Kuva: Petri Hippi

Petri Hippi

Senior Tax Advisor, People Advisory Services, EY Finland

Henkilöverotuksen ja kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntija.

Fokusalueet Workforce
Toimisto Helsinki, FI

Petri työskentelee kansainvälisen liikkuvuuden ja henkilöverotuksen asiantuntijana EY Suomen People Advisory – praktiikassa.

Työkokemus sekä Verohallinnolla, että in-house -asiantuntija suomalaisessa pörssiyrityksessä ovat moninaistaneet kokemuskenttää antaen Petrille kattavan osaamispohjan ennakkoperinnän ja kansainvälisen liikkuvuuden asioista, sekä kansainvälisissä, että kotimaisissa veroasioissa.

Kokemuksensa avulla Petri pyrkii avustamaan yrityksiä kansainvälisen liikkuvuuden tuomien haasteiden ympärillä, sekä avustamaan yksityisasiakkaita heidän verotustansa koskevissa asioissaan.

Koulutukseltaan Petri on Kauppatieteiden maisteri, jolla on työkokemusta verotuksen parista vuodesta 2018 alkaen.

Building a better working world – Näin Petri rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Lisääntyneet vaatimukset raportointivelvoitteisiin ja automaattisen valvonnan lisääntyminen tekevät kansainvälisestä liikkuvuudesta yrityksille sekä yksityishenkilöille entistä tärkeämmän osa-alueen keskittyä myös riskinäkökulmasta. Petri pyrkii työsään selkeyttämään näitä riskejä, sekä ottamaan asiakkaan lisäksi huomioon myös asiakkaaseen vaikuttavat sidosryhmät luoden kokonaisvaltaisen pohjan, jonka avulla asiakas pystyy ajantasaisempaan päätöksentekoon.

Ota yhteyttä Petriin