3 min. czytania 5 kwi 2023
onboarding

Kluczowe kompetencje pracownika przyszłości. Pracownik 4.0 – przyszłość zaczyna się dziś.

Autor Jolanta Jakóbczyk

EY Polska, People Advisory Services, Senior Manager

Ekspertka w obszarze HR, specjalizująca się w nowoczesnych modelach pracy, rozwoju pracowników, wynagrodzeniach, modelach kompetencji, zarządzaniu zmianą i kulturą organizacyjną.

3 min. czytania 5 kwi 2023
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Rosnąca rola ESG w strategiach HR firm będąca wynikiem tempa i skali zmian, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie, wymusza udzielenie odpowiedzi na bardzo istotne pytanie: jakie kompetencje powinien mieć pracownik przyszłości?

Jakie są podstawowe kompetencje pracownika przyszłości?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest prosta. Nie można z dużą precyzją określić katalogu zawodów, jakie będą cieszyły się dużą popularnością w przyszłości. Szacuje się, że w dużej mierze zawody przyszłości będą jednak związane z rozwojem technologicznym i potrzebami społecznymi. Obecnie funkcjonujące zawody będą także adaptowane do przyszłych realiów (stąd np. doradca ds. cyfrowej waluty). Już teraz można skłonić się do refleksji, że wiele zawodów przyszłości jeszcze nie powstało. Jak zatem przygotować się na wyzwania przyszłego rynku pracy i jaki kierunek kształcenia lub dokształcania wybrać?

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Oczekiwane kompetencje pracownika – przykłady i prognozy

Obserwacja aktualnych trendów pozwala stwierdzić, że przyszłość należy nie do zawodów, ale do kompetencji a te najbardziej syntetycznie określił Polski Instytut Ekonomiczny w publikacji „Kompetencje pracowników dziś i jutro”. PIE wskazał, że cenionymi kompetencjami w przyszłości będą kompetencje cyfrowe i technologiczne, a także kompetencje społeczne, związane z funkcjonowaniem w grupie (np. inteligencja emocjonalna i przywództwo) oraz kompetencje poznawcze, zwane też kompetencjami myślenia, czyli m.in. innowacyjność, logika i rozwiązywanie złożonych problemów. Ważne są także kompetencje transformatywne, np. pozwalające na godzenie napięć i rozwiązywanie dylematów oraz adaptacyjne (np. działanie w sytuacji niepewności).

Kompetencje pracownika biurowego według pracodawców

Trafność przewidywanych prognoz w tym zakresie potwierdzają wyniki przywołanego badania PIE na grupie 1000 polskich przedsiębiorców. Najbardziej deficytową kompetencją według badania jest kreatywność (kompetencja poznawcza), na którą wskazało aż 48% respondentów. Najmniej deficytową jest kompetencja adaptacyjna, którą stanowi zdolność do myślenia systemowego, czyli postrzeganie przedsiębiorstwa w szerszym kontekście społeczno-gospodarczym. Kompetencją przyszłości i to najbardziej pożądaną okazuje się umiejętność działania w sytuacji niepewności (kompetencja adaptacyjna). Dynamiczne zmiany są już częścią naszej codzienności. Już teraz funkcjonujemy w świecie VUCA (według innej koncepcji funkcjonujemy w świecie BANI), w którym obowiązuje zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. W opinii firm w przyszłości kompetencje miękkie pracownika będą miały większe znaczenie niż kompetencje twarde (cyfrowe i specjalistyczne). Blisko 60% przedsiębiorców uznało, że w perspektywie 2035 r. jest prawdopodobne, że w procesie rekrutacji będą zyskiwać kompetencje społeczne kandydatów. Zaś 55% jest też zdania, że rozwój technologiczny spowoduje w firmie powstanie nowych stanowisk pracy, wymagających zupełnie nowych kompetencji.

Choć trudno w pełni przewidzieć przyszłość rynku pracy, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że będzie to środowisko wysoce dynamiczne pod względem powstawania nowych profesji opartych nie tylko na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, ale też na wysokich kompetencjach. Warto już dziś inwestować w rozwój osobisty i rozbudowywać kompetencje pracownika, które w przyszłości pozwolą zwiększyć perspektywy na interesujące zatrudnienie.

Trzy wskazówki dla pracodawcy i pracownika

  1. Warto myśleć o przyszłym rynku pracy nie w kategorii zawodu, ale w kategorii kompetencji.
  2. Obok kompetencji cyfrowych i specjalistycznych warto rozwijać kompetencje miękkie (społeczne).
  3. Uczenie się jest jedną z kluczowych kompetencji przyszłości.

Kompetencje miękkie pracownika

Umiejętności miękkie, obok technologicznych, są podstawową kompetencją świata cyfrowego. To jeden z wątków, jaki pojawił się w panelu EY: “ESG Perspektywa i wyzwania HR” w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego 2022. Więcej o perspektywach przyszłości HR można przeczytać w artykule eksperckim. O kompetencjach miękkich i technicznych czytaj również w artykule: Kompetencje przyszłości – jakie kompetencje będą najbardziej cenione w przyszłości przez pracodawców?

 

Okiem eksperta EY

W nowym modelu pracy, zgodnie z obserwowanymi trendami na rynku pracy, coraz bardziej powszechny jest upskilling i reskilling, czyli podnoszenie posiadanych kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. Z punktu widzenia organizacji ważne jest wspieranie kultury opartej na uczeniu się, która buduje przewagę konkurencyjną i zapewnia rozwój firmy. Uczenie się zamiast koncentrowaniu na posiadanej wiedzy jest też jedną z cech pracownika przyszłości według koncepcji Jacoba Morgana (autora publikacji związanych z Employee Experience). Zdolność uczenia i zastosowania nowej wiedzy jest często cenniejsza od wiedzy już posiadanej.

Pracownicy przyszłości będą uczestniczyć w procesie edukacyjnym, w którym każdy może stać się nauczycielem i uczniem. Pracownicy dzielą się wiedzą, co jeszcze bardziej zachęca ich do kreatywnego myślenia i innowacji. Wszystko wskazuje na to, że nowy model pracy dla wielu osób nie będzie też związany tradycyjną ścieżką rozwoju. Freelancerzy będą samodzielnie kształtować swoje ścieżki nawet w obrębie kilku równoległych karier w różnych firmach. Sama praca już dziś, np. w związku z pandemią i dynamiczną transformacją cyfrową, nabrała elastycznego charakteru i ten kierunek w przyszłości z pewnością będzie kontynuowany.

Podsumowanie

Kompetencje merytoryczne pracownika zależą w dużej mierze od branży, stanowiska pracy i rodzaju zadań. Jednak rosnąca rola ESG, czyli czynników związanych ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu i ładem korporacyjnym prowadzi do pytania, jakie kompetencje miękkie pracownika są najbardziej oczekiwane na rynku pracy? Jakie cechy będą wyróżniały pracownika przyszłości, tej bliższej i trochę dalszej? Podstawą wciąż będzie wiedza i umiejętność przekazywania jej w ramach organizacji. Nowością jest współczesny model pracy, nowe ścieżki rozwoju i przyspieszająca transformacja cyfrowa, które niewątpliwie wpływają i będą wpływać na nowe kompetencje. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Jolanta Jakóbczyk

EY Polska, People Advisory Services, Senior Manager

Ekspertka w obszarze HR, specjalizująca się w nowoczesnych modelach pracy, rozwoju pracowników, wynagrodzeniach, modelach kompetencji, zarządzaniu zmianą i kulturą organizacyjną.

Powiązane tematy Ludzie w firmie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter