4 min. czytania 8 kwi 2024
KSeF konsultacje

Konsultacje dotyczące zmian w KSeF: MF opublikowało propozycje i kierunki zmian w ustawach podatkowych

Autorzy
Katarzyna Wróblewska

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Ekspert w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implementacji rozwiązań podatkowych i technologicznych.

Aleksandra Sewerynek

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Tax Technology and Transformation, Partner

Kieruje działem podatkowym Tax Technology & Transformation EY w biurze w Warszawie. Liderka inicjatywy Agile Tax w regionie CESA.

Mateusz Kisiel

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Doświadczony konsultant w dziale podatków pośrednich. Mateusz jest radcą prawnym.

4 min. czytania 8 kwi 2024

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) uwzględniające uwagi przedsiębiorców zgłaszane w ramach konsultacji społecznych.

W kwietniu br. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian prawnych dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rekomendacje resortu stanowią efekt serii spotkań konsultacyjnych. Chociaż konkretna data wprowadzenia obligatoryjnego KSeF nie została jeszcze ustalona, już teraz resort zaprasza do składania uwag do projektu proponowanych zmian w ustawach podatkowych. 

Kluczowe propozycje zmian w zakresie KSeF, które zostały uwzględnione w projekcie:

 • Jeden termin wdrożenia obowiązkowego KSeF dla czynnych oraz zwolnionych z VAT podatników.
 • Zaproponowano też odroczenie innych rozwiązań, takich jak: wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także w mechanizmie podzielonej płatności, w zakresie faktur wystawianych z kas rejestrujących, w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.
 • Możliwość wystawiania faktur konsumenckich w KSeF na zasadzie dobrowolności z anonimowym dostępem dla konsumentów (kod QR).
 • Wprowadzenie samoidentyfikacji nabywcy (numer VAT lub NIP) przy wystawianiu e-faktur.
 • Faktury z załącznikami dla wybranych branż, tj. faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne ramowe faktury zbiorcze (tylko branża paliwowa).
 • Tryb offline jako opcja przejściowa dla wszystkich podatników - możliwość wystawiania e-faktur poza systemem i wprowadzanie ich kolejnego dnia.
 • Elastyczność dla "wykluczonych cyfrowo" - możliwość wystawiania faktur w dotychczasowej formie przy niewielkiej skali i wartości.
 • Zmiany w podatkach dochodowych - zrównoważenie obowiązków w KSeF po stronie wystawcy i nabywcy poprzez m.in. wprowadzenie zmian w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF
 • Odroczenia rozwiązań dot. wymogów KSeF, np. w kwestii kas rejestrujących i terminali płatniczych.

Newsletter VAT

Trzymaj rękę na pulsie. Raz w miesiącu otrzymuj najważniejsze informacje o zmianach w przepisach o VAT, akcyzie i cle.

Zapisz się

Przewodnik Podatkowy EY: VAT 2024 

e-Faktury - VIDA - Transakcje łańcuchowe - Należyta staranność w VAT - Digitalizacja Podatków - Single Use Plastic

Pobierz przewodnik

 

W projekcie potwierdzono również, że termin obowiązkowego KSeF zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja 2024 r.

Konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku od towarów i usług. Proces konsultacyjny już ruszył i potrwa do 19 kwietnia 2024 r. 

 

Okiem eksperta EY

Konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur to ostatnia okazja, aby zgłosić swoje uwagi i mieć możliwość wpływu na ostateczny kształt przepisów. Zachęcamy do udziału w procesie konsultacyjnym, a także zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą zrozumieć zmiany i przygotować się do nowych obowiązków.

Podsumowanie

W alercie odpowiadamy na pytania: Jakie zmiany niesie projekt dotyczący e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)? Co wynika ze spotkań konsultacyjnych Ministerstwa Finansów?

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Katarzyna Wróblewska

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Ekspert w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implementacji rozwiązań podatkowych i technologicznych.

Aleksandra Sewerynek

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Tax Technology and Transformation, Partner

Kieruje działem podatkowym Tax Technology & Transformation EY w biurze w Warszawie. Liderka inicjatywy Agile Tax w regionie CESA.

Mateusz Kisiel

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Doświadczony konsultant w dziale podatków pośrednich. Mateusz jest radcą prawnym.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)