5 min. czytania 20 kwi 2022
Sankcje gospodarcze

Polska ustawa sankcyjna

Autor Justyna Hamada

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Manager

Ekspert z zakresu compliance, audytu i zarządzania zmianą z ponad dekadą praktycznego doświadczenia biznesowego. Entuzjastka uczciwego i transparentnego biznesu opartego na wartościach etycznych.

Współautorzy
5 min. czytania 20 kwi 2022
16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: ustawa). Wdraża ona bezprecedensowe rozwiązania, które mają na celu uszczelnienie egzekwowania sankcji przyjętych wobec Rosji i Białorusi na poziomie Unii Europejskiej. 

Ustawa przewiduje stworzenie krajowej listy sankcyjnej, tj. listy osób i podmiotów objętych sankcjami oraz ustanowienie nowego środka ograniczającego w postaci wyłączenia podmiotów sankcjonowanych z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Sankcje międzynarodowe zostały dodatkowo uzupełnione o natychmiastowy zakaz importu węgla z terenu Rosji lub Białorusi. 

Dotkliwe kary za naruszenie sankcji

Ustawa, określa także dotkliwe kary administracyjne oraz odpowiedzialność karną z tytułu jej naruszenia lub naruszenia unijnych rozporządzeń sankcyjnych. Działanie wbrew ustawie lub naruszenie sankcji unijnych wiąże się z ryzykiem poniesienia konsekwencji finansowych oraz osobistych przez osoby zaangażowane w daną transakcję. Za naruszenia przepisów ustawy i unijnych rozporządzeń sankcyjnych przewidziane są także kary administracyjnie w wysokości do 20 mln zł. Obok dotkliwej odpowiedzialności finansowej wymierzonej w podmiot gospodarczy, na osoby fizyczne może zostać nałożona kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

 

 

Ten artykuł wchodzi w skład - Ukraina: Serwis Informacyjny

Podmioty oraz osoby wspierające agresję na Ukrainę oraz osoby bezpośrednio z nimi związane (osobiście, organizacyjnie, gospodarczo lub finansowo) będą mogły zostać wpisane na krajową listę sankcyjną. Konsekwencją wpisu będzie możliwość zastosowania wobec nich szeregu środków ograniczających m.in takich jak:

  • wstrzymanie transakcji, zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą podmiotów sankcjonowanych,
  • wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów prowadzonych na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Zakaz importu węgla

Ustawa zakazuje importu węgla pochodzącego z Rosji lub Białorusi do Polski oraz zabrania jego przemieszczania przez terytorium Polski między państwami trzecimi lub przywozu do Polski z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Importerzy węgla są zobowiązani do rzetelnego dokumentowania jego pochodzenia oraz daty wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium Polski, a także do okazywania właściwej dokumentacji na żądanie właściwych organów kontrolnych. W świetle ustawy, każda transakcja obrotu węglem musi być opatrzona oświadczeniem sprzedawcy odnośnie jego pochodzenia oraz daty wprowadzenia na terytorium Polski lub daty nabycia od polskiej kopalni. Przechowywanie wydanych i otrzymanych oświadczeń oraz ich kopii przez okres 5 lat od daty ich wydania pozostaje obowiązkiem stron transakcji.

Ustawa, zachęcając przedsiębiorców do rzetelnej weryfikacji swoich kontrahentów, bezpośrednio angażuje ich w realizację wspólnej polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Jednocześnie podmiotom, które obejmie zakaz sprowadzania do Polski lub tranzytu węgla i koksu, mają przysługiwać rekompensaty za szkody rzeczywiste, które zostaną określone w odrębnej ustawie.

Co nasze przedsiębiorstwo wie o kontrahentach, żeby zarządzać ryzykiem sankcji?

Odpowiedz na pytania w kwestionariuszu i zidentyfikuj poziom ryzyka, na które może być narażone przedsiębiorstwo w związku z sankcjami.

Pobierz kwestionariusz do autodiagnozy

Podsumowanie

Dopełnienie nowych wymogów będzie wymagało od przedsiębiorców przeprowadzenia pogłębionej analizy łańcucha dostaw oraz dopełnienie wymogów w zakresie dokumentowania i ewidencjonowania realizowanych transakcji. Czynniki takie jak przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji kontrahentów, dotarcie do beneficjentów rzeczywistych swoich dostawców czy budowanie odpowiedniej świadomości biznesowej wśród kluczowych pracowników będą nie tylko wartościowe z punktu widzenia dostarczenia wartości w procesie, ale także będą ograniczały ryzyko biznesowe i świadczyły o dołożeniu należytej staranności względem nowych wymogów prawa.

Stan prawny aktualny na 19 kwietnia 2022 roku.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Justyna Hamada

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Manager

Ekspert z zakresu compliance, audytu i zarządzania zmianą z ponad dekadą praktycznego doświadczenia biznesowego. Entuzjastka uczciwego i transparentnego biznesu opartego na wartościach etycznych.

Współautorzy