Polityka podatkowa

Z uwagi na globalną politykę podatkową przedsiębiorstwa powinny planować potencjalne zmiany we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzą działalność. Globalna sieć EY posiada doświadczenie w kontaktach z firmami i rządami w zakresie opracowywania i wdrażania inicjatyw politycznych.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Polityka podatkowa - co EY może dla Ciebie zrobić

Kraje na całym świecie podejmują znaczące reformy, aby lepiej dostosować swoje systemy podatkowe do dzisiejszego globalnego otoczenia biznesowego. Jednocześnie organy podatkowe współpracują, opracowując bardziej skoordynowane i wydajne narzędzia do przestrzegania przepisów podatkowych i egzekwowania przepisów.

Kluczowym elementem jest czas. Aby podejmować świadome decyzje, przedsiębiorcy muszą identyfikować trendy podatkowe, przewidywać zmiany podatkowe w krajach, w których prowadzą działalność, oceniać ilościowo skutki przewidywanych zmian podatkowych, komunikować się z wewnętrznymi i zewnętrznymi zainteresowanymi stronami na temat potencjalnych implikacji oraz aktywnie współpracować z decydentami podatkowymi w trakcie całego procesu. Zarządzanie tym wszystkim może być trudne - i tutaj mogą pomóc specjaliści od zagadnień podatkowych EY.

Rozumiemy, jak działa polityka podatkowa, także o zasięgu globalnym. Zatrudniamy w EY specjalistów od polityki podatkowej w ponad 85 krajach, którzy mają bardzo duże doświadczenie, a wielu z nich w tematyce rządowej. Wiemy, jak ważne jest uwzględnienie zmian polityki podatkowej w planowaniu biznesowym. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby zarządy przedsiębiorstw były świadome globalnych trendów polityki podatkowej, zarządzając komunikacją korporacyjną i ryzykiem utraty reputacji.

EY oferuje szereg usług, które pomagają naszym klientom identyfikować potencjalne zmiany podatkowe, rozumieć trendy podatkowe, które mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje inwestycyjne, jak i pomóc komunikować się z decydentami i interesariuszami na temat zasad podatkowych istotnych dla ich działalności.

Warto powierzyć EY doradztwo w obszarze polityki podatkowej ponieważ: 

  • Przedsiębiorcy korzystają z naszego doradztwa na rynku polskim już od ponad 30 lat. 
  • Nasi doradcy podatkowi należą do grona osób regularnie wyróżnianych w rankingach. 
  • EY oferuje doradztwo i usługi w wielu obszarach biznesowych i finansowych (np. audyt, prawo, strategia, transakcje itd.) oraz w 150 krajach na świecie. Daje to nam szerszą perspektywę, uwzględniającą nie tylko kwestie polityki podatkowej.  
  • Doradztwo podatkowe świadczone przez EY wyróżniane jest w najważniejszych rankingach na rynku.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.