Kaisa Korri - Partner, Consulting, Technology Consulting, EY Finland
Ainoa pysyvä asia nykymaailmassa on muutos. Teknologia mahdollistaa, ja joskus jopa antaa alkusysäyksen näihin muutoksiin. Liiketoiminnan muutoshankkeet ovat yritysten sisällä uniikkeja tapahtumia, mutta meille jokapäiväistä työtä.

Kaisa Korri

Partner, Consulting, Technology Consulting, EY Finland

Autan yrityksiä parantamaan liiketoimintaansa teknologian avulla. Tässä työssä minua auttaa yli viidentoista vuoden kokemukseni teknologiakonsultoinnin parissa sekä tiimini huipputaitavia konsultteja.

Fokusalueet Konsultointi Teknologia
Toimisto Helsinki, FI

Kaisa toimii partnerina EY Suomen konsultoinnissa (EY Finland Advisory Service Line) ja vetää Technology consulting – kompetenssialuetta. Tiimin vedon lisäksi hän auttaa päivittäisessä työssään eri rooleissa yrityksiä liiketoiminnan muutoshankkeissa, joissa teknologian tuomat mahdollisuudet ovat keskiössä- Kaisalla on yli 15 vuoden kokemus SAP-projekteista, sekä Supply Chain-puolen konsulttina että projektipäällikkönä. Viime vuosina hän on toiminut useiden suurten ERP muutoshankkeiden kokeneena hankejohtajana.

Kaisa on kauppatieteiden maisteri Helsingin Kauppakorkeakoulusta (nyk. Aalto Yliopisto).

Building a better working world - Näin Kaisa rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Olen koko urani ajan nauttinut työstäni eniten tilanteissa, joissa tunnen, että osallistun osaltani rakentamaan paremmin toimivaa maailmaa. Urani alussa tein näin roolissani SAP-konsulttina, kun autoin asiakkaita löytämällä konkreettisia parempia ja toimivampia tapoja ratkaista haasteita SAPin ratkaisuilla. Viime aikoina tämänkaltainen työ on jatkunut myös mahdollistamalla ja tukemalla tiimiäni tekemään samaa. Ja yhä tänäkin päivänä parhaita hetkiä työssäni ovat ne, joissa tunnen, että asiakkaan työmaailma on aavistuksen toimivampi antamani tuen johdosta. Esimerkkejä tästä on, kun onnistun tuomaan asiakkaan projektiin toimivampia käytäntöjä sekä positiivisesti haastamaan ja tukemaan heitä sen tiedon ja osaamisen avulla, mitä minulle on kertynyt vuosien aikana samantyyppisistä tilanteista. 

Ota yhteyttä Kaisaan