5 min. czytania 20 kwi 2022
Sankcje gospodarcze

Polska ustawa sankcyjna

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Współautorzy
5 min. czytania 20 kwi 2022
16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: ustawa). Wdraża ona bezprecedensowe rozwiązania, które mają na celu uszczelnienie egzekwowania sankcji przyjętych wobec Rosji i Białorusi na poziomie Unii Europejskiej. 

Polska ustawa sankcyjna przewiduje stworzenie krajowej listy sankcyjnej, tj. listy osób i podmiotów objętych sankcjami oraz ustanowienie nowego środka ograniczającego w postaci wyłączenia podmiotów sankcjonowanych z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Sankcje międzynarodowe zostały dodatkowo uzupełnione o natychmiastowy zakaz importu węgla z terenu Rosji lub Białorusi. 

Polska ustawa sankcyjna wprowadza dotkliwe kary za naruszenie sankcji

Ustawa sankcyjna określa także dotkliwe kary administracyjne oraz odpowiedzialność karną z tytułu jej naruszenia lub naruszenia unijnych rozporządzeń sankcyjnych. Działanie wbrew ustawie lub naruszenie sankcji unijnych wiąże się z ryzykiem poniesienia konsekwencji finansowych oraz osobistych przez osoby zaangażowane w daną transakcję. Za naruszenia przepisów ustawy i unijnych rozporządzeń sankcyjnych przewidziane są także kary administracyjnie w wysokości do 20 mln zł. Obok dotkliwej odpowiedzialności finansowej wymierzonej w podmiot gospodarczy, na osoby fizyczne może zostać nałożona kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

 

 

Ten artykuł wchodzi w skład - Ukraina: Serwis Informacyjny

Podmioty oraz osoby wspierające agresję na Ukrainę oraz osoby bezpośrednio z nimi związane (osobiście, organizacyjnie, gospodarczo lub finansowo) będą mogły zostać wpisane na krajową listę sankcyjną. Konsekwencją wpisu będzie możliwość zastosowania wobec nich szeregu środków ograniczających m.in takich jak:

  • wstrzymanie transakcji, zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą podmiotów sankcjonowanych,
  • wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ustawa sankcyjna a oświadczenie o pochodzeniu węgla

Polska ustawa sankcyjna zakazuje importu węgla pochodzącego z Rosji lub Białorusi do Polski oraz zabrania jego przemieszczania przez terytorium Polski między państwami trzecimi lub przywozu do Polski z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Importerzy węgla są zobowiązani do rzetelnego dokumentowania jego pochodzenia (oświadczenie o pochodzeniu węgla) oraz daty wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium Polski. Te informacje składają się na dokumentację , którą importerzy są zobowiązani do okazania na żądanie właściwych organów kontrolnych. W świetle ustawy, każda transakcja obrotu węglem musi być opatrzona oświadczeniem sprzedawcy odnośnie jego pochodzenia oraz daty wprowadzenia na terytorium Polski lub daty nabycia od polskiej kopalni. Przechowywanie wydanych i otrzymanych oświadczeń oraz ich kopii przez okres 5 lat od daty ich wydania pozostaje obowiązkiem stron transakcji.

Polska ustawa sankcyjna, zachęcając przedsiębiorców do rzetelnej weryfikacji swoich kontrahentów, bezpośrednio angażuje ich w realizację wspólnej polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Jednocześnie podmiotom, które obejmie zakaz sprowadzania do Polski lub tranzytu węgla i koksu, mają przysługiwać rekompensaty za szkody rzeczywiste, które zostaną określone w odrębnej ustawie.

Sklep on-line EY Polska z produktami sankcyjnymi – sprawdź i kup specjalistyczne usługi EY zdalnie oraz przy minimum formalności

 

 

Odwiedź sklep EY

Podsumowanie

Dopełnienie nowych wymogów będzie wymagało od przedsiębiorców przeprowadzenia pogłębionej analizy łańcucha dostaw oraz dopełnienie wymogów w zakresie dokumentowania i ewidencjonowania realizowanych transakcji. Czynniki takie jak przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji kontrahentów, dotarcie do beneficjentów rzeczywistych swoich dostawców czy budowanie odpowiedniej świadomości biznesowej wśród kluczowych pracowników będą wartościowe z punktu widzenia dostarczenia wartości w procesie. Będą także ograniczały ryzyko biznesowe i świadczyły o dołożeniu należytej staranności względem nowych wymogów, , jakie wprowadza polska ustawa sankcyjna.

Stan prawny aktualny na 19 kwietnia 2022 roku.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Współautorzy
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)