Erika Grönlund - Partner, Assurance, EY Finland
Haluan tarjota modernia, ratkaisukeskeistä ja aktiiviseen vuoropuheluun nojaavaa tilintarkastusta, joka tukee asiakkaitani liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin kehittämisessä.

Erika Grönlund

EY Finland, Assurance, Partner

Uuden sukupolven kaksikielinen (suomi / ruotsi) tilintarkastuksen ammattilainen. Kahden leikki-ikäisen tytön äiti. Saaristossa akkujaan lataava kädentaitaja.

Erika Grönlund on KHT-tilintarkastaja, ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus tilintarkastuksesta. Erikan asiakaskuntaan kuuluu yhtiöitä ja organisaatioita eri toimialoilta aina pienemmistä perhe- ja kasvuyrityksistä pörssiyhtiöihin ja kansainvälisiin konserneihin.

Erikalla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Åbo Akademista ja oikeustieteen maisterin tutkinto Turun yliopistosta.

Monipuolisen kokemuksen ja laajaan koulutustaustan tuoman osaamisen turvin Erika avustaa asiakkaitaan myös yritysjärjestelyihin, yhtiöoikeuteen, konsernilaskentaan ja IFRS-raportointiin liittyvissä kysymyksissä.

Asiakastöiden ohella Erika on EY Suomen tilintarkastuksen teknisen johtoryhmän jäsen vastaten suomalaisen kirjanpitokäytännön soveltamisesta.

Building a better working world - Näin Erika rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Tilintarkastajana varmennan yritysten taloudellisen raportoinnin luotettavuutta. Tilintarkastuksen korkea laatu on toimintani kulmakivi. Laadukkaasti suoritetusta tilintarkastuksesta hyötyvät yhtiön ja sen johdon ohella myös sidosryhmät kuten omistajat, sijoittajat, työntekijät ja rahoittajat.

Tavoitteeni on olla asiakkaideni luotettu kumppani, ja innostun saadessani etsiä parhaita ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaiden käsillä oleviin haasteisiin. 

Ota yhteyttä Erikaan