4 min. czytania 28 lip 2023
Dopłaty do cen energii elektrycznej i gazu. Dotacje dla firm energochłonnych.

Program dopłat do cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, czyli nowy program wsparcia dla przedsiębiorstw w 2023 roku

Autor Aleksandra Pawłowicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Menedżer

Aleksandra specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania publicznego na wszelkiego rodzaju inwestycje - ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w w zakresie energii, infrastruktury i środowiska.

4 min. czytania 28 lip 2023

Dynamiczny wzrost cen gazu i energii elektrycznej spowodował w ostatnim czasie znaczne zwiększenie kosztów działalności dla wielu sektorów. Kryzys energetyczny i surowcowy w szczególności dotknął branże związane z produkcją przemysłową, w tym zakłady charakteryzujące się dużą energochłonnością.  

W najbliższych tygodniach ruszyć ma program wsparcia, który może zrekompensować w części wzrost kosztów energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Kto może skorzystać z dopłaty do cen energii oraz o czym warto pamiętać podczas wnioskowania o wsparcie? Odpowiedzi znajdują się w przygotowanym przez naszego eksperta artykule, w którym udostępniamy kalkulator spełnienia warunku energochłonności firmy.

 

Przejdź do kalkulatora energochłonności

Już niebawem wystartuje nowy Program pomocowy dla firm energochłonnych 

Przedsiębiorstwa borykające się z wysokimi kosztami zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego ponownie będą mogły liczyć na wsparcie w postaci dotacji. Na ukończeniu są prace legislacyjne nad nowym programem wsparcia dla sektorów energochłonnych pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, który ma być swoistego rodzaju tarczą chroniącą firmy przed negatywnymi skutkami wzrostu cen surowców.

Nowe rozwiązania mają w szerszym niż poprzednio zakresie zrekompensować koszty, jakie w związku z podwyżkami cen poniosły firmy. Co ważne, czas na złożenie wniosków o dopłaty do cen energii będzie krótki.

Więcej o tym jak firmy mogą mierzyć się ze skokowym wzrostem cen energii, uzyskaniem konkurencyjności na rynku czy sposobach na poszukiwanie potencjalnych oszczędności w prowadzeniu biznesu można dowiedzieć się ze strony: Efektywność Energetyczna.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w ramach nowej edycji Programu

W ramach Programu rekompensującego wzrost kosztów energii za rok 2023, wsparcie wypłacane będzie w formie bezpośrednich dotacji do kwoty 4 mln EUR. W odróżnieniu od ubiegłorocznej edycji programu obecna edycja uwzględnia korzystne dla firm zmiany.  Przede wszystkim, planowane jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania ze wsparcia.

Więcej o tym jak obniżyć koszty energii można odnaleźć w artykule Ekspertów EY pt. "Jak obniżyć koszty energii? Efektywność energetyczna przedsiębiorstwa a cena energii elektrycznej, gazu i węgla". W artykule odpowiadamy na tak istotne pytania jak: Jak obliczyć zużycie prądu? Jak oszczędzać prąd? Jak obniżyć koszty energii i zadbać o efektywność energetyczną? Co to jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa? 

Kto może skorzystać z Programu dopłat do cen energii i gazu?

W ramach tegorocznego programu przewidziano co do zasady dwa progi wsparcia.

W podstawowym limicie beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorstwa, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

  • spełniają warunek energochłonności (tj. koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej przedsiębiorstwa – dla wstępnej weryfikacji zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora udostępnionego poniżej),
  • prowadzą przeważającą działalność w jednej lub wielu podklasach PKD z sekcji B (górnictwo i wydobywanie) lub C (przetwórstwo przemysłowe),
  • doznały wzrostu cen energii elektrycznej bądź gazu ziemnego o co najmniej 50% porównując rok 2021 r. oraz poszczególne okresy 2023 r.

Względem poprzedniego roku, projektowany program zakłada poszerzenie kręgu podmiotów, które będą mogły skorzystać ze wsparcia. Oznacza to, że firmy zajmujące się produkcją energochłonną, która nie wpisywała się uprzednio w ściśle określone kody PKD i PRODCOM, będą mogły skorzystać ze wsparcia dla kosztów poniesionych w roku 2023 (np. produkcja spożywcza czy sektor automotive). Poszerzenie grona beneficjentów powinno skłonić przedsiębiorstwa produkcyjne do przeprowadzenia analizy czy program pomocowy jest skierowany do ich organizacji.

Zwiększona maksymalna kwota pomocy udzielonej dotyczy wnioskodawcy, który spełnia powyższe warunki dla pozyskania wsparcia w wersji podstawowej, oraz:

  1. w ostatnim zamkniętym roku rozliczeniowym osiągnął łącznie co najmniej 50% wartości produkcji sprzedanej w jednej lub łącznie kilku podklasach PKD lub kodach PRODCOM, znajdujących się na liście Programu – lista kodów będzie podobna do zeszłorocznego grona beneficjentów programu,
  2. w okresie do 31 marca 2024 r. przedstawi NFOŚiGW plan inwestycji w poprawę efektywności energetycznej,
  3. u beneficjenta nastąpił spadek wskaźnika EBITDA przedsiębiorstwa za 2023 r. względem swojej wartości za rok 2021.

 

Sprawdź, w jaki sposób możesz zadbać o obniżenie kosztów energii?

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem.

Formularz kontaktowy

Dopłata do cen prądu i gazu. Na dopłatę, w jakiej wysokości mogą liczyć firmy?

Podstawowy limit wsparcia na grupę kapitałową kształtuje się na poziomie łącznego dofinansowania nieprzekraczającego 4 mln EUR. W tym wariancie wsparcie może objąć 50% kosztów kwalifikowanych, rozumianych jako wzrost ceny energii elektrycznej albo gazu ziemnego o ponad 50%.

W ramach zwiększonego limitu pomocy przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie do 20 mln EUR — pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów.

Dopłata do cen prądu i gazu. Jakie działania musi podjąć firma ubiegająca się o wsparcie?

Skorzystanie z programu pomocy dla przemysłu energochłonnego związanego z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej będzie wymagało od przedsiębiorców podjęcia konkretnych działań. Warto zwrócić uwagę, że nie wystarczy samo ubieganie się o pozyskanie pomocy (złożenie wniosku). Firmy, które pozyskają dotację, będą miały również obowiązek jej rozliczenia, wraz z obowiązkiem przedstawienia raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej. Podkreślenia wymaga też fakt, że termin na złożenie wniosku będzie najpewniej bardzo krótki (w poprzedniej edycji programu na złożenie wniosków było tylko 14 dni).

Kalkulator spełnienia warunku energochłonności na potrzeby programu

Przygotowaliśmy prosty kalkulator energochłonności, który pozwoli sprawdzić, czy dana firma spełnia warunki partycypacji w programie: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”. Wystarczy określić roczne koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz wartość produkcji w danym roku. Tę wartość określa przychód ze sprzedaży (bez uwzględnienia podatku od towaru i usług) pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o dotacje otrzymane do produktu. Szczegóły dotyczące poszczególnych parametrów znajdują się w poniższym kalkulatorze energochłonności.   

 

Okiem eksperta EY

Program dopłat do cen energii i gazu stanowi cenne wsparcie dla firm zmagających się z rosnącymi kosztami. Optymalizacja zużycia energii oraz zastosowanie efektywnych rozwiązań energetycznych może pomóc przedsiębiorstwom w zmniejszeniu kosztów i osiągnięciu większej efektywności w produkcji.

Warto pamiętać, że aplikowanie o dopłaty obejmuje konieczność podjęcia szeregu różnorodnych działań, które są niezbędne w celu uzyskania wsparcia.  Podkreślenia wymaga, że zainteresowanie się rekompensatami jeszcze na wczesnym etapie może przynieść znaczące korzyści i umożliwić firmom odpowiednie przygotowanie do składania wniosków. To może zaś przełożyć się na znaczące zwiększenie szans na otrzymanie dotacji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programu dopłat do prądu oraz procesu aplikowania, warto skonsultować się z także z ekspertami EY, którzy mogą służyć pomocą w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu otrzymanej dopłaty. Atutem współpracy jest kompleksowe wsparcie zespołu dysponującego dużym doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji i grantów.  

Podsumowanie

Postaw na oszczędności w energii. Skorzystaj ze wsparcia EY! Naszą przewagą jest możliwość oferowania w jednym miejscu, w jednym czasie, całościowego wsparcia i weryfikacji możliwych do uzyskania oszczędności w energii. Zespół najlepszych na rynku ekspertów wspiera klienta przez cały proces od analizy kosztów, aż po uzyskanie realnych oszczędności.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Aleksandra Pawłowicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Menedżer

Aleksandra specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania publicznego na wszelkiego rodzaju inwestycje - ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w w zakresie energii, infrastruktury i środowiska.