5 min. czytania 29 cze 2021

Pakiet e-commerce wchodzi w życie

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

5 min. czytania 29 cze 2021

1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej

Nowelizacja ustawy o VAT dotycząca pakietu e-commerce ma stanowić implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995. Choć celem pakietu e-commerce jest wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C), pakiet ten wprowadza wiele nowych metod i sposobów rozliczania VAT. Najwyższa pora zatem przyjrzeć się najważniejszym zmianom i nowościom.

Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej w Unii Europejskiej

Istotna zmiana w przepisach będzie dotyczyć przedsiębiorców z Polski dokonujących sprzedaży wysyłkowej na rzecz konsumentów innych krajów unijnych. Dotychczas musieli oni znać progi kwotowe decydujące o miejscu opodatkowania tej transakcji. W zależności od kraju progi te wynosiły między 35 tys. a 100 tys. EUR. Jeżeli dana transakcja opiewała  poniżej danej kwoty to przedsiębiorca mógł wybrać opcję opodatkowania sprzedaży w kraju wysyłki. Jeżeli limit ten został jednak przekroczony, przedsiębiorca zobowiązany był do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary oraz rozliczania VAT w tym państwie.

Pakiet e-commerce wprowadza jeden limit dla sprzedaży wysyłkowej wewnątrz UE – 10 tys. EUR netto dotyczący  sprzedaży (B2C) usługowej oraz towarowej. Sprzedaż do 10 tys. EUR będzie podlegała zadeklarowaniu w państwie członkowskim sprzedawcy. Powyżej tego limitu, dzięki rozszerzeniu MOSS (Mini One Stop Shop) na OSS (One Stop Shop), przedsiębiorca będzie mógł zadeklarować i zapłacić zagraniczny podatek VAT w swoim kraju (o ile oczywiście dany sprzedawca zarejestruje się w OSS).

Nowe zasady rozliczania VAT od przesyłek o małej wartości spoza UE

Kolejną zmianą w ramach pakietu e-commerce jest likwidacja w całej Unii Europejskiej zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Zmiana ta ma na celu zahamowanie napływu do UE paczek z nieopodatkowanymi towarami z takich krajów jak np. Chiny. Co więcej, platformy sprzedażowe zostaną obarczone obowiązkiem poboru i zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Tym samym, w przypadku wysyłki towarów z krajów spoza UE do UE (B2C) trzeba będzie rozliczyć VAT od importu. Będzie można jednak korzystać z pewnych uproszczeń dla przesyłek o wartości poniżej EUR 150. W przypadku zarejestrowania się sprzedawcy w IOSS (punkcie kompleksowej obsługi towarów importowanych), sprzedawcy będą mogli zadeklarować i zapłacić zagraniczny podatek VAT od importu w swoim kraju.

W przypadku sprzedawców spoza UE, będą oni musieli wyznaczyć pośrednika z siedzibą w UE, aby móc korzystać z IOSS. W przeciwnym wypadku VAT od importu będzie musiał zapłacić nabywca towarów.

Warto w tym miejscu również wskazać, że analizowane regulacje będą miały również wpływ na interfejsy elektroniczne ułatwiające sprzedaż. W przypadku, gdy sprzedaż towarów odbywać się będzie za pomocą takiego interfejsu, to przyjmowane będzie domniemanie, że to on dokonał sprzedaży i odpowiada w związku z tym za zapłatę podatku VAT. Powyższe ma szczególne znaczenie dla przesyłek o wartości poniżej EUR 150. W takich przypadkach to interfejs powinien zarejestrować się w IOSS i rozliczać VAT od importu. W przeciwnym wypadku, VAT od importu towarów będzie musiał uregulować nabywca towarów.

Nowa procedura szczególna VAT-OSS

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2015 r. został wprowadzony tzw. mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop - MOSS).  To system elektroniczny umożliwiający przedsiębiorcom świadczącym na rzecz konsumentów (B2C) usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne w państwach członkowskich, w których nie mają oni, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej. Nowelizacja ustawy o VAT i pakiet e-commerce spowodują, że MOSS ulegnie rozszerzeniu i stanie się punktem kompleksowej obsługi (One Stop Shop - OSS) obejmujących szereg innych transakcji B2C.

Korzyści wynikające z systemu VAT-OSS to przede wszystkim:

  • umożliwienie elektronicznej rejestracji dla celów VAT w jednym państwie członkowskim. W praktyce przedsiębiorcy unikną obowiązku rejestracji dla celów VAT w wielu krajach, do których sprzedawane są towary bądź świadczone usługi;
  • rozliczenie VAT w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej;
  • współpraca z administracją podatkową własnego państwa nawet jeśli sprzedaż ma charakter transgraniczny. 

Korzystanie z procedury VAT-OSS będzie fakultatywne.

Objaśnienia podatkowe dotyczące e-commerce

Zanim jeszcze przepisy o e-commerce weszły w życie, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt praktycznego przewodnika po e-commerce, który ma ułatwić przedsiębiorcom poruszanie po nowych przepisach. Objaśnienia będą ich również chronić z mocą wiążącą dla administracji skarbowej.  

Projekt w tym zakresie jest obecnie konsultowany i może  ulec zmianie. Warto jednak już teraz mu się przyjrzeć. Projekt objaśnień podatkowych dotyczy najważniejszych rozwiązań pakietu e-commerce tj. wewnątrzwspólnotowej sprzedaż towarów na odległość WSTO, sprzedaży na odległość towarów importowanych SOTI czy procedur szczególnych tzw. One Stop Shop - OSS oraz Import One Stop Shop – IOSS.

Informacje zawarte w objaśnieniach będą dla podatników niezwykle przydatne. Dla przykładu, zgodnie z przedmiotowym projektem, przedsiębiorcy korzystający w procedury unijnej lub nieunijnej w MOSS, będą od 1 lipca 2021 r. nadal korzystać z tych procedur w OSS. Nie będzie zatem konieczna ponowna rejestracja. W objaśnieniach wskazano również, że podatnik, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie UE chcąc zarejestrować się do procedury importu musi ustanowić pośrednika, który jest czynnym podatnikiem VAT w państwie członkowskim identyfikacji. Korzystanie z procedury importu jest w takim przypadku możliwe wyłącznie poprzez pośrednika, który działa w imieniu i na rzecz podatnika, który go ustanowił. Natomiast podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsca prowadzenia działalności na terenie UE może ustanowić pośrednika. Podkreślono również, że terytorium Irlandii Północnej traktowane jest jako terytorium UE, a nie kraj trzeci. Podobnie przedsiębiorcy z siedzibą działalności gospodarczej w Norwegii i prowadzący z Norwegii SOTI nie muszą ustanawiać pośrednika.

Co to wszystko oznacza dla polskiego przedsiębiorcy?

Jak zapowiadał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej rozwiązania pakietu e-commerce „zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Na dodatek z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm”.

W praktyce pakiet VAT e-commerce to faktycznie krok w dobrą stronę, gdyż może doprowadzić do zmniejszenia nierównowagi konkurencyjnej między dostawcami towarów z UE i spoza UE, głównie z Chin, którzy sprzedają swoje towary przez platformy internetowe. 

Czy rozwiąże to jednak wszystkie problemy na rynku e-handlu? W naszej ocenie nie do końca. Jak na razie wdrożenie pakietu wydaje się być wyzwaniem, w tym dla rodzimych platform internetowych, choćby w zakresie jakie stawki podatku należy stosować dla towarów zamawianych za pośrednictwem platform internetowych (jak zostało to wskazane powyżej zgodnie z pakietem e-commerce to platformy internetowe będą odpowiedzialne za pobranie podatku). Ponadto, nadal pozostaje kwestia niskiej ceny towarów sprowadzanych spoza UE i deklarowanej dla potrzeb VAT i cła więc pomimo opodatkowania takich dostaw to i tak te towary nadal mogą być znacznie tańsze (a tym samym bardziej konkurencyjne) niż podobne kupowane od dostawcy z UE.
Marcela Mrowiec, Manager w EY

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Zdaniem naszych ekspertów, e-commerce to faktycznie krok w dobrą stronę, gdyż może doprowadzić do zmniejszenia nierównowagi konkurencyjnej między dostawcami towarów z UE i spoza UE, głównie z Chin, którzy sprzedają swoje towary przez platformy internetowe. Czy rozwiąże to jednak wszystkie problemy na rynku e-handlu? 

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.