13 kwi 2023
e-sad

System e-SAD i elektroniczna rewolucja w akcyzie

Autor Jan Orłowski

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Pośrednie, Manager

Jan jest managerem w Zespole Podatków Pośrednich EY. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT oraz podatku akcyzowego.

13 kwi 2023

Proces digitalizacji podatków jest już powszechnym zjawiskiem. Wdrożenie nowych rozwiązań wiąże się z koniecznością dostosowania się przedsiębiorców do nowych obowiązków i wymagań. A to nierzadko wiąże się z dodatkowymi wydatkami i kompleksową reorganizacją infrastruktury technicznej w firmie. Elektroniczna rewolucja nie ominęła również podatników akcyzy.

Digitalizacja procesów akcyzowych

Od 1 stycznia 2022 r. miał zostać wprowadzony obowiązek zdigitalizowania ewidencji akcyzowych, a brak wypełnienia nowych obowiązków miał skutkować powstaniem odpowiedzialności karnoskarbowej. Termin ten jednak uległ przesunięciu. Zgodnie z decyzją ustawodawcy ewidencja wyrobów akcyzowych będzie mogła być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej od lutego 2024 r.

O ewidencji wyrobów akcyzowych możecie Państwo przeczytać w artykule ekspertów EY: Papierowa i elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych. Istotne różnice.

Warto również pamiętać o procedowanych obecnie przepisach wprowadzających Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych (CEWA) – może bowiem okazać się, że całkowite przejście na elektroniczne ewidencje akcyzowe nastąpi już w nowej formule CEWA. Więcej o CEWA czytaj w artykule: Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA). Nowe zasady raportowania akcyzowego.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

e-SAD – kiedy zostanie wdrożony?

Elektroniczny uproszczony dokument administracyjny, dotyczący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej (e-SAD) stanowi kolejny krok w procesie cyfryzacji. Na jego podstawie odbywa się przemieszczenie towarów, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zasadniczo e-SAD dotyczy wyrobów zharmonizowanych w ramach UE z zapłaconą akcyzą lub objętych zerową stawką, a także alkoholu etylowego całkowicie skażonego dopuszczonymi do tego środkami (tj. na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r.). Do obsługi przemieszczeń towarów dokumentowanych przez e-SAD wykorzystywany jest rozbudowany, komputerowy system EMCS. System ten uprzednio był wykorzystywany do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy bądź do krajowych przemieszczeń wyrobów z preferencyjnym opodatkowaniem akcyzą.

 

Okiem eksperta EY

Rewolucja digitalizacyjna w akcyzie postępuje i obejmuje obowiązkiem cyfrowego monitorowania kolejną grupę wyrobów. Zmiany w tym zakresie wynikają z przepisów unijnych, w związku z czym tożsamy system powinien obowiązywać w każdym państwie członkowskim UE od 13 lutego 2023 r. W przypadku braku gotowości do skorzystania z systemu, w tym w szczególności braku posiadania właściwego numeru akcyzowego, nabywanie z bądź wysyłanie wyrobów objętych e-SAD do innych państw członkowskich UE nie jest zasadniczo możliwe.

Sposób ukształtowania transakcji międzynarodowych z udziałem wyrobów akcyzowych oraz ich rozliczenie budzi wiele praktycznych wątpliwości. Mnogość dostępnych opcji oraz ich odmienne konsekwencje akcyzowe pozwalają na znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla każdej przeprowadzanej transakcji. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z najnowszego odcinka EY TV: Transakcje międzynarodowe a akcyza.

System e-SAD i numer akcyzowy. Kolejne obowiązki rejestracyjne

Nowe procedury akcyzowe wymagają posiadania przez podatników numeru (numer akcyzowy), co wiąże się z koniecznością dodatkowej rejestracji. Przepisy wprowadzające definicje uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego oraz określające zasady nadawania im numeru akcyzowego pierwotnie miały wejść w życie razem z regulacjami dotyczącymi e-SAD tj. 13 lutego 2023 r. Ostatecznie, po wprowadzonej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, już od 1 stycznia 2023 r. udostępniona została możliwość składania wniosków o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy oraz uprawnionego wysyłającego, a także nadawanie im tych numerów przez wyznaczonego dyrektora izby administracji skarbowej. Przesunięcie terminu miało zapewnić firmom, które złożą wnioski o nadanie numeru akcyzowego przed datą 13 lutego 2023 r. ciągłość nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Zmiany w systemie AIS/IMPORT

Pierwotnie wdrożenie nowego Systemu AIS/ IMPORT było planowane na styczeń 2023 r. Termin ten, z uwagi na równolegle toczące się prace przy budowie innych systemów Programu PUESC, uległ przesunięciu. Ustawodawca zaproponował przesunięcie terminu wdrożenia AIS/IMPORT na 1 grudnia 2023 r. Data ta jest synchronizowana z wdrożeniem nowej instytucji unijnej – tzw. odprawy scentralizowanej w imporcie, która musi być w tych aplikacjach uwzględniona.

Podsumowanie

Wyniki badania EY – TAX Compliance, a priorytety dyrektorów finansowych w Polsce – wskazują, że rzeczywistość rodzimych CFO często różni się od ich odpowiedników z innych państw. Podczas gdy aż 84% ankietowanych lokalnych dyrektorów finansowych wskazuje, że ich priorytetem na najbliższe 3 lata będzie compliance, średnia dla świata wynosi 27%. W efekcie zamiast na szukaniu oszczędności, częściej skupiają się oni na regulacyjnym bezpieczeństwie. Ma to bezpośrednie przełożenie na postrzeganie CFO przez osoby zarządzające firmami – jedynie 43% prezesów zdecydowanie potwierdza, że dyrektor finansowy jest dobrze przygotowany do wyzwań stojących w ciągu najbliższych 3 lat przed ich organizacją.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Jan Orłowski

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Pośrednie, Manager

Jan jest managerem w Zespole Podatków Pośrednich EY. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT oraz podatku akcyzowego.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter