5 min. czytania 3 lut 2023
świat bani

Świat BANI, czyli świat oparty na niepewności

Autor Artur Miernik

EY Polska, Partner, Lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services

Artur wspiera Klientów w procesach transformacji wewnątrzorganizacyjnej, zwłaszcza w aspekcie kapitału ludzkiego.

5 min. czytania 3 lut 2023
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Od ponad 30 lat towarzyszy nam świat VUCA, który cieszy się szczególną popularnością i uznaniem w środowisku biznesowym. Jednak na skutek zmian społecznych, środowiskowych i ekonomicznych pojęcie to ewoluowało i zyskało „konkurenta” w postaci narracji BANI. Koncepcja ta dotyczy chaosu i niepewności świata, który coraz trudniej jest nam ująć i zrozumieć. Ostatnie lata destabilizacji i nowych wyzwań tylko potwierdziły słuszność tego podejścia, wskazując, jak ważna jest nie tylko rzeczywistość, lecz także przyszłość.

BANI – co to znaczy?

Powstanie koncepcji BANI podyktowały wydarzenia z ostatnich lat, m.in. pandemia i niespodziewane, szybkie zmiany, które pociągnęły za sobą uczucie chaosu, niepokoju oraz nieustannej potrzeby zrozumienia i określenia swojego „ja”. Świat BANI został zaprezentowany przez Jamaisa Cascio w 2020 roku. Jest to rozwinięcie świata VUCA, który – według autora – nie wystarcza do opisania ani zrozumienia otaczającej rzeczywistości i nadchodzącej przyszłości.

Akronim BANI odnosi się do świata:

  • B (Brittle) – kruchego,
  • A (Anxious) – niespokojnego,
  • N (Non-linear) – nieliniowego,
  • I (Incomprehensible) – niezrozumiałego.

W przeciwieństwie do świata VUCA, odnoszącego się do stanu rzeczywistego, świat BANI opisuje przyszłość, która maluje się w szarych barwach. W celu sprostania tym wyzwaniom konieczne jest podjęcie określonych aktywności i rozwiązań, dzięki którym życie pod wieloma aspektami będzie łatwiejsze i mniej chaotyczne.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

B (Brittle) – kruchy

Kruchość odnosi się do gospodarki, niestabilności energetycznej, współczesnych systemów politycznych i środowiska, co może pociągnąć za sobą falę dalszych strat. Uszczerbek jednego elementu powoduje dalsze zaburzenia i nierzadko katastrofalne skutki. Wszystko dlatego, że połączona w sieć gospodarka może z łatwością runąć jak domek z kart.

Koncepcja BANI wskazuje, że kruchość ta wynika głównie z braku skutecznych rozwiązań, które poradziłyby sobie z nadchodzącymi wyzwaniami i awariami. Przyszłość maluje jako zniszczalną i dotkniętą usterkami, co z kolei może wywołać szereg problemów w ujęciu globalnym.

A (Anxious) – niespokojny

Kruchość świata pociąga za sobą niepokój, a nadmiar bodźców i czynników sprawia, że każdego dnia zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa.

Przytłaczająca ilość danych i docierających do ludzi informacji bardzo obciąża procesy poznawcze. Wraz z nimi dochodzą fake newsy, które utrudniają sortowanie i organizowanie faktów, a tym samym racjonalne planowanie działań. Taka sytuacja wzmaga niepokój w niemalże każdej strefie życia, co doprowadza do nieprzyjemnego uczucia bierności i braku sprawczości.

N (Non-linear) – nieliniowy

Współczesna rzeczywistość i nadchodząca przyszłość nijako zaburzają logikę łańcucha przyczynowo-skutkowego. Często nawet niewielkie i pozornie nieznaczące decyzje pociągają za sobą falę szerokich, nierzadko globalnych (pozytywnych i negatywnych) skutków.

Efekt ten był szczególnie wyraźny w czasie pandemii, która spowodowała szereg niespodziewanych, nieliniowych sytuacji i zmian. Te dotknęły zarówno świat ekonomii, jak i biologii, medycyny czy transportu. Jedna niewłaściwa decyzja pociągnęła za sobą lawinę kolejnych, docierając do wielu różnych grup społecznych. Ten brak logiki i nieprzewidywalność wzbudzają niepokój i niezrozumienie, które doprowadzają do dysonansu poznawczego oraz chaosu.

I (Incomprehensible) – niezrozumiały

Wspomniana nieprzewidywalność, brak liniowości, kruchość i niezdolność przewidywania skutków wydarzeń czy decyzji prowadzą do braku zrozumienia. Coraz trudniej jest argumentować i logicznie uzasadniać dane obszary. Wiele rzeczy i wydarzeń traci sens. Brakuje nam schematów i zasobów, bo pomimo tych zjawisk zdolność rozumienia świata pozostaje bez zmian.

Jak poradzić sobie w świecie BANI?

W obliczu tak budowanej przyszłości potrzebne są ramy, działania i rozwiązania, dzięki którym łatwiej będzie zrozumieć świat. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście danych dotyczących depresji, nerwicy i skali uzależnień, które wynikają z trudów i pesymizmu świata BANI. Autor koncepcji wskazuje tu konkretne wytyczne, które mają za zadanie pomóc w zderzeniu z tą rzeczywistością.

B – kruchy

Konieczne jest stworzenie elastycznego, sprężystego planu „B”, który pomoże poradzić sobie z kryzysem. Zaplanowana alternatywa jest „spadochronem” zapewniającym większe bezpieczeństwo, a zarządzony plan awaryjny zatrzyma domino porażek. W tym celu warto postawić np. na szkolenia, coaching, narzędzia i lepszą organizację swojego życia i miejsca pracy.

Więcej o tym, czym jest coaching i jakie ma znacznie w biznesie, dowiesz się z artykułu: Coaching – co to jest i jak go wykorzystać? Znaczenie coachingu w biznesie.

A – niespokojny

Na niepokój najlepszym lekarstwem jest wsparcie, empatia (również w przestrzeni zawodowej) i obecność drugiego człowieka. Docelowo uważniejsza obserwacja świata zwiększa świadomość. Znajomość świata i wsparcie sprawiają, że wzrasta poczucie spokoju, pewności, a także umiejętność radzenia sobie ze stanami lękowymi.

N – nieliniowy

W tym przypadku rozwiązaniem jest wspieranie swojej zdolności adaptacyjnej. Większa otwartość na innych, na zmiany, świat i technologie zmniejsza dysonans odczuwalny z tytułu zaskakujących lub nowych zjawisk. Im bardziej otwarte na nowości i śledzenie trendów jest przedsiębiorstwo, tym większa jest szansa, że odpowie na pewne rynkowe tendencje i dostosuje się do nowej, zmieniającej się rzeczywistości.

I – niezrozumiały

Najważniejszą rolę odgrywa intuicja. W przypadku braku zrozumienia konkretnego zjawiska warto polegać na emocjach i odczuciach, które podpowiada świadomość.

Świat BANI a świat VUCA

Oba światy ułatwiają opisywanie otaczającej rzeczywistości. Akronimy umożliwiają tworzenie struktur i rozwiązań, dzięki którym łatwiej jest poradzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Zarówno BANI, jak i VUCA to ramy i sposób kategoryzowania, a tym samym – pole do dyskusji i analizowania świata.

Zasadnicza różnica polega na tym, że świat VUCA opiera się na większym rozmyciu pojęć, na niewielu konkretach – i według wielu ekspertów – koncepcja ta nie jest tak aktualna jak podejście BANI ani – jak wskazują jej zwolennicy – tak użyteczna, i w ostateczności nie odpowiada na kluczowe pytania dotyczące przyszłości. Dużo lepiej owe problemy nakreśla właśnie świat BANI, który skupia się na odpowiedzi na pytanie: „Co robić i jak sobie radzić w obecnych czasach?”.

Ostatecznie trudno będzie w dzisiejszych czasach znaleźć niezaprzeczalne schematy, które dadzą jasne odpowiedzi na pytania dotyczące świata, życia i biznesu. Nie zmienia to jednak faktu, że pytać zawsze warto. W tym też celu zachęcamy do innego artykułu: Świat VUCA – co to jest? Zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność.

Podsumowanie

Nowa koncepcja BANI to dla wielu zaktualizowanie i doprecyzowanie świata przedstawionego w VUCA. To ona daje wyjaśnienia i narzędzia pozwalające tworzyć skuteczny plan działania, dzięki któremu świat przestanie być tak przytłaczający. Na podstawie tych założeń śmiało można uznać, że świat BANI to czas ludzi świadomych, dążących do większej odporności, adaptacji, uważności i intuicji. Docelowo kategoryzacja, ale także rozróżnienie tych koncepcji, pozwoli lepiej przygotować się do nadchodzących zmian. 

Bibliografia:

Mack, O., & Khare, A. (2016). Perspectives on a VUCA World. Managing in a VUCA World, 3–19.
Le Roux, T., & Sutton, L.B. (2022). From a VUCA to a BANI world: Has the view and practice of internal communication changed through the pandemic?. Reboot: Should Organizations Rediscover Communication with Internal & External Stakeholders?

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Artur Miernik

EY Polska, Partner, Lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services

Artur wspiera Klientów w procesach transformacji wewnątrzorganizacyjnej, zwłaszcza w aspekcie kapitału ludzkiego.

Powiązane tematy Ludzie w firmie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter