Terhi Mäkinen

Terhi Mäkinen

EY Finland, Assurance, Audit Partner

Teknologia- ja kulutustavarateollisuuteen erikoistunut Audit-partneri. Yli 20 vuoden kokemus tilintarkastuksesta sekä monikansallisista pörssi- ja start up -yrityksistä Suomessa ja kansainvälisesti.

Terhi on Audit-partneri Helsingistä.  

Terhi on kerryttänyt arvokasta kansainvälisen liiketoiminnan kokemusta työkomennuksillaan USA:n Silicon Valleyssa ja Tanskan Kööpenhaminassa.  

Hän toimi Financial Accounting Advisory Service -palvelujen maajohtajana vuosina 2013–2017 auttaen palvelukokonaisuuden rakentamisessa. Tuona aikana Terhi osallistui uusien IFRS-standardien toimeenpanoon sekä neuvoi ja avusti useissa tilintarkastukseen liittyvissä aiheissa.  

Terhillä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Åbo Akademista, ja hän on valtuutettu julkinen kirjanpitäjä.

Building a better working world – Näin Terhi rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Olemalla utelias ja yhdistelemällä palasia toisiinsa sitä huomaa, että tilintarkastus voi antaa asiakkaalle relevanttia näkemystä sekä luoda kehittämismahdollisuuksia.

Ota yhteyttä Terhiin