe, paragony na autostradach); 
 • wprowadzone zostaną zmiany w brzmieniu regulacji w zakresie kar za nieprawidłowości, w tym przesunięta zostanie ich data wejścia w życie na 1 stycznia 2025 r.; 
 • faktury uproszczone (do 450 PLN, wystawiane za pomocą kas fiskalnych) będą docelowo zlikwidowane
  – od 1 stycznia 2025 nie będzie można ich już wystawiać (czyli transakcje będą dokumentowane albo za pomocą paragonu, albo faktury. W przypadku wystawiania faktury do paragonu nie będzie konieczności oddawania papierowego paragonu, co istotne, pozostanie jednak obowiązek podawania NIP na paragonie);
 • planowane są zmiany w zakresie JPK_VAT (najprawdopodobniej zmiany obejmą GTU, brak natomiast dalszych szczegółów, np. potencjalnych zmian w zakresie daty VAT) itd.

Poruszone na konferencji wątki nie wyjaśniają w pełni wszystkich wątpliwości podatników. Proponowane zmiany w złożeniu mają ułatwić podatnikom wdrożenie KSeF, choć realnie mogą kreować nowe wątpliwości, a także skutkować nowymi obowiązkami czy dalszą koniecznością modyfikowania wewnętrznych procesów i procedur. Warto pamiętać, że oprócz przywołanych na konferencji zmian planowane są kolejne modyfikacje przepisów, w tym. m.in. dotyczących schemy e-fakturowej (obecnie brak jest konkretnych informacji, kiedy zostanie opublikowana jej finalna wersja). Z punktu widzenia firm, uwzględnianie tego typu zmian w trakcie prowadzonych przygotowań może znacząco wpłynąć zarówno na czas trwania, jak i koszt całego projektu. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów powyższe zmiany mają zostać wprowadzone do projektu przepisów regulujących działanie KSeF i będą one podlegały dalszej ścieżce legislacyjnej. Z formalnego punktu widzenia nie są więc one jeszcze wiążące, ale kluczowe z punktu widzenia biznesu może okazać się, to jak zostaną one sformułowane i doprecyzowane przez ustawodawcę. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Katarzyna Wróblewska

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Ekspert w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implementacji rozwiązań podatkowych i technologicznych.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe e-Faktura
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter