Novica

3. apr. 2020

Matej Kovačič, vodja davčnega oddelka v EY Slovenija, o vladnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu Slovenije

Ljubljana, 3. april 2020. Kako bo vladni "protikorona" paket vplival na gospodarstvo in posameznike.

Kontakt za medije
EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

Prispevali so
Povezane vsebine Pravne storitve Davki

Matej Kovačič, vodja davčnega oddelka v EY Slovenija, o vladnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu Slovenije

»Državni zbor RS je včeraj potrdil »protikorona« paket ukrepov, ki bodo veljali od razglasitve epidemije, 13. marca, ter do konca maja, morda tudi dlje. Paket zajema oblike pomoči tako gospodarstvu kot prebivalstvu. Ukrepi se usmerjajo predvsem v zaščito delovnih mest in dohodkov delavcev v tem kriznem obdobju, torej v razbremenitev stroškov zaposlitve, fiksnih stroškov ter celotnega bremena za podjetja v tem času.

Predlagani ukrepi izboljšujejo položaj delavcev na čakanju ter delavcev, ki dela ne morejo opravljati zaradi višje sile – ti bodo upravičeni do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove povprečne mesečne plače za polni delovni čas za zadnje tri mesece ter oproščeni plačil vseh prispevkov za socialno varnost. Delodajalci, ki v času interventnih ukrepov še naprej opravljajo svojo dejavnost, pa bodo oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Delodajalci bodo morali prispevke iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja še vedno obračunati in poročati, ne pa tudi plačati.«

Mojca Lukač, vodja osebnih davkov v EY Slovenija, o »protikorona« ukrepih

»To je dobrodošla poteza za vse delodajalce, ki imajo težave pri izplačevanju plač svojim zaposlenim, kot tudi za zaposlene, ki jih skrbi varnost zaposlitve, še posebej zato, ker so številna podjetja primorana začasno prekiniti ali znatno omejiti svojo dejavnost.«

»Zakon med drugim obravnava tudi ukrepe za izboljšanje položaja samozaposlenih, ki imajo zaradi izrednih razmer najmanj 25 % upada prihodkov glede na prejšnji mesec. Prejeli bodo trimesečno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, in sicer 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj.«

»Če bodo subjekti glede na predlog uveljavljali kakršne koli subvencije s strani države in bodo v letu 2020 po uveljavitvi Zakona izplačali dobiček, poslovno uspešnost oziroma nagrade poslovodstvu, pa bodo morali vsa prejeta sredstva vrniti državi skupaj z zamudnimi obrestmi.«

»Paket »protikorona« ukrepov zajema tudi bolniška nadomestila, ki bodo šla v celoti v  breme zdravstvenega zavarovanja, ter spremembo plačila akontacije dohodnine samozaposlenih in pravnih oseb. Tudi delavci, ki imajo predvidene sodne ali davčne izvršbe, teh ne bodo poravnavali v obdobju veljave Zakona, prav tako se plačilni roki, kadar je upnik javni organ, podaljša na 60 dni. Ukrepi zadevajo tudi zavarovalnice, ki lahko letno in revizorjevo poročilo predložijo najpozneje v petih mesecih po koncu koledarskega leta.«

Matej Kovačič,  vodja davčnega oddelka v EY Slovenija, o »protikorona« ukrepih:

 »Paket ukrepov gre v smer dobrodošlega povečanja denarnih tokov podjetij in kaže na to, da je vlada v večji meri prisluhnila  gospodarstvu, ki se je znašlo v  spreminjajoči se in nepredvidljivi situaciji. Vsekakor pa kaže, da trenutno sprejeti ukrepi niso zadnji in da se pripravlja nov paket z dodatnimi spodbudami za gospodarstvo v tem težkem obdobju. Smo v času, ko se nedvomno zahteva previdne korake v pravo smer.«

O EY

V  davčnem oddelku EY Slovenija redno pripravljamo davčne novice, kjer zajemamo najnovejši pregled nedavno uvedenih sprememb slovenske zakonodaje. Če želite redno prejemati naše davčne novice ali nanje naročiti katerega izmed vaših kolegov, se prijavite spodaj ali nam to sporočite na e-mail ey.slovenija@si.ey.com.

O podrobnostih najnovejših ukrepov po sklopih smo pisali v prvi aprilski izdaji davčnih obvestil Tax Alert.

Preberite si jih tukaj.

Neposredno v vaš poštni predal

Z našimi Davčnimi novicami boste vedno na tekočem s slovensko davčno zakonodajo. 

Naročite se