4 min. czytania 8 wrz 2023
KSeF 2023/2024

Alert EY: Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną nowej wersji struktury logicznej dla e-Faktur

Autor Katarzyna Wróblewska

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Ekspert w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implementacji rozwiązań podatkowych i technologicznych.

4 min. czytania 8 wrz 2023

Od 1 września 2023 r. obowiązuje nowa struktura logiczna faktury ustrukturyzowanej FA(2), która zastąpiła strukturę logiczną FA(1), obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. Wtedy to wprowadzono Krajowy System e-Faktur (KSeF) w wersji fakultatywnej. Do nowej struktury Ministerstwo Finansów opublikowało obszerne wyjaśnienia w formie broszury, które mogą pomóc w obligatoryjnym wdrożeniu obsługi e-Faktur. Czasu na przygotowanie się do nowych rozwiązań jest coraz mniej. Obowiązkowe wystawianie e-Faktur przy użyciu KSeF zacznie obowiązywać już za 10 miesięcy. 

Faktura ustrukturyzowana. Broszura informacyjna dotycząca struktury FA(2) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, nowa wersja struktury e-Faktur została opracowana na podstawie opinii przesłanych podczas konsultacji podatkowych oraz postulatów zgłoszonych w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.  

Zaczęła ona obowiązywać od 1 września 2023 r., czyli jeszcze w okresie fakultatywnego korzystania z KSeF. Ma to ułatwić podatnikom przygotowanie się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. Obowiązek obligatoryjnego wdrożenia obslugi e-Faktur wprowadziła ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598). 

Aktualny wzór faktury ustrukturyzowanej — gdzie można odnaleźć?

Obowiązujący od 1 września 2023 r. wzór faktury ustrukturyzowanej w wersji FA(2) jest dostępny na portalu podatki.gov.pl.

Newsletter VAT

Trzymaj rękę na pulsie. Raz w miesiącu otrzymuj najważniejsze informacje o zmianach w przepisach o VAT, akcyzie i cle.

Zapisz się

Co istotne, strukturę FA(2) należy już stosować do wszystkich faktur ustrukturyzowanych wystawianych od 1 września 2023 r.

Oznacza to, że ma ona również zastosowanie do wystawianych po tej dacie:

  • faktur korygujących, w sytuacji gdy faktura pierwotna, której dotyczy faktura korygująca, została wystawiona przed 1 września 2023 r. przy użyciu struktury FA(1),
  • faktur rozliczeniowych, w przypadku gdy faktura zaliczkowa została wystawiona przed 1 września 2023 r. przy użyciu struktury FA(1).

Gdzie można odnaleźć materiały dotyczące struktury logicznej e-Faktury FA(2)?

Wersja struktury logicznej FA(2) udostępniona została na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur oraz na stronie Portalu podatkowego w zakładce Struktury dokumentów XML. Dodatkowo na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Pliki do pobrania KSeF.

Broszura informacyjna dot. struktury FA(2) dostępna jest na portalu podatki.gov.pl w zakładce Krajowy System e-Faktur w sekcji Baza wiedzy KSeF. 

Do obowiązkowego korzystania z e-Faktur i KSeF zostało już niecałe 10 miesięcy.

Biorąc pod uwagę fakt jak duże wyzwanie stanowi dla większości firm wdrożenie e-Faktur, konieczne jest niezwłoczne podjęcie przez podatników stosownych kroków pozwalających na kompleksowe zaimplementowanie w swoich organizacjach rozwiązań umożliwiających pełne dostosowanie się do nieuchronnie zbliżających się wymogów związanych z obligatoryjnym funkcjonowaniem systemu e-Faktur.

Sprawdź gotowość do wdrożenia e-Faktur

 

W 2024 roku e-Faktury staną się jedyną akceptowalną formą dokumentowania transakcji B2B. Mając na uwadze złożoność procesu wdrożenia e-Faktur w organizacji oraz zakończony proces legislacyjnych, niezbędne jest dla podatników podjęcie jak najszybciej stosownych kroków, które pozwolą na pełne dostosowanie się do nadchodzących wymogów związanych z fakturowaniem. Sprawdź już dziś swoją gotowość do nadchodzących zmian.
 

Oceń gotowość do wdrożenia e-Faktur

Podsumowanie

W alercie zwracamy uwagę na najnowsze zmiany dotyczące e-Faktur. Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach broszurę informacyjną dotyczącą struktury logicznej FA(2). Już od 1 września 2023 roku strukturę tę należy stosować do wszystkich faktur ustrukturyzowanych. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Katarzyna Wróblewska

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Ekspert w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implementacji rozwiązań podatkowych i technologicznych.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter