12 minutno branje 12. okt. 2022
Detail of many ropes knotted together

Pet načel, s katerimi bo trajnostna preobrazba vašega podjetja bolj preprosta

Avtorji
Florian Huber

EY Europe West Sustainability Co-Leader; EYCarbon Co-Founder and Leader

Transformation enthusiast. Connector. Entrepreneur and mentor. Conference speaker. Softball and handball fan. Family lover. Father of 4.

Andrea Weinberger

Director, Strategy and Transactions, Ernst & Young GmbH

Passionate about sustainability. Transformation pragmatic. 10 years of experience in the auto sector. Nature lover. Owner of three dogs.

12 minutno branje 12. okt. 2022
Povezane vsebine Trajnost

Z vami delimo pet glavnih načel, ki vam bodo v pomoč pri razumevanju in uresničevanju kompleksnih vidikov trajnosti ter doseganju konkretnih sprememb. 

Na kratko:

  • Trajnost je široko področje, ki zajema številne kompleksne problematike. K trajnosti lahko uspešno pristopite tako, da poiščete načine za izvajanje preprostih ukrepov, ki bodo dejansko učinkovali.
  • Pridobite zaupanje vseh deležnikov, tako da se osredotočite na tisto, kar je res pomembno, in konsistentno delite vaša prizadevanja. Poskrbite, da boste dobre namene spremenili v dejanja z merljivimi rezultati.

Prehod v trajnostno prihodnost je izjemno zapleten in hkrati najbolj pomemben izziv, s katerim se danes sooča svet. Zahteval bo tako obsežne spremembe, kakršnih doslej še nismo doživeli. Vprašanja trajnostnega razvoja vplivajo na več področij v podjetjih in vključujejo številne deležnike, ki imajo pogosto različne in celo nasprotujoče si prioritete. Vsi pa so prepričani, da so njihove prioritete nujne - trajnost namreč zadeva prav vse.

Vodje že imajo predloge, kaj bi lahko ali kaj bi morali storiti kot odgovor na izzive, s katerimi se soočajo njihova podjetja. V večini primerov imajo na voljo več "pravih ukrepov". In prav ta širok nabor možnosti, prioritet in možnih ukrepov lahko ohromi sprejemanje odločitev in vodjem vzame zagon. Potrebno je namreč ugotoviti, kateri ukrep je pravilen ga nato tudi pravilno izvesti.

Kadar imajo  deležniki podjetja nasprotujoče trajnostne prioritete, morajo vodje tudi skrbno premisliti, kaj je prava odločitev in kako jo pravilno izvesti.

Edini način, da prerežemo gordijski vozel trajnostnih prioritet in sprejmemo učinkovite ukrepe, je, da razmislimo, kako trajnost poenostaviti. Če lahko trajnostne ukrepe poenostavite, ti postanejo bolj izvedljivi. Dejanske spremembe tako postanejo dosegljive, kar prinaša večjo korist tako za podjetje kot tudi za družbo in planet. Temu pravimo trajnost, ki temelji na vrednosti.

Vsak vodja ve, da je poenostaviti zapleten problem vse prej kot preprosto. Za to sta potrebna zavzetost in sposobnost odločnega ukrepanja v negotovih okoliščinah. Potreben je pogum, sposobnost razmišljanja na dolgi rok, trende pa lahko narekujejo tudi politične odločitve, kar otežuje tradicionalen proces analize stanja in sprejemanja odločitev. Poleg tega sta potrebni tudi prilagodljivost in iznajdljivost, da najdemo nove načine delovanja, saj prehod na trajnostni razvoj zahteva nove talente, vire in zmogljivosti, ki jih je težko opredeliti in pridobiti.

V EY smo na podlagi izkušenj s strankami opredelili pet načel, ki vodjem lahko pomagajo poenostaviti pristop k trajnosti. Ta načela niso izključujoča - s strankami se neprestano pogovarjamo o tem, kako bi jih lahko dopolnili, izboljšali in seveda poenostavili. V nadaljevanju članka jih bomo podrobno raziskali, na kratko pa lahko rečemo:

1. Naj bo preprosto, vendar ne preveč preprosto

2. Najpomembnejši ukrepi naj imajo prednost

3. Najdite svojo rdečo nit in ji sledite

4. Ne ustvarjajte pričakovanj z govorjenjem o ambicijah, zgradite verodostojnost z dejanji

5. Trajnost vključite v vsak proces v podjetju, ne obravnavajte je kot ločen projekt ali program

Mature man sitting in office assembling wooden cube puzzle
Chapter1

1. Naj bo preprosto, vendar ne preveč preprosto

Trajnostna preobrazba podjetja v svojem bistvu zapleten proces. Podjetja naj si uvedbo poenostavijo, vendar se naj pri tem ne pretvarjajo, da zapletenost ne obstaja. Preprostosti ne smemo zamenjati s tiščanjem glave v pesek.

Da lahko najdete preprosto in izvedljivo pot naprej, se morate najprej v celoti zavedati zapletenosti obravnavanega vprašanja. Le tako se lahko odločite, kaj je pomembno in kaj ne, čemu dati prednost in kaj lahko počaka.

Poglejmo si nekaj primerov zapletenosti na področju trajnosti. Vlade po vsem svetu se s podnebnimi spremembami spopadajo z ukrepi, kot sta uporaba davčnih ukrepov za zmanjšanje emisij in doseganje zavez glede ogljične nevtralnosti, pa tudi za zbiranje sredstev za financiranje pomembnih ciljev trajnostnih politik. Čeprav so ti cilji vsem skupni, države za njihovo doseganje vzpostavljajo zelo različne politike. V našem sledilniku zelenih davkov EY Green Tax Tracker smo našteli več kot 3600 različnih trajnostnih spodbud, 80 pobud za določanje cen ogljika in več kot 4300 okoljskih davkov z več kot 1100 oprostitvami. Zaradi hitrega razvoja politik je lahko sledenje novostim velik izziv, zlasti za globalna podjetja.

Na področju ESG se merjenje uspešnosti zelo razlikuje. Za primer: investicijsko podjetje, ki je naša stranka, je EY prosilo, naj pregleda, kakšne rezultate je 30 podjetij v njegovem portfelju doseglo na področju raznolikosti v upravnih odborih. Ugotovili smo, da sicer vsa podjetja merijo raznolikost, vendar vsako od njih to počne na svoj način.

Primera zgoraj razkrivata samo dve področji – poročanje in obdavčitev – kjer je prehod na trajnost zapleten, enako pa se dogaja tudi na ostalih področjih, od tehnologije in kadrovanja do financ in dobavne verige.

Ko smo soočeni s tako izjemno zapletenostjo, je naš cilj ugotoviti, kaj je zares pomembno. Vsak izziv ali priložnost lahko poenostavite tako, da na situacijo pogledate celovito, pri čemer si pomagajte s poglobljenimi uvidi z vseh področij v podjetju, ki vam bodo dali različne perspektive.  Če si sposodimo Einsteina, ali lahko problem naredite "preprost, vendar ne preveč preprost"? Ko vam to uspe, lahko ugotovite, kaj je najbolj pomembno.

2. Najpomembnejši ukrepi naj imajo prednost

Kaj je za vaše deležnike resnično pomembno? In kakšne so razlike med njimi? Pomembno je, da razumete nianse in raznolikost potreb vaših deležnikov, zlasti ko gre za vprašanje prioritet. Obstaja na stotine trajnostnih ukrepov, ki se lahko delno prekrivajo ali si nasprotujejo. In za razliko od finančnih ključnih kazalnikov uspešnosti ti pogosto niso standardizirani in preprosto razumljivi.

Problem lahko poenostavite tako, da opredelite, kateri kazalniki so najpomembnejši za vaš projekt, podjetje in, kar je najbolj pomembno, za vaše deležnike. Katere kazalnike vaši deležniki cenijo in jim zaupajo? Kateri so usmerjeni v prihodnost in ne v preteklost in vam bodo omogočili, da sčasoma izboljšate svojo uspešnost in tako pokažete, da so vaši trenutni ukrepi učinkoviti? Z upoštevanjem različnih perspektiv - ne le finančne – boste dobili stabilnejšo podlago za sprejemanje odločitev.

Close up of a loom weaving colorful fabric
Chapter3

3. Poiščite svojo rdečo nit in ji sledite

Področje trajnosti se hitro razvija. Svet želi vedeti, kje ste danes, kam greste in kako nameravate priti do tja.

Poslovna zgodba, ki je usmerjena v sprejemanje  dolgoročnih ukrepov, je pri tem ključnega pomena. Brez rdeče niti lahko prizadevanja za spremembe zaidejo s poti ali izgubijo zagon. To pa ne pomeni le zapravljenega truda in izgube sredstev, temveč lahko privede do destimulativne zmešnjave nedokončanih projektov in neizpolnjenih obljub, kar posledično zmanjšuje zaupanje deležnikov tako znotraj kot zunaj organizacije.

Problem poenostavite tako, da z deležniki delite jasno, dosledno in verodostojno vizijo o tem, za kaj se zavzemate in kam greste. To podprite s konkretnimi podatki in primeri, vendar pazite, da zapletene podrobnosti ne zameglijo vašega osrednjega sporočila.

Pokažite kje, kako in kdaj vaši cilji in dobri nameni prinašajo konkretne rezultate. Odločite se, kateri deležniki so pomembni, in jih prepričajte tako, da jim vizijo vašega poslovanja predstavite na zaupanja vreden način.

Zaupanje je lahko razumeti, težje pa ga je pridobiti, zlasti če vam do podnebne nevtralnosti manjka še nekaj let in učinek vaših ukrepov morda ne bo viden na kratek rok.

Če se opremo na Davida Maisterja in njegovo enačbo zaupanja, morate biti sposobni dokazati, da lahko storite, kar ste rekli, da boste storili, in sicer s konkretnimi dejanji, tudi če vsi vaši ukrepi ne bodo takoj obrodili sadov. Biti morate odprti in transparentni glede tega, kaj deluje in kaj ne. Poleg tega morate dokazati, da imajo vaši ukrepi dolgoročno vrednost, ki presega finančna merila. Zaupanje se torej gradi z dejanji, zato je pomembno, da podjetja čim prej začnejo izvajati tiste ukrepe, ki jih lahko.

Zaupanje deležnikov = kredibilnost + zanesljivost + iskrenost + dolgoročna usmerjenost

4. Ne ustvarjajte pričakovanj z govorjenjem o ambicijah, bodite verodostojni z dejanji

Ker trajnost zadeva prav vse, so vsa podjetja soočena z večjimi zahtevami in večjimi pričakovanji. Vlagatelji, potrošniki, dobavitelji, regulatorji, aktivisti - vsi želijo vedeti, kakšni so vaši nameni in kako jih spreminjate v merljive in pomenljive učinke.

Trajnostni izzivi so že sami po sebi zapleteni, in ker gre za novo področje, se podjetja ne morejo zateči k preizkušenim rešitvam. Mešanica nujnosti in zapletenosti, povezana s trajnostjo, lahko privede do negotovosti, ki ohromi delovanje. Področje se razvija tako hitro, da bodo vedno obstajale stvari, ki jih ne veste, in stvari, za katere ne veste, da jih ne veste.

Vodje si želijo varnega načrtovanja. To morda ustvari občutek varnosti in nadzora, toda če čakate, da bodo stvari povsem jasne ali dovolj gotove za pripravo celovitega načrta, se to ne bo nikoli zgodilo. Izziv lahko poenostavite tako, da ga razdelite na izvedljive korake znotraj jasne strukture.

Cikel verodostojnosti

Chapter5

5. Trajnost vključite v vsak proces v podjetju, ne obravnavajte je kot ločen projekt ali program

Razmišljanje in delovanje z vidika trajnosti morata postati del običajnih poslovnih procesov vašega podjetja, vendar se zlahka zgodi, da ostaneta ločena. Ločen pristop je precej neučinkovit, saj otežuje doseganje strateških ciljev in povečuje tveganje, da vaše podjetje ne bo skladno s standardi.

Trajnost ne sme postati ločena dejavnost, enkraten projekt ali "drugačna miselnost", ki jo uporabimo samo, ko se zdi pomembna - bistvo prehoda v drugačen svet je, da je trajnost vedno pomembna.

Lahko je reči, da je podjetje zavezano k vključevanju trajnosti, vendar tega v praksi ni tako enostavno uresničiti. Kot smo že povedali, trajnost zadeva več deležnikov – tako znotraj kot zunaj podjetja - z različnimi cilji, skrbmi in časovnimi okviri. K nekaterim potrebnim ukrepom lahko pristopimo podobno kot k šprintu, drugi pa bodo maratonska prizadevanja. Strategija je ključnega pomena, ampak največji učinek ima izvedba.

Naloga, pred katero so podjetja, je zapletena, a hkrati nujna. K njej lahko pristopite tako, da razumete, da mora biti trajnost v središču vašega poslovnega modela delovanja in temu primerno ukrepate. Začnite z najpomembnejšimi poslovnimi odločitvami in nadaljujte, dokler trajnosti ne vključite v vse ključne elemente svojega delovanja, od procesov do upravljanja.

Kje začeti? Če 80 % vaših emisij obsega 3 prihaja od vaših dobaviteljev, mora biti vaša prednostna naloga dobavna veriga. Če upravljate dolgoročna energetsko intenzivna sredstva, morajo biti na prvem mestu naložbe.

Ko trajnostni razvoj postavite v središče svojega poslovnega modela, boste svojo strategijo lažje prenesli v oprijemljive in dosegljive ključne kazalnike uspešnosti, opredelili jasne vloge in odgovornosti, oblikovali procese, s katerimi boste dosegli svoje cilje, in "živeli svojo strategijo" z oblikovanjem ciljno usmerjenega načrta preoblikovanja.

Trajnost postavite v središče vseh področij poslovanja
ESG in target graphics
  • K članku so prispevali

    Barend van Bergen, Partner, Strategy & Transactions, EY-Parthenon B.V.; Matthias Brey, EY Europe West Head of Sustainability Consulting; Anastasia Salostey, Partner, Operating Model Effectiveness, Indirect Tax, Ernst & Young GmbH; Benjamin Teufel, Partner, EY Switzerland Head of Sustainability, Ernst & Young AG; Sofie Van Doninck, Partner, Indirect Tax, Ernst & Young Tax Consultants CVBA.

Kako lahko trajnost postane bolj preprosta?

Kontaktirajte nas in skupaj bomo ugotovili, kako vam lahko pomagamo pri trajnostni preobrazbi vašega podjetja.

Pišite nam

Povzetek

Vaše podjetje lahko hitre in učinkovite trajnostne spremembe uvede z osredotočanjem na preproste ukrepe, postavljanjem prioritet, razvojem rdeče niti, grajenjem verodostojnosti s konkretnimi dejanji in vključitvijo trajnosti v vsa področja poslovanja.

O članku

Avtorji
Florian Huber

EY Europe West Sustainability Co-Leader; EYCarbon Co-Founder and Leader

Transformation enthusiast. Connector. Entrepreneur and mentor. Conference speaker. Softball and handball fan. Family lover. Father of 4.

Andrea Weinberger

Director, Strategy and Transactions, Ernst & Young GmbH

Passionate about sustainability. Transformation pragmatic. 10 years of experience in the auto sector. Nature lover. Owner of three dogs.

Povezane vsebine Trajnost