Polityka podatkowa

Z uwagi na globalną politykę podatkową przedsiębiorstwa powinny planować potencjalne zmiany we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzą działalność. Globalna sieć EY posiada doświadczenie w kontaktach z firmami i rządami w zakresie opracowywania i wdrażania inicjatyw politycznych.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Kraje na całym świecie podejmują znaczące reformy, aby lepiej dostosować swoje systemy podatkowe do dzisiejszego globalnego otoczenia biznesowego. Jednocześnie organy podatkowe współpracują, opracowując bardziej skoordynowane i wydajne narzędzia do przestrzegania przepisów podatkowych i egzekwowania przepisów.

Kluczowym elementem jest czas. Aby podejmować świadome decyzje, firmy muszą identyfikować trendy podatkowe, przewidywać zmiany podatkowe w krajach, w których prowadzą działalność, oceniać ilościowo skutki przewidywanych zmian, komunikować się z wewnętrznymi i zewnętrznymi zainteresowanymi stronami na temat potencjalnych implikacji oraz aktywnie współpracować z decydentami podatkowymi w trakcie całego procesu. Zarządzanie tym wszystkim może być trudne - i tutaj mogą pomóc specjaliści podatkowi EY.

Rozumiemy, jak działa polityka podatkowa, także o zasięgu globalnym. Specjaliści EY w ponad 85 krajach mają duże doświadczenie, wielu z nich w tematyce rządowej. Wiemy, jak ważne jest uwzględnienie zmian polityki podatkowej w planowaniu biznesowym.  Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby zarządy przedsiębiorstw były świadome globalnych trendów polityki podatkowej, zarządzając komunikacją korporacyjną i ryzykiem utraty reputacji.

EY oferuje szereg usług, które pomagają naszym klientom identyfikować potencjalne zmiany podatkowe, rozumieć trendy podatkowe, które mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje inwestycyjne, oraz komunikować się z decydentami i interesariuszami na temat zasad podatkowych istotnych dla ich działalności.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.