3 min. czytania 31 sie 2023
Reorganizacja spółek (połączenie, podział, wymiana udziałów). Neutralność podatkowa

Neutralność podatkowa reorganizacji ograniczona

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

3 min. czytania 31 sie 2023

Od 1 stycznia 2022 roku neutralność podatkowa reorganizacji (połączenie, podział, wymiana udziałów) została uzależniona od wypełnienia dodatkowych warunków, a w praktyce — ograniczona.

Do końca 2021 roku restrukturyzacje były neutralne podatkowo dla stron transakcji pod warunkiem, że spełniały określone warunki.  Neutralność podatkowa dotyczyła sytuacji, w których restrukturyzacje były przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych oraz rozliczane na zasadach rynkowych, a także spełniały warunki dotyczące konkretnie danej kategorii transakcji.

Obecnie restrukturyzacja spółek — w tym również o charakterze transgranicznym — jest co do zasady neutralna podatkowo przy założeniu wypełnienia poniższych dodatkowych warunków:

  • wycena restrukturyzowanego majątku jest kontynuowana oraz
  • udziały (akcje) będące przedmiotem restrukturyzacji nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przyznane w wyniku innego łączenia, lub podziału (neutralność tylko pierwszej reorganizacji).

Brak wypełnienia powyższych warunków skutkuje opodatkowaniem transakcji. W praktyce oznacza to, że jeśli na przykład udziały spółki przejmowanej/dzielonej były kiedykolwiek przedmiotem reorganizacji, może to skutkować opodatkowaniem wspólnika, również w przypadku, gdy nie jest on polskim rezydentem. 

Newsletter "Podatki międzynarodowe"

Otrzymuj bezpośrednio na maila najważniejsze informacje z zakresu międzynarodowego prawa i planowania podatkowego. 

 

Zapisz się

Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje żadnych ograniczeń czasowych w zakresie weryfikacji wcześniejszych reorganizacji. Ciężar dowodu, że udziały będące przedmiotem reorganizacji nie zostały w przeszłości nabyte lub objęte w ramach innego rodzaju operacji restrukturyzacyjnych, spoczywa na podatniku.

Ponadto na gruncie wprowadzonych przepisów art. 7b ustawy o CIT pojawiają się wątpliwości w zakresie zaklasyfikowania ewentualnego przychodu powstającego po stronie wspólnika do określonego źródła przychodu.

Oznacza to, że planując reorganizację, należy przeanalizować skutki podatkowe przeprowadzanych działań, w tym w szczególności wszelkie dotychczasowe restrukturyzacje w grupie, gdyż tego rodzaju operacje mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, również po stronie podmiotów zagranicznych.

Twoje korzyści ze współpracy z EY

  • Maksymalne ograniczenie ryzyka podatkowego dla grupy kapitałowej. 
  • Zabezpieczenie transakcji od strony podatkowej (np. opinia podatkowa, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej lub opinii zabezpieczającej, defense file). 
  • Bezpieczeństwo dzięki profesjonalnej ocenie i zarządzaniu ryzykiem.

Podsumowanie

Jeśli chcesz wiedzieć, co EY może dla Ciebie zrobić w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz planowania podatkowego skontaktuj się z nami.

Autorką alertu jest Patrycja Patalas, Manager Business Tax Advisory w EY 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter