Can Sözer

EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı

EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı

Areas of focus Vergi Hizmetleri
2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel çalışma hayatına EY Türkiye vergi bölümünde başlamıştır. Tam tasdik, vergi denetimi vergi danışmanlığı, vergi incelemelerinde süreç yönetimi, şirket satın almaları ve yapılandırmalarına yönelik danışmanlık ve incelemelerde bulunmuştur. 2009-2012 yılları arasında EY Türkiye vergi bölümünün eğitim ve seminerler biriminden sorumlu müdür olarak görev almıştır. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Muhasebe Denetimi” yüksek lisans programını bitirmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun vergi uygulamalarına etkileri üzerine çeşitli inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur.
2019 yılında Yeminli Mali Müşavir (YMM) olmaya hak kazanmıştır. 15 yılı aşkın iş hayatında diğer sektörlerdeki müşterilerinin yanı sıra ağırlıklı olarak tüketici ürünleri, otomotiv, finansal kiralama ile petrol ve gaz sektörlerindeki müşterilere hizmet vermiştir. Vergi denetimi ve danışmanlığı kapsamında üstlendiği görevlerin yanı sıra; muhasebe standartlarına göre hazırlanan mali tablolara ilişkin vergi çalışmalarında (ertelenmiş vergi, karşılıklar ve koşullu borçlar vb.) tecrübe sahibidir. 

Can Sözer ile iletişime geçin