Kako lahko ogljična negativnost pozitivno vpliva na naš planet?

10 minutno branje 25. jan. 2021
Avtor/ica EY Global

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

10 minutno branje 25. jan. 2021
Povezane vsebine Trajnost

EY k boljšemu poslovnemu okolju in boljšemu svetu prispeval tudi z ogljično negativnostjo v letu 2021 in z ničelnim stanjem neto izpustov leta 2025.

V času od objave tega članka je EY postal ogljično negativen. Naš napredek lahko odkrijete tukaj.

Na kratko
 • Ukrepe za omejevanje svetovnih izpustov ogljika moramo sprejeti čim prej. V EY verjamemo, da se moramo odzvati hitreje in iti še dlje.
 • Naš cilj je, da znatno zmanjšamo absolutne naše izpuste in da iz ozračja vsako leto odstranimo več ogljika, kot ga proizvedemo — tako bomo v letu 2021 dosegli ogljično negativnost, leta 2025 pa t.i. "neto ničlo".
 • Ti ambiciozni cilji odsevajo pričakovanja naših deležnikov, še posebej zaposlenih v EY, o grajenju boljšega poslovnega okolja in ustvarjanju dolgoročne vrednosti. 

Podnebne spremembe so ena od problematik, ki so ključno zaznamovale našo dobo. Znanstveni dokazi so prepričljivi: priča smo velikim in nepovratnim spremembam podnebja, ki jih je povzročil človek. Če želimo preprečiti, da bi se globalna temperatura ozračja zvišala za več kot 1,5°C v primerjavi s predindustrijsko dobo — kar je tudi cilj Pariškega sporazuma — moramo nujno sprejeti določene ukrepe. Le tako lahko preprečimo katastrofo in ohranimo planet za prihodnje generacije.

Gospodarstvo je pomemben vir izpustov ogljika na svetovni ravni, zato v EY verjamemo, da moramo ukrepati. Gospodarski sektor kot celota ima na voljo finančna sredstva, tehnološke zmogljivosti, globalni doseg in zmožnost innoviranja, s katerimi lahko odkrijemo rešitve za nizkoogljično prihodnost in preprečimo, da bi bila planetu storjena nepopravljiva škoda. Sredstva torej imamo in vsi smo odgovorni za takojšnje skupno ukrepanje.

Mnogo podjetij si je za cilj zadalo, da zmanjšajo svoje izpuste ogljika, se približajo brezogljičnemu poslovanju in iz atmosfere pomagajo odstraniti toplogredne pline. Vendar je vse več dokazov, da trenutne zaveze in ukrepi preprosto ne zadoščajo.

V EY nas naše poslanstvo — grajenje boljšega poslovnega okolja — spodbuja, da ukrepamo hitreje in gremo dlje. V letu 2021 bomo tako dosegli ogljično negativnost in v letu 2025 dosegli t.i. "neto ničlo", ki bo zbrisala naš celoten ogljični odtis.

To bomo dosegli z znatnim zmanjšanjem naših ogljičnih izpustov, poleg tega pa bomo z ogljično izravnavo in drugimi načini za odstranjevanje toplogrednih plinov vsako leto več kot izničili preostanek naših izpustov.

Naše absolutne izpuste bomo do finančnega leta 2025 v primerjavi s finančnim letom 2019 zmanjšali za 40 % na področjih 1, 2 in 3, ki jih opredeljuje Protokol o toplogrednih plinih, kar je v skladu z znanstveno utemeljenim ciljem preprečitve zvišanja temperature več kot 1,5°C. S to strategijo, ki jo je potrdila tudi iniciativa za znanstveno utemeljene cilje (Science Based Targets initiative, SBTi), bo EY do finančnega leta 2025 dosegel t.i. "neto ničlo".

Naš cilj, da v letu 2021 postanemo ogljično negativni, je logičen naslednji korak po tem, ko smo v letu 2020 dosegli ogljično nevtralnost, hkrati pa nam bo pomagal ustvariti dolgoročno vrednost za naše deležnike.

Verjamemo, da so naši ambiciozni cilji — ogljična negativnost v letu 2021, "neto ničla" v letu 2025 in zmanjšanje naših izpustov v skladu z znanstveno utemeljenimi cilji — prava izbira.

Odkrijte sedem ukrepov, ki podpirajo naše ogljične cilje:

EY bo ogljično negativnost v letu 2021 in "neto ničlo" v letu 2025 dosegel:

 • 1. Z zmanjšanjem izpustov naših poslovnih potovanj. Naš cilj je, da v finančnem letu 2025 dosežemo 35-% zmanjšanje v primerjavi s finančnim letom 2019.

  Zavedamo se, da so poslovna potovanja nujen del številnih storitev, ki jih ponujamo, hkrati pa se zavedamo tudi, da imajo letalska potovanja v EY največji negativen vpliv na okolje — v finančnem letu 2019 so namreč predstavljala kar 75 % globalnega ogljičnega odtisa v EY.

  Ta odtis bomo zmanjšali z naslednjimi ukrepi:

  • Nadaljnje spodbujanje uporabe tehnologij za virtualno sodelovanje, ki so EY ekipam omogočile, da so našim strankam nudile odlično kakovost storitev med pandemijo covida-19. 
  • Uporaba novih orodij in tehnologij, ki bodo zaposlenim v EY pomagala sprejemati boljše potovalne odločitve in spodbujala zelene alternative, kadar bo to mogoče.

  S 35-% zmanjšanjem izpustov zaradi poslovnih potovanj do finančnega leta 2025 bo EY med leti 2019 in 2025 preprečil več kot 2 milijona ton izpustov.

 • 2. Z zmanjšanje porabe električne energije v naših pisarnah, vsa porabljena energija pa bo iz obnovljivih virov, s čimer bo EY do finančnega leta 2025 postal član RE100.

  EY bo do finančnega leta 2025 postal polnopraven član RE100. RE100 je globalna iniciativa, ki združuje nekaj najvplivnejših podjetij na svetu, ki so zavezana uporabi električne energije iz 100 % obnovljivih virov. Ta cilj bomo dosegli tako, da bomo ogljični odtis porabe elektrike v pisarnah zmanjšali na ničlo z uporabo energije in 100 % obnovljivih virov do leta 2025.

  Z vpeljavo inovativnih načinov dela smo od leta 2009 naše poslovne prostore zmanjšali s 13,8 m² na zaposlenega na 7,6 m² na zaposlenega. Z zmanjšanjem porabe prostora za 1,9 m² v zadnjem desetletju smo prihranili več kot 150 000 ton CO2, kar ustreza letni porabi energije za 17.830 gospodinjstev oziroma več kot 610 milijonom kilometrov, prevoženih s povprečnim osebnim vozilom.

  Od leta 2020 naši globalni izpusti v okviru 3. področja zajemajo tudi izpuste zaradi dela od doma, ki je posledica naše prilagodljivosti, kar se tiče dela na daljavo, ter sprememb zaradi pandemije covida-19.

 • 3. S strukturiranjem naših pogodb o nakupu električne energije na tak način, da bo v državna električna omrežja poslane več energije iz obnovljivih virov, kot jo EY porabi.

  S številnimi sončnimi in vetrnimi elektrarnami smo sklenili virtualne pogodbe o nakupu električne energije. Pripravili smo načrte, po katerih bomo v številnih državnih električnih omrežjih zagotovili več kot dvakrat toliko energije iz 100 % obnovljivih virov, kot jo porabimo v EY. S tem bomo izravnali ogljične izpuste naših pisarn, zmanjšali naše stroške električne energije in odigrali pomembno vlogo pri razogljičenju sektorja proizvodnje električne energije.

  Leta 2019 je Ernst & Young LLP (podružnica EY v ZDA) sklenila virtualno pogodbo o nakupu električne energije, ki določa financiranje in izgradnjo dveh obsežnih vetrnih elektrarn v Texasu in bo omogočala uporabo elektrike iz 100 % obnovljivih virov. V Združenem kraljestvu je Ernst & Young LLP prav tako sklenil prvo brezogljično pogodbo o nakupu električne energije z Lightsource bp, največjim proizvajalcem sončne energije v Evropi. Vsako leto bosta ta dva projekta prizvedla okoli 510 DWh oziroma 20 GWh. To je skoraj 50 % več od globalne letne porabe elektrike v EY leta 2019, ki je znašala 256 GWh.

 • 4. Z uporabo naravnih in tehnoloških rešitev, s katerimi bomo vsako leto poskrbeli za ogljično izravnavo ali iz atmosfere odstranili več ogljika, ko ga bomo proizvedli.

  Decembra 2020 smo začeli sodelovati z organizacijo South Pole

  družbeno odgovorno "profit-for-purpose" organizacijo, ki vlaga v naravne rešitve in tehnologije za odstranitev in izravnavo izpustov.

  EY bo prek organizacije South Pole pomagal ohraniti pomembna naravna okolja, kar se sklada z našimi prizadevanji za ničeln globalni ogljični odtis, in prispeval k projektom uporabe obnovljivih virov energije. Sodelovalni bomo pri naslednjih projektih:

    
  • Projekt za zaščito gozdu Kariba v Zimbabveju, ki z ohranitvijo več kot 780.000 hektarjev gozda vsako leto prepreči izpust več kot 3,5 milijonov ton ogljikovega dioksida.
  • Projekt obnove gozda Guanare v Urugvaju, ki s pogozdovanjem degradiranih travnatih območij skrbi iz izboljšanje kakovosti zemlje in izboljšuje biodiverziteto.
   

  V okviru tega sodelovanja bomo investirali tudi v vetrne, sončne in hidroelektrarne, med drugim projekt hidroelektrarn na reki Renun v Severni Sumatri in projekt vetrne elektrarne Koru v Turčiji.

  Poleg tega bomo z našimi strankami in deležniki iz širšega ekosistema sodelovali pri učinkovitih projektih za odstranitev in zmanjšanje ogljika.

 • 5. Z uporabo orodij, ki bodo našim ekipam omogočila, da izračunajo in nato zmanjšajo količino ogljika, ki ga proizvedejo pri izvajanju storitev za stranke.

  Zavedamo se, da izvajanje projektov za stranke povzroča izpuste CO2, hkrati pa želi veliko stran sodelovati pri zmanjšanju teh izpustov. Zato bomo vsem EY ekipam omogočili uporabo orodij za oceno in zmanjšanje količine ogljika, ki nastane pri izvajanju dela za stranke, med katerimi je tudi orodje EY Engagement Carbon Calculator. 

  Tako bodo EY projektne ekipe lahko rezultate teh prizadevanj neposredno delili s strankami. Naše stranke so nam zaupale, da si želijo sodelovati pri zmanjšanju našega skupnega vpliva na naš planet. S poročanjem o ogljičnem odtisu želimo skupaj prispevati k skrbi za okolje in hkrati zagotoviti poslovni uspeh naših strank.

 • 6. Z zahtevo, da si 75 % EY dobaviteljev — glede na stroške — zastavi znanstveno utemeljene cilje najkasneje do finančnega leta 2025.

  Naš cilj je, da si dobavitelji v obsegu 75 % EY stroškov do leta 2025 zastavijo znanstveno utemeljene cilje zmanjšanja ogljičnega odtisa. Vsem dobaviteljem bomo pomagali na poti do SBTi akreditacije ter razogljičenja izdelkov in storitev, ki jih kupujemo pri njih. S sodelovanjem z dobavitelji in spodbujanjem njihove zavezanosti trajnostnim ciljem bomo potencirali vpliv naše ogljične negativnosti.

 • 7. Z investiranjem v EY storitve in rešitev, s katerimi bomo strankam pomagali razogljičiti njihovo poslovanje in hkrati ustvariti dodano vrednost, ter z iskanjem rešitev za druge trajnostne izzive in priložnosti.

  Največ, kar lahko naredimo, je, da našim strankam nudimo vso podporo na poti do brezogljičnega poslovanje in da trajnostno ravnanje spremenimo v dodano vrednost za vse deležnike, v kar je vključena tudi finančna vrednost za investitorje. Poskrbeli bomo za povečanje vlaganj v storitve in rešitve, s katerimi bo EY postal vodilni v svetu na področju trajnostnega delovanja.

  V ta ukrep je vključeno tudi precejšnje povečanje vlaganja v naše  storitve s področja klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja skupaj s strateškimi, svetovalnimi in davčnimi storitvami. Naše stranke vse pogosteje prosijo za našo pomoč in podporo pri grajenju vrednosti na podlagi trajnostnega ravnanja, hitrejšem prehodu v nizkoogljično prihodnost ter spopadanju z izzivi in priložnostmi na področju okolja, družbe in upravljanja.

  Povečali bomo tudi investicije v nekatera od naših ključnih partnerstev, s čimer bomo našim strankam omogočili uporabo najnovejših tehnoloških rešitev, ki so na voljo danes. Še naprej bomo aktivno sodelovali v številnih trajnostnih partnerstvih z več deležniki: z meritvami in poročanjem za Mednarodni poslovni svet pri Svetovnem gospodarskem forumu (WEF), z grajenjem in vodenjem iniciative S30, s članstvom v partnerstvu Alliance of CEO Climate Leaders in z delom za iniciativo Globalni dogovor Združenih narodov (UNGC) in za Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj. 

  Poleg tega bomo še naprej vlagali v naše zaposlene, ki jih bomo opremili s potrebnimi spretnostmi in znanjem, da bodo lahko postali vzor drugim doma, na delu in pri nudenju storitev izjemne kakovosti.

  Lani je EY pripravil dva programa za usposabljanje z elementi trajnostnega razvoja: študijski program EY Tech MBA (opis v angleščini) in program internega izobraževanja EY Badges. Program EY Badges zaposlenim v EY omogoča strukturirano izobraževanje, s katerim lahko pridobijo akreditacije na številnim področjih, med drugim tudi na področju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. Prek študijskega programa EY Tech MBA, ki ga izvaja šola Hult International Business School, se zaposleni v EY naučijo uporabljati tehnologijo, pridobijo vodilne sposobnosti in se usposobijo za premagovanje gospodarskih izzivov prihodnosti. Posamezniki si lahko v okviru programa MBA izberejo študijske predmete s številnih področij po lastni izbiri, med katerimi so tudi poslanstvo, osebno zadovoljstvo, manjšine in socialna vključenost ter trajnostni razvoj.

S transformacijo v ogljično negativno podjetje ter spodbujanjem EY strank, naj se nam pri tem pridružijo, bomo imeli šrirši vpliv, ki se bo širil tudi izven meja naše organizacije. Z našo močjo združevanja in deljenjem naši izkušenj bomo spodbujali spremembe in v sodelovanju z drugimi iskali skupne rešitve.

Sodelovanaje je nujno potrebno, če želimo na inovativen in hiter način zgraditi trajnostno prihodnost. Vsaka organizacija mora pri tem odigrati svojo pozitivno vlogo. V EY smo inspiracijo našli pri vodilnih na področju trajnostnih sprememb.
Carmine Di Sibio
Predsednik in izvršni direktor podjetja EY Global

Naši cilji odsevajo spremenjena pričakovanja EY deležnikov, še posebej naših zaposlenih. Z bojem proti podnebnim spremembam in varovanjem našega planeta izpolnjujemo svoje poslanstvo — grajenje boljšega poslovnega sveta — in ustvarjamo dolgoročno vrednost.

 

V letu 2020, ko smo bil na poti do ogljične nevtralnosti, smo se stalno spraševali, ali lahko naredimo še kaj več. Koronakriza je močno zmanjšala naše izpuste, povezane s poslovnimi potovanji, kljub temu pa so naše ekipe stranka še vedno nudile kakovostne storitve. To nam je omogočilo, da smo na nizkoogljično prihodnost pogledali z drugačnega zornega kota in nas prisililo, da poiščemo nove rešitve, namesto da bi se preprosto vrnili v stare tirnice, ko se bo situacija umirila.

Videli smo tudi, da se povsod okrog nas dogajajo spremembe, da si podjetja in celotne države za cilj postavljajo t.i. "neto ničlo". V EY smo se zavedali, da moramo iti še dlje, ustvariti večji učinek in pospešiti našo tranzicijo v nizkoogljično prihodnost. Vendar smo želeli te spremembe uvesti na način, ki bi spodbujal poslovno uspešnost, ki bi nam omogočil, da iz trajnostnih sprememb ustvarimo novo dodano vrednost in nove priložnosti.

Naši 300.000 zaposlenih po vsem svetu nam je dalo motivacijo, da presežemo lastne omejitve in postanemo ogljično negativni. Z ogljično negativnostjo bomo pritegnili in navdihnili tudi zaposlene v EY, ki jih želimo spodbuditi, da postanejo bolj pozorni na to, kako njihova dejanja vplivajo na podnebne spremembe, medtem ko strankam še vedno nudijo storitve izjemne kakovosti. Ogljična negativnost bo tudi še izboljšala privlačnost dela v EY za bodoče zaposlene, saj si ljudje vse bolj želijo delati za odgovorna podjetja.

Vendar nobeno podjetje ali organizacija tega ne more doseči sama. Ponosni smo, da lahko sledimo stopinjam navdihujočih pionirjev na področju trajnostnih sprememb in s podobno mislečimi ogranizacijami tudi v prihodnje sodelujemo pri tem ambicioznem projektu.

 

Našo moč združevanja bomo uporabili za spodbujanje sprememb izven okvirov naše organizacije, pri čemer bomo s sodelovanjem z različnimi organizacijami in iniciativami vplivali na širše politike in predpise. V ta okvir sodi naše sodelovanje z iniciativo S30, s Svetovnim gospodarskim forumom (med drugim tudi Mednarodnim gospodarskim svetom), s COP26, z Združenimi narodi pri projektu globalnega dogovora UNGC, s Svetovnim gospodarskim svetom za trajnostni razvoj, s kampanjo Race to Zero in mnogimi drugimi. Ta partnerstva nam bodo dala potreben zagon na poti do nizkoogljičnega poslovanja in trajnostnega razvoja, ki varuje in ustvarja vrednost za vse.

 • Definicije

  Znanstveno utemeljen cilj (Science based target, SBT)

  Cilj, ki določa zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov podjetja ali organizacije v skladu s podnebno znanostjo in Pariškim sporazumom v taki meri, da se prepreči globalno segrevanje ozračja za več kot 1,5°C nad pred-industrijsko temperaturo.

  Ogljična nevtralnost

  Oljično nevtralnost podjetje ali organizacija doseže z ogljično izravnavo in odstranitvijo iz ozračja enake količine ogljika, kot ga proizvede vsako leto.

  Ogljična negativnost

  Ogljična negativnost pomeni, da je organizacija zmanjšala svoje izpuste v skladu z znanstveno utemeljenimi cilji za omejitev segrevanja ozračja za največ 1,5°C in hkrati investirala v naravne rešitve in ogljične tehnologije za odstranitev in izravnavo večje količine ogljika, kot ga vsako leto proizvede.

  Neto ničla Neto ničla pomeni, da je organizacija dosegla svoje znanstveno utemeljene cilje za omejitev segrevanja ozračja za največ 1,5°C in iz atmosfere odstranila svoje presežne izpuste.

  Področja izpustov

  Izpusti so v skladu s Protokolom o toplogrednih plinih razdeljeni na tri področja:

  • 1. področje: Vsi neposredni izpusti, ki so posledica delovanja organizacije in tistih pod njenim nadzorom.
  • 2. področje: Posredni izpusti, ki so posledica električne energije, ki jo organizacija kupi in porabi.
  • 3. področje: Vsi ostali posredni izpusti, ki so posledica delovanja organizacije, razen elektrike.

  V EY 1. in 2. področje zajemate predvsem izpuste, povezane z energijo za delovanje pisarn, 3. področje pa poslovna potovanja.

Povzetek

V EY bomo v letu 2021 dosegli ogljično negativnost in v letu 2025 dosegli t.i. "neto ničlo", ki bo zbrisala naš celoten ogljični odtis. To bomo dosegli z znatnim zmanjšanjem naših ogljičnih izpustov, poleg tega pa bomo z ogljično izravnavo in drugimi načini za odstranjevanje toplogrednih plinov vsako leto več kot izničili preostanek naših izpustov.

Naši novi ogljični cilji temeljijo na ogljični nevtralnosti, ki smo jo dosegli leta 2020, in na ustvarjanju dolgoročne vrednosti za vse naše deležnike.

O članku

Avtor/ica EY Global

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

Povezane vsebine Trajnost